Międzynarodowy Fundusz Walutowy – czym się zajmuje?

Międzynarodowy Fundusz Walutowy – czym się zajmuje?

author
Halszka Gronek
06 lipca 2019

Dzięki Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu wiele krajów świata ma możliwość gonienia najmocniejszych gospodarek i stopniowego wyrównywania różnic dotyczących sytuacji finansowej krajów. Wszystko to za sprawą kredytów udzielanych przez Międzynarodowy Funduszu Walutowy i wszelkich innych form wsparcia potrzebujących krajów członkowskich. 

Spis treści

1. Międzynarodowy Fundusz Walutowy – co to jest?
2. Główne założenia pracy MFW.
3. Członkowie MFW.
4. Prognozy MFW dla Polski.
5. Podsumowanie.

 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy – co to jest?

Międzynarodowy Fundusz Walutowy to – jak sama nazwa wskazuje – międzynarodowa organizacja, która działa już blisko od 75 lat w ramach ONZ-tu, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych. Głównym obszarem działalności prowadzonej przez MFW jest kwestia zwiększania stabilizacji ekonomicznej na świecie. W tym celu władze Funduszu udzielają pomocy finansowej zadłużonym krajom członkowskim pod warunkiem uszczelnienia przez owe państwa prawa gospodarczego i wdrożenia niezbędnych reform dotyczących finansów. 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy został powołany do życia w lipcu 1944 roku na konferencji poświęconej polityce monetarnej i finansowej zorganizowanej w Bretton Woods (New Hampshire, USA). Swą działalność Fundusz rozpoczął w 1946 roku, a pierwsze operacje finansowe z udziałem MFW zostały zatwierdzone w 1947 roku. Co równie istotne, w 1948 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy określony został organizacją wyspecjalizowaną ONZ (obok takich podmiotów jak WHO, UNESCO czy FAO). 

Na chwilę obecną do Międzynarodowego Funduszu Walutowego przystąpiło aż 189 państw (ok. 96% wszystkich krajów na świecie), w tym także Polska (choć w czasie PRL-u władze zadecydowały o wykreśleniu kraju z listy członków MFW). Większość z nich posiada status członka ONZ (choć kraje takie jak Kuba czy Monako, które wstąpiły do ONZ, nie należą jednocześnie do Międzynarodowego Funduszu Walutowego). Od 2011 roku dyrektorem zarządzającym MFW jest francuska polityczka i prawniczka Christine Lagarde. 

Główne założenia pracy MFW

Najważniejszym obszarem działalności Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest udzielanie potrzebującym państwom członkowskim pomocy finansowej w postaci kredytów. Celem takiego wsparcia jest przede wszystkim doprowadzenie do równowagi krajowego bilansu płatniczego i zwiększenie stabilności gospodarczej w obrębie całego globu. Poza tym MFW zajmuje się także wspieraniem międzynarodowej współpracy walutowej poprzez powołanie i zarządzanie specjalną instytucją konsultacyjną.

Do najważniejszych postulatów wznoszonych przez władze MFW zaliczyć można również ułatwienie ekspansji i wzrostu handlu międzynarodowego, zmniejszanie bezrobocia oraz utrzymywania realnych dochodów i zasobów produkcyjnych krajów członkowskich. Poza tym Fundusz dąży do osiągnięcia stabilizacji kursów, utrzymania uporządkowanej wymiany walut między krajami członkowskimi i eliminacji deprecjacji walut na skutek rynkowej rywalizacji.

Członkowie MFW

Międzynarodowy Fundusz Walutowy prowadzi swą działalność od blisko 75 lat. W tym czasie szeregi organizacji zdołały wielokrotnie ulec licznym przekształceniom. Na chwilę obecną do MFW-u należy 189 państw, co stanowi ok 96% wszystkich krajów na świecie. Członkami Międzynarodowego Funduszu Walutowego są państwa zlokalizowane na niemal wszystkich kontynentach globu, przykładowo:

  • Europa: Polska, Hiszpania, Wielka Brytania, Holandia, Bośnia i Hercegowina, Szwajcaria, Portugalia, Estonia czy Niemcy;
  • Azja: Mongolia, Laos, Mjanma, Japonia czy Wietnam;
  • Afryka: Algieria, Demokratyczna Republika Konga czy Kamerun; 
  • Ameryka Północna: Stany Zjednoczone Ameryki czy Kanada; 
  • Ameryka Środkowa: Saint Lucia, Salwador czy Saint Kitts; 
  • Ameryka Południowa: Urugwaj, Saint Marino czy Surinam; 
  • Australia: Australia czy Nowa Zelandia. 

Z racji tego, iż Międzynarodowy Fundusz Walutowy stanowi organizację wyspecjalizowaną ONZ, większość państw wchodzących w jego skład jest równocześnie członkiem ONZ-tu. Od zasady tej jest jednak kilka wyjątków. Po pierwsze, kraje takie jak Monako, Andora, Kuba czy Liechtenstein należą do ONZ, lecz nie przystąpiły do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Po drugie, Azerbejdżan, Mołdawia, Somalia czy Mali są nieuznawane za członków ONZ, a mimo tego należą do MFW. 


Sprawdź nasz ranking kredytów online.

Prognozy MFW dla Polski

Polska należała do Międzynarodowego Funduszu Walutowego właściwie od chwili jego założenia. Jednak ze względu na przejęcie w Polsce władzy przez partię działającą bezpośrednio pod dyktando władz Związku Radzieckiego, a co się z tym wiąże – ze względu na odgórnie narzucony zakaz utrzymywania kontaktów z państwami zachodnimi, w 1950 roku Polska przestała być członkiem MFW.

Dopiero w 1986 roku, gdy władze w ZSRR objął Michaił Gorbaczow, inicjując tak zwaną „pieriestojkę”, czyli przebudowę systemu politycznego i stopniowe poluźnianie ucisku wśród krajów należących do Związku, możliwe było ponowne wstąpienie Polski do MFW. Warto dodać, iż wniosek o przyjęcie trafił do władzy Funduszu już w 1981 roku, ale z powodu rychłego ogłoszenia stanu wojennego i późniejszych przemian politycznych przyjęcie go możliwe było dopiero pięć lat później. 

Dzięki pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego Polsce udało się przebudować swą gospodarkę i wstąpić do Unii Europejskiej. Wsparcie MWF zaowocowało także przyjęciem Polski do prestiżowego grona gospodarek rozwiniętych. Na tym jednak nie koniec. Jak wynika z tegorocznych prognoz Funduszu, Polska ma być najszybciej rozwijającym się krajem w regionie środkowoeuropejskim. MWF jest zdania, iż PKB Polski wzrośnie w 2019 roku o 3,8 %, a w 2020 roku – o 3,1 %. 

Podsumowanie


Źródła:
https://www.gov.pl/web/finanse/miedzynarodowy-fundusz-walutowy-miedzynarodowe-instytucje-finansowe
https://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/instytucjeorganizacje-miedzynarodowe/onz-organizacja-narodow-zjednoczonych/imf-miedzynarodowy-fundusz-walutowy/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kredyt hipoteczny Krosno
Kredyty miasta
author
Dominika Sobieraj
23 maja 2017

Kredyt hipoteczny Krosno

Bank Pekao w Chojnicach
Oddziały
author
Patryk Byczek
14 lipca 2019

Bank Pekao w Chojnicach

Kredyt konsumencki – najważniejsze informacje
Kredyty
author
Patryk Byczek
20 stycznia 2023

Kredyt konsumencki – najważniejsze informacje

Ranking kredytów konsolidacyjnych maj 2021
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
01 maja 2021

Ranking kredytów konsolidacyjnych maj 2021

Kredyt hipoteczny Pabianice
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
14 sierpnia 2017

Kredyt hipoteczny Pabianice

Porównaj