Nowe przepisy przeciwzatorowe wzmocnią polskie firmy

Nowe przepisy przeciwzatorowe wzmocnią polskie firmy

author
Halszka Gronek
08 września 2019

Rząd nie będzie dłużej przymykał oczu na fakt jawnego niedotrzymywania terminów płatności przez polskie przedsiębiorstwa i wiążących się z tym upadłości wierzycieli. Wraz z początkiem przyszłego roku w życie wejdą nowe przepisy prawne. 

Wejście w życie nowelizacji ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym ma szansę znacząco wspomóc polskie firmy w dochodzeniu swych należności od kontrahentów. Mówiąc najprościej, jak to możliwe, nowe przepisy mają ochronić interesy przedsiębiorców i ograniczyć liczbę upadłości w związku z niewypłacalnością osiągniętą na skutek nieodzyskanych wierzytelności. 

Eksperci zrzeszeni w Federacji Przedsiębiorców Polskich pozytywnie oceniają fakt rychłego wprowadzenia w życie przepisów, które dla odmiany wspomogą polski biznes, a nie go utrudnią. Tym bardziej cieszy fakt, że z postulatem znowelizowania prawa w celu ograniczenia zatorów płatniczych wyszli polscy przedsiębiorcy. To właśnie oni, za pośrednictwem aplikacji Głos Przedsiębiorcy, zawnioskowali o wprowadzenie obostrzeń dla nieterminowych kontrahentów.

Według informacji zawartych w treści ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych narzędziami, które pozwolą zwiększyć przywileje wierzycieli w biznesie, będą między innymi:

 • zapewnienie sztywnych terminów płatności (maksymalni 60 dni),
 • wprowadzenie dodatkowych rekompensat za opóźnienie płatności,
 • podwyższenie wysokości stopy odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych,
 • wdrożenie ulgi na „złe długi” od CIT i PIT na wzór obowiązującej już ulgi od podatku VAT,
 • uproszczenie procedury zabezpieczającej w sprawach o roszczenia pieniężne z tytułu transakcji handlowych, 
 • możliwość interwencji UOKIK w przypadku przedsiębiorców, którzy nadmiernie opóźniają się z zapłatą.

Nowe przepisy mają wejść w życie wraz z początkiem przyszłego roku. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, podpisał ustawę w dniu 6 sierpnia bieżącego roku. Obowiązującą treść dokumentu znaleźć można w Dzienniku Ustaw na 2019 roku, pod pozycją 1649.

Nieterminowość klientów przyczyną bankructwa polskich firm

Od dłuższego czasu podmioty działające na rynku finansowym alarmują o tym, że zatory płatnicze, a więc brak terminowego regulowania należności między kontrahentami, bardzo często doprowadzają do niewypłacalności wierzycieli. Na bankructwo narażone są przede wszystkim firmy z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. To właśnie one często nie mają szans doprosić się od kontrahentów terminowej spłaty należności. A ponieważ same nie dysponują dużymi oszczędnościami i kapitałem, zmuszone są się zadłużać, by kontynuować działalność.

Pewnym jest, że zmniejszenie skali problemu zatorów płatniczych przyczyni się do znaczącej  poprawy konkurencyjność firm na polskim rynku. Wszak to właśnie zatory płatnicze były dla polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza tych małych, barierą uniemożliwiającą podjęcie zdrowego działania na rynku zamówień publicznych. Dzięki nowej ustawie i rozwiązaniom w niej zawartym w polskim prawie powstanie realny mechanizm wymuszający dokonywanie płatności w terminie. Zestaw opracowanych przez rząd mechanizmów powinien zadziałać wprost uzdrawiająco na rynek. 

"

Patologie rynku wynikające z zatorów płatniczych były jednym z czynników, które doprowadziły do bardzo dużej liczby upadłości firm. Tylko w 2018 roku łącznie ogłoszono 1081 upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw […]. Wierzymy, że wprowadzenie ustawowych terminów zapłaty oraz wzmocnienie pozycji wierzycieli przyczyni się do zmniejszenia ilości bankrutujących przedsiębiorstw

– tłumaczy Grzegorz Lang, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej.

Nowe prawo zasługą przedsiębiorców

Zmiana przepisów dotyczących przeciwdziałania zatorom płatniczych być może nigdy nie doszłaby do skutku, gdyby nie głosy oddane przez przedsiębiorców w Głosie Przedsiębiorcy – aplikacji dostępnej na portalu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. To właśnie za pośrednictwem tego elektronicznego kanału wybierane są postulaty cieszące się największą popularnością wśród polskich przedsiębiorców. Nowelizacja prawa przeciwzatorowego to już kolejny postulat zrealizowany przez resort przedsiębiorczości dzięki GP.

Jak działa Głos Przedsiębiorcy? To bardzo proste. Za pośrednictwem elektronicznego formularza każdy przedsiębiorca może zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy ustawodawcze, które następnie są weryfikowane przez specjalistów z administracji. Co więcej, dzięki specjalnej opcji komentarzy pomysłodawcy mogą sprawdzić, z jaką reakcją wśród innych przedsiębiorców i internautów spotkały się jego postulaty. 

Status pomysłu, a więc informacja o tym, czy postulat został odrzucony, przekazany do konsultacji, czy może wdrożony, jest publikowany na portalu internetowym. W ten właśnie sposób wszyscy zainteresowani mają dostęp do aktualnych informacji na temat przyszłości zgłaszanych postulatów. Jeśli specjaliści z administracji uznają, że pomysł zgłoszony przez przedsiębiorcę jest gotowy do wprowadzenia w życie, przekazują go dalej, do resortu właściwego dla danej sprawy. Kategorii zgłaszanych pomysłów jest siedem. Są to:

 • rozwój działalności gospodarczej, 
 • prawa i obowiązki przedsiębiorcy, 
 • finansowanie, 
 • wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług na rynek, 
 • handel zagraniczny, 
 • informacje dla przedsiębiorców, 
 • inwestowanie w Polsce.


Źródła:
http://federacjaprzedsiebiorcow.pl/?lang=pl&page=komunikaty_fpp&year=2019&month=9&id=186

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

mBank placówki w Zielonej Górze
Oddziały
author
Patryk Byczek
21 czerwca 2019

mBank placówki w Zielonej Górze

Ile wynosi dług publiczny w Niemczech?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
14 lutego 2019

Ile wynosi dług publiczny w Niemczech?

Młodzi chcą zarabiać 3400 zł
Wpisy
author
Aneta Jankowska
20 marca 2018

Młodzi chcą zarabiać 3400 zł

Wyniki kwartalne BZ WBK
Wpisy
author
Patryk Byczek
26 kwietnia 2018

Wyniki kwartalne BZ WBK

Ile wynosi zadłużenie Polaków?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
03 lutego 2020

Ile wynosi zadłużenie Polaków?

Porównaj