Ile straty miały OFE w 2018 roku?

Ile straty miały OFE w 2018 roku?

author
Alicja Uzarowicz
08 maja 2019

Zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego Otwarte Fundusze Emerytalne odnotowały stratę rzędu 17 mld zł w porównaniu z zyskiem z roku 2017 w kwocie 28,4 mld zł. Wartość aktyw OFE na koniec roku 2018 wyniosła o 12,5 proc., czyli około 22,5 mld zł mniej niż rok wcześniej. Przyjęła ostatecznie wartość 157,5 mld zł.

O nienapawającej optymizmem sytuacji Otwartych Funduszy Emerytalnych na koniec roku 2018 poinformował Główny Urząd Statystyczny. Zgodnie z komunikatem GUS OFE odnotowały stratę o wartości blisko 17 mld zł w porównaniu z zyskiem z roku 2017 rzędu 28.4 mld zł.

Co ciekawe, spadła również wartość aktyw OFE. Spadek o około 22,5 mld zł (czyli 12,5 proc.) spowodował, iż aktywa te przyjęły na koniec roku 2018 wartość 157,5 mld zł. Jakie kategorie kosztów i przychodów złożyły się na takie ukształtowanie wyniku finansowego Otwartych Funduszy Emerytalnych?

Jak można wyczytać w komunikacie GUS: „Na wynik ten złożyły się: zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) w wysokości minus 20,4 mld zł oraz wynik z inwestycji w wysokości 3,3 mld zł”. Warto wspomnieć, że wyższą wartość przyjęły osiągnięte przez OFE przychody operacyjne – 4,31 mld zł w 2018 r. względem 3,77 mld zł w 2017 r.

Co dokładnie wpłynęło na taki wynik finansowy OFE?

„Główną pozycją były przychody portfela inwestycyjnego, które stanowiły 98,9 proc. przychodów operacyjnych. Przychody portfela inwestycyjnego wzrosły o 15,0 proc. w odniesieniu do 2017 r. i wyniosły 4,26 mld zł.” – jak czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

Tak ukształtowały się przychody. Natomiast nakłady, które OFE musiało poczynić dla normalnego funkcjonowania czyli koszty operacyjne wyniosły 968,2 mln zł. 82 proc. tych kosztów, czyli 794,1 mln zł, stanowiły koszty zarządzania funduszami. Na wynik finansowy OFE ma także wpływ liczba zarejestrowanych członków tych funduszy.

Na koniec roku 2018  wyniosła ona 15,9 mln osób co oznacza spadek o 1,2 proc. w stosunku do roku 2017. Pod względem płci, więcej było zarejestrowanych mężczyzn (8,4 mln w stosunku do 7,5 mln kobiet). Odnotowano także 0,7 proc. tak zwanych rachunków „martwych”, czyli takich, na które w całym roku nie wpłynęła żadna składka.

Co to oznacza dla przyszłości OFE?

Z przedstawionych wyżej danych wynika, iż Otwarte Fundusze Emerytalne okazują się nie być tak rentowne jak to pierwotnie zakładano. W efekcie, coraz mniej Polaków decyduje się na taki sposób gromadzenia środków na swoje emerytury. Malejące zainteresowanie społeczeństwa OFE może mieć jednak jeszcze jedną przyczynę.

Powodem coraz mniejszej ilości zarejestrowanych w OFE kont mogą być plany rządu polegające na „zwróceniu” Polakom środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych.  Pieniądze miałyby “wrócić” w  postaci przelewu na Indywidualne Konta Emerytalne (czytaj więcej na ten temat tutaj).

Co OFE robi ze zgromadzonymi pieniędzmi? Większość środków z funduszy przeznaczana jest na inwestycje w akcje polskich spółek. Prawie 9 proc. lokowanych jest w obligacjach, a kolejne 8 procent stanowią inwestycje zagraniczne. Jakim majątkiem dysponują te fundusze? Trafia do nich około 3 proc. płacy brutto.


Źródła:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/wyniki-finansowe-otwartych-funduszy-emerytalnych-i-powszechnych-towarzystw-emerytalnych-w-2018-roku,9,21.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Extraportfel.pl – darmowa pożyczka 2000 zł
Wpisy
autor wpisu
Tadeusz_Miziak
20 kwietnia 2015

Extraportfel.pl – darmowa pożyczka 2000 zł

Najlepsze banki – Złoty Bankier 2017
Wpisy
author
Aneta Jankowska
02 maja 2017

Najlepsze banki – Złoty Bankier 2017

Kredyt konsolidacyjny Brzeg
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
09 czerwca 2022

Kredyt konsolidacyjny Brzeg

Jak wyglądają finanse w polskich związkach ?
Blog
author
Dominika Sobieraj
12 lutego 2018

Jak wyglądają finanse w polskich związkach ?

Kłopoty SKOK Jowisz
Wpisy
autor wpisu
Katarzyna_Meyer
16 marca 2016

Kłopoty SKOK Jowisz

Porównaj