Minimalne wynagrodzenie 2020 – ile wyniesie?

Minimalne wynagrodzenie 2020 – ile wyniesie?

author
Dominika Sobieraj
03 września 2019

Znamy już oficjalną propozycję podwyżki płacy minimalnej w 2020 roku. Wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowało, by pensja minimalna w przyszłym roku wynosiła 2450 zł. Ostatecznie Rada Ministrów zadecydowała, że pensje wzrosną do poziomu 2600 zł brutto!

Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku

Podstawowy wzrost płacy minimalnej jest gwarantowany przez ustawę z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177). Pensja minimalna w 2020 roku musi wzrosnąć o 4,25% względem swojej wartości w roku 2019 i wyniesie 2345,59 zł.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na początku 2019 roku proponowało, by pensja minimalna wzrosła o ponad 100 zł więcej, bo aż do kwoty 2450 zł. Ostatecznie jednak “Rada Ministrów ustaliła, że w 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2600 złotych. To 350 złotych więcej, niż wynosi minimalna pensja w bieżącym roku (2250 złotych), co oznacza wzrost o 15,6%”.

Jak również potwierdzono w oficjalnym rządowym komunikacie, nowa “ustalona wysokość minimalnego wynagrodzenia jest wyższa niż wcześniejsza propozycja rządu, która zakładała wzrost minimalnej pensji do poziomu 2450 złotych, a stawki godzinowej do 16 złotych”.  Potwierdzeniem najnowszej propozycji są nie tylko oficjalne komunikaty, ale i grafiki zamieszczone na rządowym twitterze:

źródło: https://twitter.com/MRPiPS_GOV_PL

Pierwotna podwyżka płacy minimalnej o 95,59 zł była bezdyskusyjna i nie może na nią wpłynąć decyzja rządu. O tym, by wzrost pensji minimalnej był wyższy niż kwota gwarantowana, mogła zrezygować Rada Dialogu Społecznego albo Rada Ministrów.

“Rząd na przyjęcie rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku miał czas do 15 września. Wcześniej, na forum Rady Dialogu Społecznego, partnerom społecznym nie udało się dojść do porozumienia w tej kwestii, co nałożyło na Radę Ministrów obowiązek ustalenia wysokości minimalnej pensji właśnie w formie rozporządzenia” – wskazano w oficjalnym komunikacie.

Rząd rozważał podwyżkę pensji minimalnej?

Jakiś czas temu sporym zaskoczeniem dla ekspertów była deklaracja Premiera Mateusza Morawieckiego w czasie rozmowy z Polsat News. Premier wskazał, że rząd zastanawia się nad jeszcze większą podwyżką wynagrodzenia.

„Rozważamy takie możliwości, aby z zaproponowanego poziomu 2450 zł jeszcze nieco podnieść wynagrodzenie minimalne. Chcemy się wsłuchiwać w głos Rady Dialogu Społecznego i podejmiemy odpowiednie decyzje w najbliższych kilku tygodniach”

Jak wskazywał wtedy Premier rządu, w tej sprawie prowadzone były odpowiednie analizy finansowe. Teraz decyzję tę udało się ogłosić oficjalnie.

Pensja minimalna 2020 – wzrost postulowany

Wysoka pensja minimalna stała się obecnie jednym z głównych postulatów wyborczych. Żadna partia nie zapowiada obniżenia minimalnego wynagrodzenia. O wzroście mówi się natomiast w różnej skali. Oficjalne propozycje rządowe usłyszymy jednak dopiero pod koniec 2019 roku. Przedstawiamy aktualne prognozy.

Propozycje dotyczące kwoty płacy minimalnej

Partie ogłaszające swoje propozycje wyborcze dotyczące wysokości pensji minimalnej wskazują na jej zależność od średniej krajowej. Wśród postulatów różnych partii znajdują się wskazania, że pensja minimalna powinna stanowić jak najwyższy procent średniej krajowej. Na tym polu można zauważyć swego rodzaju wyścig różnych stronnictw politycznych.

Minimalne wynagrodzenie 2020 – tabela

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, w rozmowie z Prawo.pl komentuje te propozycje zaznaczając, że nie będą one korzystne dla polskiej gospodarki:

"

Wśród tematów kampanii wyborczej na pewno pojawi się kwestia minimalnej pensji. Związki zawodowe od dawna chcą, aby była on na poziomie 50 proc. średniego wynagrodzenia. Partia “Wiosna” idzie o wiele dalej już zadeklarowała, że chce jej na poziomie 60 proc. To nierealny pomysł, który nie rozwiązuje żadnego problemu.

Obawy co do kwestii poniesienia minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50%, czy nawet 60%, mają również eksperci finansowi. Wśród głównych ostrzeżeń znajduje się wskazanie, iż konieczność wypłaty dużo wyższych wynagrodzeń w rzeczywistości zamiast pomóc Polakom, pozbawi pracodawców możliwości zatrudniania pracowników i doprowadzi do masowych zwolnień.

Dla związkowców priorytetem jest nie sama liczba, a jej stosunek do płacy przeciętnej. Marek Lewandowski, rzecznik prasowy komisji krajowej NSZZ „Solidarność”, wskazuje: “Od lat przedstawiamy projekt zmiany mechanizmu ustalania minimalnej pensji, który zapewniłby jej szybszy wzrost w razie wysokiego wzrostu PKB. Liczę na to, że centralom związkowym uda się ustalić wspólne stanowisko w sprawie podwyżek”.

Zaniepokojenie niskim stopniem relacji płacy minimalnej do przeciętnej wyraża też dyrektor wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych OPZZ – Norbert Kusiak:

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu oraz porozumienie w sprawie pakietu antykryzysowego zobowiązują rządzących do działań, które spowodują, że minimalne wynagrodzenie osiągnie poziom połowy przeciętnego. W 2017 r. to pierwsze stanowiło 46,8% średniej płacy. W 2018 r. już tylko 45,8%.

Co najistotniejsze w tej kwestii – prognozowany wzrost tej relacji miał być dużo wyższy i wynosić 47,2%. Wiele jednak, jak przyznaje Kusiak, “wskazuje na to, że poziom ten nie zostanie osiągnięty. Nie przybliżamy się do pułapu połowy przeciętnej płacy”.

Ekspert Business Center Club, Witold Michałek, zaznacza również, że postulat partii Biedronia “nie wynika (…) z żadnych wyliczeń. W Polsce liczba osób zarabiająca płacę minimalną nie jest duża i nie dotyczy dużych i średnich przedsiębiorstw, gdzie te wypłaty są znacznie wyższe niż płaca minimalna”.

Na wyższej pensji stracić mogłyby głównie osoby słabo wykształcone oraz te, które pracują w rejonach słabo rozwiniętych gospodarczo.Pracodawca zmuszony do podwyżek płac będzie musiał zwolnić najsłabszych pracowników albo zaryzykować, że firma upadnie.

Podobne zdanie w tej kwestii ma ekspert Konfederacji Lewiatan, Jeremi Mordasewicz:

"

Podniesienie płacy minimalnej w przypadku energetyki czy górnictwa nie miałoby większego wpływu. W przypadku branży gastronomicznej, turystycznej, handlu oznaczałoby, że pracodawcy musieliby znacznie podnieść wynagrodzenia. Pomyślmy o małych pensjonatach i sklepikach np. na Mazurach. Podwyżka płacy minimalnej rozłożyłaby te przedsiębiorstwa.

Propozycje dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę bez dodatku stażowego

Rząd wysunął w tym roku również inną propozycję dotyczącą minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2020 roku. Miałoby ono być liczone bez dodatku stażowego. Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zakłada dodanie do nieliczonych do łącznej kwoty wynagrodzenia dodatków przysługujących za staż pracy.

Obecnie do katalogu kwot nieuwzględnianych przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika zalicza się:

  1. nagrodę jubileuszową,
  2. odprawę pieniężną związaną z przejściem na emeryturę albo rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  3. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  4. dodatek do wynagrodzenia w porze nocnej.

Zgodnie z rządową propozycją do tych kwot wyłączonych z liczenia ich do sumy wynagrodzenia miałyby zostać dopisane także dodatki do wynagrodzenia przysługującego za staż pracy, a zatem:

  1. dodatek stażowy,
  2. dodatek za wieloletnią pracę,
  3. dodatek za wysługę lat.

“W sytuacji, gdy dodatek stażowy jest wliczany do minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie pełni swojej roli tj. nie jest formą docenienia długoletniego pracownika i jego doświadczenia zawodowego.

Taki stan prawny dopuszcza sytuacje, gdy np. pracownik samorządowy z 20-letnim stażem zarabia minimalną krajową, podobnie jak inny pracownik tuż po szkole. Nie może tak być” – mówi cytowana w rządowym komunikacie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Dzięki temu wszystkie osoby, którym dotychczas kwoty te wliczano w kwotę łącznego wynagrodzenia, będą mogły liczyć na spore podwyżki. Paradoks obecnie polega bowiem na tym, że osoby pracujące wiele lat w jednym miejscu często otrzymują niższe pensje niż młodzi pracownicy, ponieważ do ich pensji wieloletnich pracowników wlicza się dodatek stażowy.

Na skutek zmiany w przepisach wieloletni pracownicy mogą liczyć na pensję, która rzeczywiście będzie wyróżniała ich pracę na tle osób świeżo zatrudnionych.

Płaca minimalna na przestrzeni lat

W poprzednich latach płaca minimalna wzrastała w dużym tempie, ale wcześniej jednorazowa podwyżka nie była tak duża, jak w obecnym roku. Rekordowy wzrost płacy minimalnej o 150 zł brutto odnotowaliśmy na przełomie lat 2016/2017 oraz 2018/2019.

To właśnie skutkiem tej ostatniej decyzji w 2019 roku płaca minimalna w Polsce wzrosła do 2250 zł brutto. W ubiegłych latach wynagrodzenie minimalne wynosiło odpowiednio:

Strona tradingeconomics.com w swoich prognozach wskazuje, że pensja minimalna w Polsce może w 2020 roku wzrosnąć do kwoty 575 euro, czyli zgodnie z aktualnym przelicznikiem walutowym miałaby wynosić około 2450 zł. Przewidywania można znaleźć na stronie: https://pl.tradingeconomics.com/forecast/minimum-wages?continent=europe.

Wzrost płacy w sektorze finansów publicznych

Przy okazji spekulacji dotyczących wzrostu pensji w 2020 roku poruszana jest też kwestia wzrostu płac w sektorze finansów publicznych. Wiele stronnictw ma bowiem obawy, że pensja minimalna wzrośnie o niewspółmiernie mało w porównaniu z wynagrodzeniami władz.

Rzecznik Solidarności mówi wprost: “Nie odpuścimy tej sprawy. W szczególności trzeba opracować siatkę płac w całym sektorze, tak aby podwyżki nie trafiały tylko do jednostek z najsilniejszych działów całej budżetówki lub podległych najlepiej umocowanym ministrom”.

Za tym, że wynagrodzenia w sektorze finansów publicznych mogą zdominować rozmowy z rządem na temat płacy minimalnej, przemawia fakt, iż niesprawiedliwość w wysokości pensji dla konkretnych grup jest ostatnimi czasy powodem licznych strajków i protestów kolejnych grup zawodowych.


Źródło:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20022001679/T/D20021679L.pdf

https://www.fakt.pl/pieniadze/finanse/premier-morawiecki-i-mozliwosci-podniesienia-placy-minimalnej/

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/placa-minimalna-w-polsce-jak-sie-zmieniala/127n4be

https://www.gov.pl/web/rodzina/placa-minimalna-w-gore-rada-ministrow-przyjela-rozporzadzenie

https://www.gov.pl/web/rodzina/placa-minimalna-do-zmiany-senat-przyjal-nowelizacje-ustawy

https://www.gov.pl/web/rodzina/juz-wkrotce-dodatek-stazowy-wylaczony-z-minimalnego-wynagrodzenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Alicja.adamska
Alicja.adamska
2020-03-10 14:13:46

Renta rodzinna. Mam to 10000 długu pomoże.prawnikam.ali. na koncie.banku.5. pobiera mi pieniądze 500

Podobne artykuły

PKO BP w Żarach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
24 sierpnia 2019

PKO BP w Żarach

Kredyt hipoteczny Rumia
Kredyty miasta
author
Dorota Cholewicka
28 lutego 2023

Kredyt hipoteczny Rumia

Rośnie liczba starszych kierowców
Wpisy
author
Patryk Byczek
20 kwietnia 2018

Rośnie liczba starszych kierowców

Moneta: 10. rocznica tragedii smoleńskiej
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
26 marca 2020

Moneta: 10. rocznica tragedii smoleńskiej

Tablet od Providenta
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
21 listopada 2014

Tablet od Providenta

Porównaj