W swoim najnowszym komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o wydaniu dwóch decyzji będących zwieńczeniem postępowań, jakie organ prowadził przeciwko firmie Twoje Finanse Piotra Kopczyńskiego. Podmiot pożyczkowy miał dopuszczać się licznych przewinień wobec klientów.

Autor: Alicja Uzarowicz
Dodano: 14.01.2020
Udostępnij:

Jak poinformował w swoim najnowszym komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), w sprawie dwóch postępowań przeciwko firmie Twoje Finanse prowadzonej przez Piotra Kopczyńskiego organ wydał już decyzje. Wszczęte postępowania były efektem licznych skarg zgłaszanych przez klientów podmiotu.

Firma pożyczkowa miała dopuszczać się wielu niezgodnych z prawem czynów, jak chociażby proponowanie klientom pożyczek przewyższających możliwości finansowe osób, które się do firmy zgłaszały. Co więcej, firma działająca na Dolnym Śląsku miała zatajać również obowiązek wypłaty wynagrodzenia za swoje pośrednictwo w umowie.

Takie postępowanie pośrednika finansowego spotkało się z aż dwiema decyzjami Prezesa UOKiK, które w swojej treści dotykają zarówno praktyk firmy Twoje Finanse, jak również poszczególnych postanowień, jakie znajdowały się w zawieranych przez przedsiębiorstwo umowach. Jaki los czeka teraz firmę?

Twoje Finanse pod lupą UOKiK

Miejscowościami, w jakich działała firma Piotra Kopczyńskiego były: Bolesławiec, Dzierżonowo, Oława i Oleśnica. Na etapie otrzymania wielu skarg od poszkodowanych klientów firmy Urząd postanowił w maju 2018 roku ostrzec osoby, które mogłyby wpaść w pułapkę zastawioną przez nieuczciwą firmę.

"

Piotr Kopczyński Twoje Finanse swoje usługi reklamował hasłami: „Bank odmówił Ci kredytu? Przyjdź do nas”, „Niskie raty, najtańsze oferty bez BIK”, „Bez ograniczeń wieku, Bez ukrytych opłat, Bez poręczycieli”, „Przyspieszona procedura”. Takie hasła wprowadzały w błąd, ponieważ sugerowały, że każda osoba – nawet z negatywną historią kredytową – otrzyma pożyczkę, a pośrednik nie bada ryzyka kredytowego

– czytamy w komunikacie UOKiK.

W ramach działań podjętych przez UOKiK w omawianej sprawie znalazły się dwa odrębne postępowania. Jedno z nich dotyczyło uznania klauzul znajdujących się w umowach za niedozwolone, a drugie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Jaki był sposób działania nieuczciwej firmy?

"

Po analizie dowodów uznaliśmy, że ten pośrednik finansowy działał umyślnie i kierował się zyskiem. Im wyższa pożyczka, tym więcej zarabiał na opłatach, dlatego mogło mu zależeć na tym, aby kredytobiorca pożyczył więcej niż mógł spłacić. Kredytodawcy, z którymi współpracował, gdy dowiadywali się o takiej praktyce – zrywali współpracę

– powiedział Marek Niechciał, prezes UOKiK, cytowany w komunikacie.

Kara dla firmy Piotr Kopczyński – Twoje Finanse

Działaniem, które najmocniej narażało na szwank możliwości finansowe klientów omawianej firmy, było proponowanie im pożyczek w wysokości prawie niemożliwej do spłaty. Jako przykład warto wskazać jedną z konsumentek, która starała się o uzyskanie pożyczki w wysokości 1,5 tys. złotych.

Finalna kwota, jaka znalazła się na umowie była jednak ponad dziesięciokrotnie wyższa, bo wynosiła aż 16 tys. złotych. Co więcej, gdy podejrzanie wysoka kwota pożyczki  budziła niepokój klientów, otrzymywali oni polecenie przelania pieniędzy z uzyskanego kredytu na określone konto bankowe.

Klienci nie mieli pojęcia, dlaczego byli proszeni o takie działanie, bądź uzyskiwali informację od pracownika, że w ten sposób ich zadłużenie ulegnie pomniejszeniu. Było to oczywiście jawne wprowadzenie w błąd. Dodatkowo firma wymagała od klientów podpisania oświadczenia o uznaniu długu, co mogło odwieźć ich od próby dochodzenia swoich praw.

Efektem mocno wątpliwych etycznie i prawnie działań firmy Twoje Finanse było wszczęcie przez UOKiK dwóch wspomnianych już postępowań. Decyzjami prezesa organu doszło do stwierdzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz stosowanie klauzul niedozwolonych. Co więcej, firma ma do zapłaty karę w wysokości 97 177 złotych. Firma postanowiła zaskarżyć przed sądem wydane decyzje.


Źródła:
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16117

Komentarze