Wzięcie pożyczki wiąże się z koniecznością jej terminowego spłacenia. Nie zawsze jednak nam się to udaje. W takiej sytuacji firma pożyczkowa wysyła do nas różnego rodzaju monity przypominające o zaległej spłacie. Czym one są i czy za ich wysłanie zostaniemy obciążeni dodatkowymi kosztami? 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 08.03.2018
Udostępnij:

Monit pożyczkowy to nic innego, jak wezwanie do spłaty pożyczki. Ma na celu przypomnienie o mijającym terminie spłaty i kosztach opóźnienia spłaty. Zazwyczaj jednak nie samo późniejsze spłacenie pożyczki będzie nas więcej kosztowało – często za wysłanie samego monitu naliczane są dodatkowe opłaty. 


 

TYPY MONITÓW

Firmy pożyczkowe stosują kilka rodzajów monitów przypominających o spłacie pożyczki. Monity to nazwa obejmująca wszystkie przedsądowe wezwania, wśród których wyróżniamy:

MONITY ELEKTRONICZNE 

Czyli wiadomości e-mail oraz SMS. Jest to zazwyczaj pierwsza forma przypomnienia o spłacie i z reguły nie jest obciążona dużymi kosztami.

KOSZT MONITU: od kilku do 10 zł 
 

MONITY TELEFONICZNE

Czyli połączenia na numer telefonu podany we wniosku. Z reguły forma ta będzie nas dużo kosztować bez względu na to, czy połączenie odbierzemy, czy nie. Warto także mieć na uwadze, że nieodebrane połączenie wcale nie jest traktowane przez firmy pożyczkowe jako nieudana forma przypomnienia – wręcz przeciwnie, firma traktuje próbę kontaktu z nami jako udane przypomnienie o spłacie. Ta forma przypomnienia z reguły obciążona jest dość dużymi kosztami.

KOSZT MONITU: kilkadziesiąt złotych

MONITY W FORMIE PISEMNEJ

Czyli listy wysyłane na adres podany we wniosku. Listy wysyłane są zazwyczaj wtedy, gdy poprzednie sposoby powiadomienia zawiodą, czyli pożyczka nadal nie zostanie spłacona. 

KOSZT MONITU: od 10 do kilkudziesięciu złotych

MONITY W POSTACI WIZYT TERENOWYCH

Czyli odwiedziny pracownika firmy w naszym domu. Taki sposób przypomnienia wiąże się z najwyższymi kosztami, ponieważ musimy zapłacić i za dojazd pracownika do naszego domu i za poświęcony na to czas.
KOSZT MONITU: od 100 do kilkuset złotych
 

CZĘSTE PYTANIA

Kiedy zostanie wysłany monit? 
 

Czas wysyłania konkretnego typu monitu jest zależny od czasu zalegania ze spłatą. Z reguły:
 

  • od 1 dnia do tygodnia zalegania wysyłane jest przypomnienie SMS lub e-mail

  • od tygodnia do trzech tygodni zalegania ze spłatą wykonywane jest połączenie telefoniczne

  • od trzech do czterech tygodni zalegania ze spłatą wysyłany jest list z ponagleniem

  • powyżej miesiąca zalegania ze spłatą wysyłany jest pracownik firmy w celu windykacji terenowej.

Czy monit wysyłany jest tylko w przypadku zalegania ze spłatą?

Okazuje się, że nie. Płatne monity firmy pożyczkowe mogą wysyłać także w innych sytuacjach dotyczących z reguły zalegania z dostarczeniem wymaganych dokumentów pożyczkowych albo niespełnienia wymagań wskazanych w umowie. 

Komentarze