W swoim najnowszym komunikacie Poczta Polska udowodniła niewątpliwie, że doskonale radzi sobie z docieraniem jak najbliżej do klientów w całej Polsce. Albowiem 70 proc palcówek spółki zlokalizowanych jest w średnich oraz małych miejscowościach. Jak podkreśliła P.P.S.A., są to często miejsca, w których nie ma żadnej innej instytucji finansowej czy państwowej.

Autor: Alicja Uzarowicz
Dodano: 19.09.2019
Udostępnij:

Zgodnie z najnowszym komunikatem Poczty Polskiej S.A. spółka ta osiągnęła niemały sukces w otwieraniu placówek jak najbliżej swoich klientów. Albowiem już 70 proc. wszystkich oddziałów i placówek firmy mieści się w małych i średnich miastach. Jest to największa sieć lokalizacji tak bardzo zbliżonych do klientów w Polsce.

Punkty Poczty Polskiej znajdują się bowiem nierzadko w miejscach, w których nie ma żadnego innego przedstawicielstwa instytucji państwowych czy finansowych. Sieć sprzedaży P.P.S.A. na wsiach i w małych miastach sięga wielkości 5,3 tys. placówek. Właśnie tyle punktów spółki zlokalizowanych jest w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców.

Dzięki bliskości Poczty Polskiej mieszkańcy małych miejscowości mogą korzystać ze znacznie większej ilości usług niż tylko pocztowych. Poczta Polska bowiem to już wielobranżowe przedsiębiorstwo, które zapewnia także usługi cyfrowe, handlowe, logistyczne oraz finansowe.

Jak zalogować się do Banku Pocztowego? Nowe zasady logowania

Poczta Polska najbliżej klientów z małych miast

Działanie w kierunku jak najbliższego kontaktu z małymi miejscowościami było najwyraźniej widzialne w przypadku trzech ostatnich lat dla Poczty Polskiej. Właśnie w tym okresie otwarciu uległo 280 nowych placówek, wśród których zdecydowana większość zlokalizowana została właśnie w małych miastach i na wsiach.

"

Wypełniając misję usługi powszechnej Poczta Polska realizuje ważny interes społeczny – zapewnia dostęp do usług komunikacji, zapobiega wykluczeniu społecznemu. To zadanie Poczta wypełnia w sposób ciągły we wszystkich swoich punktach oraz we wszystkich dostępnych technologicznie kanałach komunikacji

– powiedziała Justyna Siwek, Rzecznik Prasowy P.P.S.A., cytowana w komunikacie.

Wiadomym jest, iż wraz z otwieraniem kolejnych placówek wiąże się tworzenie kolejnych miejsc pracy. Poczta Polska dzięki zatrudnianiu łącznie ponad 80 tys. osób zyskała tytuł największego pracodawcy lokalnego. Lokalizacja większości placówek pozwala bowiem na zwiększanie zatrudnienia na wsiach i w małych miastach. Poczta Polska jest najbliżej Polaków również pod tym względem.

Pożyczki na czek GIRO

Poczta Polska to już nie tylko przesyłki

Warto przy tej okazji wspomnieć, iż przedsiębiorstwo Poczty Polskiej już dawno przestało świadczyć usługi wyłącznie z zakresu pocztowego. Stopniowy ale trwały rozwój poszczególnych sfer działalności pozwolił na poszerzenie oferty P.P.S.A. o chociażby usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

Podczas, gdy większość banków w dobie cyfryzacji rezygnuje z otwierania kolejnych punktów, a wręcz często zamyka te, które znajdują się w mało zamieszkanych miejscowościach, Poczta Polska wkracza ze swoimi usługami. Według badań spółki najpopularniejszym kontem dla mieszkańców miejscowości do 25 tys. mieszkańców, to to w Banku Pocztowym.

Co więcej, już prawie co szósty rachunek bankowy otwarty w Banku Pocztowym należy do mieszkańca miejscowości do 2 tys. osób. Ponadto prawie połowa kredytów bankowych udzielanych przez ten bank trafia w ręce mieszkańców miejscowości do 25 tys. mieszkańców.

Blisko 80% ubezpieczeń rolniczych jest realizowanych w małych miasteczkach i na terenie wsi. Z ubezpieczeń komunikacyjnych oferowanych w placówkach pocztowych najczęściej korzystają mieszkańcy miejscowości do 25 tys. mieszkańców. Co trzecie ubezpieczenie majątkowe – Bezpieczny Dom – wykupowane jest przez mieszkańców małych miasteczek bądź dużych aglomeracji miejskich

– dodała Justyna Siwek, cytowana w komunikacie.

Fot. Poczta Polska

 

Poczta Polska zatrudni osoby niepełnosprawne

Źródła:
https://media.poczta-polska.pl/pr/461833/pocztapolskalokalnie-70-procent-placowek-pocztowych-zlokalizowanych-je

Komentarze