Pakiet prosumencki

Pakiet prosumencki

author
Alicja Uzarowicz
09 czerwca 2019

Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii zakłada wprowadzenie tak zwanego pakietu prosumenckiego. Efektem inicjatywy Ministerstwa Energii może być uniezależnienie przedsiębiorców od państwowej energetyki. Jeżeli projekt wejdzie w życie już niedługo firmy będą mogły produkować energię na własne potrzeby i jednocześnie nabiorą prawa do opustów w przypadku nadwyżki energetycznej.

Czym jest pakiet prosumencki? Pomysłodawcą tego rozwiązania jest Międzyresortowy Zespół do spraw Ułatwień Inwestycji w Prosumenckie OZE (odnawialne źródła energii). Na czele zespołu stoi Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz. Za wprowadzenie planu w życie odpowiedzialne jest Ministerstwo Energii.

Pakiet prosumencki jest tylko wstępem do zmian, nad którym pracują wspólnie resorty. W przyszłości zostaną również wdrożone udogodnienia prawne, których celem jest uatrakcyjnienie rozwoju energetyki obywatelskiej oraz popularyzację inwestycji w OZE. Ma to spowodować zwiększenie udziału zielonej energii w polskim bilansie energetycznym.

Dzięki projektowi nowelizacji ustawy o OZE, być może już niedługo przedsiębiorcom przyznany zostanie status prosumenta. W połączeniu ze zmianami prawnymi oraz ułatwieniu inwestycji w energetykę słoneczną, czyli fotowoltaikę, obniżone zostaną koszty wytwarzania energii.

Co zmieni pakiet prosumencki?

Najważniejszą i fundamentalną wręcz zmianą w trybie nowelizacji ustawy o OZE jest sformułowanie nowej definicji prosumenta. Słowo to jest wynikiem połączenia słów: producent, konsument i profesjonalista. Dotychczas miano to nosić mogły wyłącznie koncerny energetyczne. Nowa definicja będzie miała szerszy zakres.

A mianowicie nowa definicja obejmie przedsiębiorców posiadających tak zwane mikroinstalacje o mocy do 50kW, którzy produkują energię na własne potrzeby, nie w celach dystrybucji. W przypadku wyprodukowania nadwyżki, będzie ona przechowywana w sieciach elektorenergetycznych operatorów i odbierana w razie potrzeby.

Kolejną przewidywaną zmianą jest przyjęcie nowego systemu rozliczeń energii. Cykl tych rozliczeń uległby wydłużeniu. Efektem tego będzie możliwość wykorzystania własnej energii w okresach niższej produkcji. To nie będzie jednak koniec zmian.

Jeszcze więcej zmian

W projekcie nowelizacji zawarto również pewne rządowe zobowiązanie. Na mocy nowych przepisów szefowie resortów do spraw energii oraz gospodarki działający wspólnie mają wydać rozporządzenie. Przedmiotem tegoż aktu prawnego będą szczegółowe procedury i zasady współpracy prosumentów.

Wreszcie pakiet prosumencki zniesie dosyć uciążliwy dla dotychczasowych użytkowników obowiązek. Jeżeli przepisy projektu wejdą w życie, nie będzie już przymusu przygotowania projektu budowlanego dla mikroinstalacji do 6,5 kW, czyli tych najmniejszych. Niewątpliwie zachęci to do samodzielnej produkcji energii mniejsze przedsiębiorstwa.

Ostatnią zmianą zapowiadaną projektem nowelizacji ustawy o OZE jest rozszerzenie możliwości lokalizacyjnych mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej. Będą one mogły znajdować się na terenach o przeznaczeniu innym niż produkcyjne. Informację o przeznaczeniu danego gruntu zawierają plany miejscowych jednostek samorządu terytorialnego.


Źródła:
https://www.gov.pl/web/energia/zapraszamy-do-konsultacji-nowelizacji-ustawy-o-oze
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321260

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Fran
Fran
2019-08-29 14:18:55

ministra?poważnie?

Podobne artykuły

Credit Agricole w Otwocku
Oddziały
author
Patryk Byczek
24 lipca 2019

Credit Agricole w Otwocku

Ile wyniosą podwyżki emerytur w 2018 roku ?
Wpisy
author
Aneta Jankowska
20 października 2017

Ile wyniosą podwyżki emerytur w 2018 roku ?

Promocja: „Polecam Proste Zasady II edycja” w Getin Banku
Promocje bankowe
author
Patryk Byczek
03 listopada 2018

Promocja: „Polecam Proste Zasady II edycja” w Getin Banku

Pożyczka na wyprawkę szkolną
Pożyczki
author
Dominika Sobieraj
06 sierpnia 2022

Pożyczka na wyprawkę szkolną

Inspektorat ZUS w Stalowej Woli
Oddziały
author
Patryk Byczek
21 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Stalowej Woli

Alior Bank w Międzyrzeczu
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
17 czerwca 2019

Alior Bank w Międzyrzeczu

Porównaj