Możliwa lepsza ochrona jednoosobowych działalności

Możliwa lepsza ochrona jednoosobowych działalności

author
Alicja Uzarowicz
03 czerwca 2019

W poniedziałek 27.05 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało kolejną wersję projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Jej efektem osoby zarabiające na zasadzie jednoosobowej działalności mogą zostać objęte ochroną konsumencką.

Zgodnie z projektem nowelizacji niektórych ustaw odnoszących się do praw konsumentów status prawny konsumenta może zostać rozszerzony o jednoosobowe działalności gospodarcze. Głównym jednak celem zmian tej części przepisów jest zmniejszenie obowiązków regulacyjnych.

Mówiąc bardziej precyzyjnie, poprzez zmniejszenie ilości  tych obowiązków przedsiębiorcy będą obarczani mniejszą biurokracją. Najwięcej obciążeń regulacyjnych, które znikną, będą miały charakter administracyjny. Pomysłodawcom projektu zależy bowiem  na limitowaniu biurokracji szczególnie podczas kontaktu firmy z urzędem.

Podstawą do tejże nowelizacji jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. To właśnie przy okazji tworzenia tego dokumentu władze zobowiązały się uprościć przepisy oraz zmniejszyć ilość obowiązków regulacyjnych, jakie urzędy stawiają przed osobami prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze.

Uzasadnienie dla nowelizacji

Przy okazji tworzenia każdego aktu prawnego ustawodawca podaje w uzasadnieniu powody, dla których dane przepisy powstały właśnie w takiej formie. W przypadku nowego projektu wspomnianej nowelizacji nie było inaczej. Jako przyczynę konieczności wprowadzenia nowych przepisów wskazano ich nieaktualność.

Mnogość obowiązków, jakie prawo nakłada aktualnie na swoich obywateli i działalności gospodarcze, nie może być zminimalizowana samym praktycznym działaniem. Aby zachować porządek i ład w przepisach, należy część z nich uchylić albo wprowadzić na ich miejsce nowe.

Szeroko rozumiane działania pozalegisacyjne w niczym by nie pomogły, bo samą podstawą nadmiernej biurokracji są właśnie już istniejące przepisy. Konieczne jest zatem zminimalizowanie ich najpierw w przepisach, później w praktyce, aby działalnie dało pożądany skutek i było przeprowadzone zgodnie z prawem.

Jednoosobowe działalności konsumentami?

Miano konsumenta posiadają wszystkie podmioty wymienione w katalogu zamkniętym w ustawie Prawo konsumentów. Pomysłodawcy projektu nowelizacji uważają, że przepisy te powinny ulec pewnemu rozszerzeniu.

W projekcie nowelizacji umieszczono bowiem propozycję rozszerzenia definicji konsumenta o jednoosobowe działalności gospodarcze. Nie oznacza to jednak, że konsumentem miałby być właściciel takiej działalności w przypadku każdego zakupu. Czynność w tym przypadku musi nie być związana z prowadzoną działalnością.

Skąd wiadomo, że dana transakcja nie ma charakteru zawodowego? Zakres działalności czy właściwie jej rodzaj jest przez każdego przedsiębiorcę obowiązkowo umieszczany we wniosku przy rejestracji firmy w CEIDG. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zawiera więc takie dane.

Ostrzeżenie ZBP

Swoje uwagi do propozycji zmian w przepisach zgłosił Związek Banków Polskich. W jego rozumieniu taka nowelizacja spowodowałaby występowanie poważnych dysproporcji na rynku. Konsumenci są bowiem prawnie chronieni dużo mocniej niż przedsiębiorcy. Rozszerzenie katalogu o nowe podmioty osłabiło by pozycję tych drugich.

Co więcej, wątpliwości ZBP powoduje również sama konstrukcja słowna zawarta w projekcie. Przepis wprowadzający nowe prawo wydaje się być niewystarczająco konkretny w odczuciu ekspertów z ZBP. Chodzi tutaj o niejasność w zakresie momentu, w którym osobę fizyczną prowadzącą firmę można określić konsumentem.

Zgodnie z projektem, charakter zawodowy czynności, wykluczający przedsiębiorcę z katalogu konsumentów, ma być zależny „w szczególności” od informacji z CEIDG. Jest to konstrukcja nieostra i za mało precyzyjna zdaniem ZBP. Nie jest to jedyny postulat zgłaszany przez tę instytucję.

Kiedy nowelizacja zacznie działać

Poza jeszcze kilkoma postulatami zgłoszonymi przez Związek Banków Polskich w kontekście samej treści przepisów, instytucja zwróciła ustawodawcy również uwagę na bardziej praktyczne kwestie. ZBP zauważył, że najpewniej ustalono za krótkie vacatio legis, czyli okres pomiędzy uchwaleniem i wejściem w życie nowych przepisów prawa.

Termin wejścia w życie większości przepisów nowelizacji przyjęto na dzień 1 stycznia 2020r. ZBP wyraziło wątpliwość, czy do tego czasu wszystkie zainteresowane podmioty zdążą wprowadzić niezbędne aktualizacje do systemów teleinformatycznych. Zmiany obejmą również wzorce umów i regulaminy.

Póki co nie jest jeszcze pewne, czy osoby pracujące nad projektem nowelizacji wezmą sobie do serca uzasadnione sugestie ZBP. Obecnie wejście w życie zmian zaplanowano na wspomniany wyżej termin 1 stycznia 2020 r. Zastrzeżono jednak w projekcie pewne wyjątki odnośnie niektórych przepisów.


Źródła:
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz/r7258828229,Projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-ograniczenia-obciazen-regulacyj.html
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Fundacja “Pocztowy Dar” pomaga w walce z pandemią
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
03 kwietnia 2021

Fundacja “Pocztowy Dar” pomaga w walce z pandemią

IKEA Wrocław – kontakt, godziny otwarcia
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
23 stycznia 2022

IKEA Wrocław – kontakt, godziny otwarcia

Bank Pekao stawia na cyfryzację społeczeństwa
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
28 stycznia 2019

Bank Pekao stawia na cyfryzację społeczeństwa

Bank Pekao w Nowogardzie
Oddziały
author
Patryk Byczek
18 lipca 2019

Bank Pekao w Nowogardzie

Santander Consumer Bank Lubawa
Oddziały
autor wpisu
Dorota Cholewicka
08 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Lubawa

Chwilówki Ciechanów
Chwilówki miasta
author
Dominika Sobieraj
07 lutego 2022

Chwilówki Ciechanów

Porównaj