Najbardziej zadłużone państwa Unii Europejskiej

Najbardziej zadłużone państwa Unii Europejskiej

author
Alicja Uzarowicz
09 czerwca 2019

Komisja Europejska zaproponowała zastosowanie procedury nadmiernego deficytu zawartej w art. 126 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wobec Włoch. Przyczyną jest zbyt duża wartość długu publicznego w tym kraju. Które inne państwa UE są najbardziej zadłużone?

Komisja Europejska poza zaleceniami dla Polski odnośnie wieku emerytalnego zaproponowała skorzystanie z art. 126 TFUE względem Włoch. W przepisie tego artykułu opisano procedurę nadmiernego deficytu. Jest to specjalna procedura postępowania w sytuacji przekroczenia kryteriów dyscypliny budżetowej.

Mówiąc precyzyjniej procedura ta jest stosowana w przypadku, kiedy nadmierne zadłużenie danego państwa zakłóca jego stabilność finansową tym samym stanowiąc zagrożenie również wobec Wspólnoty. Powodem propozycji KE w odniesieniu do Włoch jest wysoki dług publiczny odnotowany w ostatnim czasie.

Włochy nie są zadłużone jako jedyne. Są także inne państwa UE, których zadłużenie spędza sen z powiek Komisarzy Europejskich. W czwartek (tj. 6 czerwca) KE postanowiła przeprowadzić rozmowy odnośnie sytuacji gospodarczej i fiskalnej krajów należących do Unii Europejskiej.

Dokument KE wskazujący najbardziej zadłużone państwa UE

Efektem czwartkowych rozmów było przyjęcie dokumentu zawierającego najaktualniejszą ocenę ekonomiczną państw należących do Wspólnoty Europejskiej. Zawarta w dokumencie sugestia uruchomienia postępowania z art. 126 TFUE nie spodobała się jednak władzom kraju Półwyspu Apenińskiego.

Część dokumentu poświęcona Włochom wywołała niemałe kontrowersje na linii Rzym – Bruksela. KE bowiem od kilku miesięcy krytykuje założenia włoskiego budżetu oraz polityki makroekonomicznej. Spotyka się to z dezaprobatą polityków włoskich. Niestety racja najpewniej leży po stronie Brukseli, na co wskazuje rosnący dług publiczny Włochów.

Fot. Eurostat

 

Jak bardzo zadłużone są Włochy

Realizowana we Włoszech aktualnie polityka makroekonomiczna i budżetowa spowodowała, że kraj otrzymał niechlubne drugie miejsce pod względem rekordzistów co do długu publicznego. Pierwsze miejsce niezmiennie należy do Grecji. Włoskie zadłużenie wzrosło w ciągu roku z 131,4 proc. PKB w 2017 r. do 132,7 proc. PKB w roku 2018.

Niezbyt dobrze wyglądają także prognozy Komisji Europejskiej pod tym względem. Szacowane zadłużenie pod koniec bieżącego roku miałoby wynieść 133,7 proc. PKB Włoch. Na koniec przyszłego roku eksperci z KE oszacowali wielkość długu na 135,2 proc. włoskiego PKB. Czym może zakończyć się procedura nadmiernego deficytu?

Jej skutkiem może być kara finansowa w wysokości 0,2 proc. PKB. Względem Włoch byłaby to kwota rzędu 3 mld euro. Jednocześnie decyzja KE nie jest ostateczna. Komisarz UE ds. gospodarki Pierre Moscovici przyznał bowiem, że KE zmieniłaby swoją rekomendację w obliczu nowych danych i zobowiązań złożonych przez Rzym.

Poza karą finansową, jest jeszcze jedna powinność kraju, wobec którego uruchomiona zostanie procedura nadmiernego deficytu z art. 126 TFUE. Zadłużone państwo powinno bowiem dokonać takich zmian w swojej polityce fiskalnej, aby zapobiec powiększeniu oraz zmniejszyć zaistniały deficyt budżetowy.


Źródła:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20190606-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
https://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/overview
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Ile kosztuje HBO GO?
Telewizja
author
Dominika Sobieraj
09 listopada 2021

Ile kosztuje HBO GO?

UOKiK chce zawieszenia spłaty kredytów na rok
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
23 marca 2020

UOKiK chce zawieszenia spłaty kredytów na rok

Kredyt samochodowy Olsztyn
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
02 listopada 2017

Kredyt samochodowy Olsztyn

Jesienne wydatki – badania Wonga
Wpisy
author
Patryk Byczek
13 listopada 2018

Jesienne wydatki – badania Wonga

Pracujemy „na swoim” albo na „śmieciówkach”
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
03 stycznia 2020

Pracujemy „na swoim” albo na „śmieciówkach”

Deutsche Bank kontakt infolinia
Banki
author
Dominika Sobieraj
02 maja 2019

Deutsche Bank kontakt infolinia

Porównaj