Główny Urząd Statystyczny przygotował projekt ustawy dotyczący narodowego spisu powszechnego ludności. Przeprowadzenie spisu miałoby się odbywać od 1 wrześnie do 30 listopada bieżącego roku. Projekt został przekazany do konsultacji i uzgodnień.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 21.07.2018
Udostępnij:

Ostatni narodowy spis powszechny ludności miał miejsce prawie siedem lat temu, zaś kolejny odbędzie się dziesięć lat po nim. W spisie będą zebrane informacje o cechach demograficzno-społecznych ludności, rodzinach, zasobach mieszkaniowych oraz gospodarstwach domowych.


 

Spisy próbne
 

Spis główny, który będzie trwał od 1 września do 30 listopada 2021 roku, poprzedzą dwa spisy próbne. Pierwszy z nich rozpocznie się 1 sierpnia 2019 roku, a zakończy się 31 sierpnia 2019 roku. Drugi i zarazem ostatni rozpocznie się 1 kwietnia 2020 roku i potrwa do 30 kwietnia 2020 roku. Spisane zostaną stany kolejno z 31 sierpnia 2019 roku i 31 marca 2020 roku.

Pierwszy z nich odbędzie się w gminach Czerwińsk nad Wisłą oraz Sierakowice. Drugi spis próbny zostanie przeprowadzony w gminach Dubicze CerkiewneJabłonkaKłodzkoKrapkowiceChełmnoKleszczówGubinPuszczykowoLesznowolaKołbaskowoLidzbark WarmińskiSkierbieszówWąchockRadymnoPuckWojkowice.


 

Spisywane dane

W spisie powszechnym zostaną zebrane dane dotyczące:
 

 • płci,

 • wieku,

 • źródła utrzymania

 • poziomu wykształcenia,

 • migracji wewnętrznej i zewnętrznej,

 • niepełnosprawności,

 • wielkości rodziny,

 • języka używanego w gospodarstwie domowym,

 • wyznania,

 • stanu cywilnego,

 • wielkości gospodarstwa domowego,

 • bieżącej aktywności zawodowej,

 • narodowości,

 • liczbie dzieci w gospodarstwie domowym.

Poza tym, zadawane pytania będą dotykały charakterystyki mieszkań i budynków.

Spis obejmie

W spisie ujęte zostaną osoby mieszkające na stałe, przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych przeznaczonych do tego pomieszczeniach czasowo oraz osoby nie posiadające mieszkania oraz miejsca zamieszkania. Osoby bezdomne zostaną spisane przez rachmistrza spisowego. Ponadto spisem zostaną objęte budynki, budynki zakwaterowania zbiorowego oraz pomieszczenia niebędące mieszkaniami, lecz zamieszkałe.


 

Komentarze