Ile wynosi mandat za kradzież?

Ile wynosi mandat za kradzież?

author
Alicja Hirsekorn
29 stycznia 2020
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.
Kategoria

Złodzieje sklepowi, którzy szukają okazji, by wynieść jakiś towar to plaga właścicieli przedsiębiorstw handlowych. Nie pomagają czasem kamery czy ochrona. Na jakie konsekwencje naraża się osoba, która postanawia ukraść jakiś przedmiot lub przedmioty? Okazuje się, że może nawet trafić do więzienia.

Kradzież – mandat

Pomimo coraz bardziej rozwiniętych metod ochrony sklepów, w dalszym ciągu dochodzi do kradzieży w sklepach. Według prawa kradzieżą nazywa się wzięcie rzeczy, która należy do kogoś innego w celu pozbawienia jej właściciela jej posiadania ze skutkiem trwałym. Jak wysoki mandat można zapłacić za kradzież i czy na złodzieja czekają jakieś inne konsekwencje?

Mandat za kradzież – podstawa prawna

Ze względu na zmiany w przepisach, które weszły w życie jesienią 2018 roku, zmieniła się między innymi wysokość kwoty, od której kradzież traktowana jest jako przestępstwo. Prawodawca postanowił zrezygnować z wcześniej obowiązującej ¼ wartości minimalnego wynagrodzenia w gospodarce na rzecz granicy 500 złotych.

Powodem takiej zmiany był wzrost wynagrodzeń w Polsce, jak również malejącej siły nabywczej pieniądza. Oznacza to, że osoba, która dokona kradzieży rzeczy na kwotę poniżej 500 złotych popełnia wykroczenie. Jeżeli jednak organy ścigania udowodnią kradzież kilku rzeczy, których łączna kwota przekroczy właśnie ten próg, złodziej odpowie za przestępstwo.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 119 Kodeksu wykroczeń

§1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 500 złotych,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona.


Dz.U.2019.0.821 t.j. – Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń

Poza karą grzywny, czyli mandatu, prawodawca przewidział dla osób popełniających kradzież na podstawie wspomnianego artykułu również karę ograniczenia wolności oraz aresztu. Jeżeli dojdzie jednak do kradzieży jednej lub kilku rzeczy, których łączna wartość przekroczy 500 złotych, sprawca odpowie na podstawie art. 278 Kodeksu karnego.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 278 Kodeksu karnego

§1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.


Dz.U.2019.0.1950 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

Warto w tym miejscu wspomnieć, że przepisy prawa karnego wyraźnie wskazują, że osoba, która nakłania innych bądź tylko usiłuje dokonać czynu zabronionego wskazanymi przepisami, odpowiada przed organami ścigania i sądem tak samo, jak gdyby faktycznie daną rzecz ukradła.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź najlepsze:

Pożyczki na dowód – nawet do 150 000 zł

Kredyty online – do 50 000 zł

W przypadku kradzieży ponadto w praktyce organy reprezentujące władzę państwową częściej stosują kary pozbawienia wolności oraz aresztu. Co więcej, większą „popularnością” cieszy się nałożenie na sprawcę konieczności zadośćuczynienia lub oddania poszkodowanemu ukradzionej rzeczy.

Mandat za kradzież – podsumowanie

Chociaż przepisy art. 119 Kodeksu wykroczeń oraz art. 278 Kodeksu karnego dają organom ścigania możliwość nakładania kary mandatu na sprawców kradzieży, to w praktyce stosuje się je stosunkowo rzadko. Zgodnie ze znowelizowanymi jesienią 2018 roku przepisami czyn zabroniony w postaci kradzieży traktowany jest jako wykroczenie do 500 złotych wartości ukradzionej rzeczy.

author
Alicja Hirsekorn
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie konsumenckim i pracy, a także w aspektach prawniczych działalności gospodarczej. Autorka artykułów o zmianach w prawie finansowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

BNP Paribas oddziały w Nowym Targu

Szukasz placówki banku BNP Paribas w Nowym Targu? Poniżej sprawdzisz adresy, numery kontaktowe i szczegółowe dane o ofercie dostępnej w oddziałach w Twoim mieście.

author
Patryk Byczek
25 kwietnia 2019
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Jak zalogować się do Banku Millennium? Nowe zasady logowania

Ważne zmiany w logowaniu do Banku Millennium. 14 września 2019 wchodzi w życie unijna dyrektywa PSD2, która wymusza na bankach dwuetapowy proces weryfikacji Klienta w czasie logowania się do bankowości internetowej. Sprawdzamy krok po kroku, jak zalogować się na konto w Banku Millennium – zobacz wszystkie zmiany.

author
Dominika Byczek
13 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Bank Pekao wspiera spółkę InPost w emisjach obligacji

Bank Pekao poinformował w komunikacie prasowym, że wspierał spółkę InPost w emisjach obligacji, w związku z którymi był globalnym koordynatorem, współorganizatorem i prowadzącym księgi popytu. Wartość emisji na rynku globalnym wynosiła 490 000 000 euro, natomiast jednocześnie przeprowadzona emisja w naszym kraju zakończyła się sprzedażą obligacji o wartości 500 000 000 złotych. Sprawdzamy szczegóły.

author
Patryk Byczek
06 lipca 2021
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Czy sztuczna inteligencja zajmie się naszymi finansami?

Z duchem czasu chce podążać także branża, która zajmuje się finansami. Przy aktualnym szybkim postępie rozwoju technologii i cyfryzacji wprowadza się coraz więcej nowych udogodnień. Sztuczna inteligencja czy różnego rodzaju boty to tylko niektóre z nich.

author
Aleksandra Gościnna
08 czerwca 2019
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Kredyt konsolidacyjny Skierniewice

Szukasz kredytu konsolidacyjnego, który dostępny jest w Skierniewicach? Sprawdź nasze zestawienie, w którym zebraliśmy wszystkie najkorzystniejsze oferty w Twoim mieście. Maksymalnie możliwa kwota do uzyskanie to aż 200 000 zł.

author
Aleksandra Gościnna
24 stycznia 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Stacje Lukoil zamienią się w AMIC Energy

Nadchodzą zmiany w polskim sektorze paliwowym. W efekcie sprzedaży sieci paliwowej w 2016 roku, 115 stacji benzynowych Lukoil już niedługo zniknie z naszego rynku, a na ich miejsce pojawią się stacje AMIC Energy. Rebranding ma nastąpić w momencie, gdy firma znajdzie chętnych do pomocy podwykonawców.

author
Patryk Byczek
21 czerwca 2018
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.
Porównaj