Narodowy Bank Polski (NBP) 7 listopada 2019 roku wprowadził do obiegu monetę z serii „Odkryj Polskę – Kopiec Wyzwolenia”. Nowy krążek o nominale 5 zł przedstawia największy i najważniejszy na Górnym Śląsku pomnik upamiętniający powstania śląskie. Sprawdzamy szczegóły.

Autor: Aneta Jankowska
Dodano: 07.11.2019
Udostępnij:

Źródło: NBP

Jak wygląda moneta?

Moneta przedstawia stylizowane wizerunki: Kopca Wyzwolenia w Piekarach Śląskich oraz fragmentu koła szybowego z kopalni „Julian”.

Dodatkowo na każdej polskiej monecie znajdują się: nominał, napis „Rzeczpospolita Polska”, rok emisji oraz wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: NBP
"

„Kopiec Wyzwolenia niech po wszystkie czasy stanowi widomy znak bohaterskich i zwycięskich czynów ludu śląskiego i jego wierności Ojczyźnie.” (…) Pomysł usypania kopca po raz pierwszy pojawił się w drugiej połowie XIX w. za sprawą Wawrzyńca Hajdy, miejscowego, ociemniałego górnika i działacza, zwanego Śląskim Wernyhorą. W jego zamyśle kopiec miał upamiętnić przemarsz wojsk króla Jana III Sobieskiego przez Piekary (1683) i wizytę władcy w miejscowej świątyni. Wówczas pomysł zarzucono, a władze pruskie aresztowały Hajdę za podburzanie ludności. Do idei powrócono dopiero w okresie 20-lecia międzywojennego, chcąc nie tylko upamiętnić królewskie czasy Sobieskiego, ale również powstańców śląskich. Do budowy kopca przystąpiono w 1932 r., a zakończono ją w 1937 r. Jego projektantem był inż. Eugeniusz Zaczyński. Kopiec usypano z kamieni i ziemi przywiezionej z różnych miejsc, w tym z miejsc uświęconych krwią Polaków. Uroczyste poświęcenie Kopca Wyzwolenia przy udziale władz państwowych nastąpiło 20 czerwca 1937 r. Jest to największy i najważniejszy na Górnym Śląsku pomnik upamiętniający powstania śląskie. 

– czytamy w oficjalnym biuletynie NBP.

Moneta: Odkryj Polskę – Kopiec Wyzwolenia

Stop: pierścień MN25, rdzeń CuAl16Ni2 Au 900/1000
Stempel: zwykły
Średnica: 24,00 mm
Masa: 6,54 g
Brzeg (bok): moletowany nieregularnie; na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami
Nakład: do 1 200 000 szt.
Projektant awersu: Dobrochna Surajewska
Projektant rewersu: Grzegorz Pfeifer
Emitent: NBP

Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska S.A.

SPRZEDAŻ MONET I BANKNOTÓW KOLEKCJONERSKICH

Wszyscy zainteresowani kupnem monet lub banknotów kolekcjonerskich wyemitowanych przez NBP, mogą nabyć je: w oddziałach okręgowych instytucji oraz w oficjalnym sklepie internetowym: kolekcjoner.nbp.pl.

Sprawdź inne monety od NBP:

O NBP

Narodowy Bank Polski (NBP) jest centralnym bankiem państwa. Odpowiada on za politykę pieniężną i stabilność cen, a jego konkretne funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. Ma on wyłączne prawo do emisji pieniądza i prowadzi obsługę budżetu państwa oraz podmiotów sektora finansów publicznych. NBP gromadzi również rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, ponieważ tworzy warunki do działania systemu bankowego, a także jest jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych.


Źródło: NBP

Komentarze