Matczyne emerytury pobiera już 50 tys. osób

Matczyne emerytury pobiera już 50 tys. osób

author
Alicja Uzarowicz
22 sierpnia 2019

Jak poinformowała w ostatnim czasie Bożena Borys-Szopa, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, łącznie ponad 50 tys. osób w Polsce otrzymuje świadczenie uzupełniające w ramach programu Mama 4+. Matczyne emerytury, jak powszechnie nazywa się wspomniane świadczenie, w znacznej większości przyznaje ZUS.

Matczyne emerytury są to inaczej rodzicielskie świadczenia uzupełniające, które można uzyskać w ramach programu Mama 4+. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministrę Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej taką dopłatę do połowy sierpnia bieżącego roku otrzymało już ponad 50 tys. Polaków.

Bożena Borys-Szopa podkreśliła również, że przeważająca większość świadczeń została przyznana na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 49,3 tys, osób uzyskało dopłaty właśnie od tego urzędu. Co ciekawe, 1,9 tys. wszystkich decyzji stanowiły dopłaty dla osób, którym udało się wychować ponad dziewięcioro dzieci.

Rosnąca ilość przyznanych świadczeń spowodowała, że budżet państwa na bieżący rok przewidział na tenże cel kwotę przekraczającą 801 mln zł. Nie oznacza to jednak, że każdy wniosek o dopłatę w ramach Mama 4+ jest zasadny. Odmownych decyzji dotychczas było około 5 tys. Jakie były przyczyny odmowy?

Matczyne emerytury – program Mama 4 Plus

Mama 4+ czyli matczyne emerytury

Najczęściej wnioski o przyznanie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego z programu Mama 4+ odrzucane były z dwóch powodów. Po pierwsze 3,3 tys. odmów urzędnicy uzasadnili faktem osiągania przez wnioskodawcę za wysokiego dochodu. Druga najczęstsza przyczyna to fakt niewychowania przynajmniej 4 dzieci (1,2 tys. odmów).

Matczyne emerytury są to świadczenia w wysokości minimalnej emerytury, które otrzymywać mogą w szczególności matki, choć w niektórych przypadkach także i ojcowie. Warunkiem koniecznym do spełnienia, aby otrzymać dopłatę jest niewypracowanie minimalnej emerytury i wychowanie minimum 4 dzieci.

Jak tłumaczy Ministra Borys-Szopa, emerytury matczyne stanowić mają wsparcie osób, które przysłużyły się państwu dzięki wychowaniu większej liczby dzieci, a dziś żyją na skraju ubóstwa. Program Mama 4+ wszedł w życie w marcu bieżącego roku, a wnioski o dopłatę można składać w każdej chwili.

Wniosek rolników o obniżenie wieku emerytalnego

Kto może się ubiegać o dopłaty?

Największa ilość pozytywnych decyzji przypadła osobom, które dopiero przeszły na emeryturę – 41,3 tys. emerytur pobierają osoby w wieku 60-69 lat. Wśród wszystkich decyzji pozytywnych, 120 z nich dotyczyło ojców. Łączna ilość wniosków, jakie od marca wpłynęło do ZUS to 57,5 tys. Jak zapewnia Ministra Borys-Szopa, urzędnicy na bieżąco je rozpatrują.

Świadczenie to ze swej natury przysługuje głównie kobietom, które ukończyły 60. rok życia i pobierają emeryturę poniżej najniższej stawki. W przypadku śmierci matki, albo porzucenia przez nią dzieci o świadczenie z programu mogą starać się także ojcowie co najmniej czworga dzieci, którzy ukończyli 65 lat.

Warto podkreślić, że nie otrzyma świadczenia wnioskodawca, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej, albo ją ograniczył. Wyłączenie to dotyczy ponadto długotrwałego zaprzestania opieki nad dziećmi (na przykład w wyniku przebywania w więzieniu). Do dopłat kwalifikują się jednak osoby sprawujące niezawodową pieczę zastępczą.

Kiedy wnioskodawca otrzymuje pierwszą dopłatę? Środki przysługują od pierwszego dnia miesiąca wydania przez ZUS albo KRUS pozytywnej decyzji. Nie może to jednak nastąpić szybciej, niż osoba mająca otrzymać dopłaty osiągnie wiek emerytalny.

Deficyt emerytalny na poziomie 49,4 mln złotych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Rząd ogłosił nowego Ministra Finansów
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
13 listopada 2019

Rząd ogłosił nowego Ministra Finansów

Od 1 sierpnia ponowne wnioski o 500+
Wpisy
author
Aneta Jankowska
01 sierpnia 2017

Od 1 sierpnia ponowne wnioski o 500+

thumbnail
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
23 czerwca 2020

Promocja: „Ekstra punkty na start” w PKO BP

Alior Bank w Krośnie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
20 maja 2019

Alior Bank w Krośnie

Promocja: „Zbliż się do 200 zł” w Banku Millennium
Promocje bankowe
author
Patryk Byczek
31 sierpnia 2018

Promocja: „Zbliż się do 200 zł” w Banku Millennium

Elektroniczne podpisywanie umów z pracownikami w BNP Paribas
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
03 września 2020

Elektroniczne podpisywanie umów z pracownikami w BNP Paribas

Porównaj