NWZ Millennium podjęło uchwałę o przejęciu Euro Banku

NWZ Millennium podjęło uchwałę o przejęciu Euro Banku

author
29 sierpnia 2019

We wtorek 27 sierpnia bieżącego roku doszło do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) akcjonariuszy Banku Millennium S.A. W spotkaniu uczestniczyło aż 216 udziałowców banku, którzy łącznie posiadają 78,53 proc. wszystkich udziałów w kapitale zakładowym. Zgromadzenie podjęło stosowną uchwałę, aby rozpocząć proces połączenia Banku Millennium z Euro Bankiem.

O planach połączenia Millennium Banku z Euro Bankiem wiadomo nie od dziś, gdyż firmy od dłuższego czasu starają się integrować, na przykład w ramach działań z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Jak poinformowano jednak w komunikacie Millennium, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) podjęło już stosowną uchwałę.

Oznacza to, że wtorek 27 sierpnia 2019 roku można uznać za dzień początku właściwego połączenia dwóch spółek w jeden podmiot gospodarczy. Aby podjąć tak kluczową dla dalszej działalności organizacji decyzję, w spotkaniu wzięła udział taka ilość akcjonariuszy, która reprezentuje znaczną większość udziałów w spółce.

Było to dokładnie 216 akcjonariuszy, którzy są właścicielami 78,35 proc. udziałów w kapitale zakładowym Millennium Banku. I chociaż sam Bank od dawna miał plany przejęcia Euro Bank S.A., to zawsze pojawia się choćby ziarno niepewności, czy akcjonariusze uznają taki pomysł i plan jego realizacji za słuszne.

Uchwała NWZ Millennium Banku

"

Z zadowoleniem przyjąłem fakt, że akcjonariusze zaakceptowali plan połączenia banków. To, po akwizycji Euro Banku, kolejny ważny krok w realizacji strategicznych założeń Banku Millennium. Jako organizacja […] po fuzji oczekujemy korzyści wynikających z efektu skali i jeszcze efektywniejszej obsługi połączonej bazy klientów

– powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Banku Millennium, cytowany w komunikacie.

Poza samym uchwaleniem decyzji odnośnie przejęcia Euro Banku, NWZ przyjęła również plan przejęcia spółki przez Millennium. Nastąpi to zatem poprzez przeniesienie całego majątku Euro Banku, czyli wszystkich aktywów i pasywów. W zamian akcjonariusze Euro Bank otrzymają akcje od Millennium Banku.

Jednocześnie podczas omawianego przejęcia nie dojdzie do powiększenia kapitału zakładowego Banku Millennium. Zamiast bowiem przekazać dotychczasowym akcjonariuszom Euro Banku akcji nowej wyemitowanej serii, udziałowcy ci otrzymają akcje wykupione na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w obrocie wtórnym.

Kiedy nastąpi przejęcie?

Jednocześnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Millennium Banku, przejęcie oraz Plan Połączenia zatwierdzili akcjonariusze Euro Banku, również we wtorek 27 sierpnia i również w formie NWZ. Nie oznacza to jednak jeszcze, że można już traktować oba podmioty jako jedność.

Chwilą stałego prawnego powiązania jest bowiem moment wprowadzenia niezbędnych aktualizacji do Krajowego Rejestru Sądowego przez pracownika właściwego miejscowo dla siedziby głównej Millennium. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest jednym z potrzebnych do tej czynności dokumentów.

Co więcej, przejęcie jednej spółki przez inną na rynku finansowym pomimo nawet najlepszego planu nie może odbyć się bez pozwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. KNF wydaje je w formie decyzji w sprawie zezwolenia na połączenie oraz zmiany Statutu Banku Millennium.

Plan przygotowany przez ekspertów Millennium zajmujących się przejęciem Euro Banku zakłada, że do prawnego połączenia banków dojdzie już 1 października 2019 roku. Będzie to jednak dopiero początek procesu połączenia, gdyż dwa osobne byty gospodarcze będą musiały jeszcze się całkowicie zintegrować, co może być największym wyzwaniem.


Źródła:
https://www.bankmillennium.pl/o-banku/centrum-prasowe/informacje-prasowe/-/news-info/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-banku-millennium-podjelo-uchwale-o-polaczeniu-banku-millennium-i-euro-banku-27-08-2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Podstawowa emerytura już wkrótce za zachodnią granicą
Bez kategorii
author
12 listopada 2019

Podstawowa emerytura już wkrótce za zachodnią granicą

Autobusy bez kierowców – ostatnia prosta technologii
Bez kategorii
author
23 czerwca 2019

Autobusy bez kierowców – ostatnia prosta technologii

Visset – darmowa pożyczka do 1500 zł
Pod Lupą
author
05 sierpnia 2016

Visset – darmowa pożyczka do 1500 zł

Jak Polacy radzą sobie z językiem angielskim ?
Blog
author
18 listopada 2017

Jak Polacy radzą sobie z językiem angielskim ?

Jak Rzecznik Finansowy pomaga w sporze z firmą pożyczkową?
Bez kategorii
author
27 czerwca 2019

Jak Rzecznik Finansowy pomaga w sporze z firmą pożyczkową?