Poczta Polska poinformowała w poniedziałek 26 sierpnia o planach dotyczących kadry pracowniczej. Spółka uczestniczy od 2017 roku w programie „Praca – Integracja”, który popularyzuje zatrudnianie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Do końca przyszłego roku zatrudnienie w firmie otrzyma kolejne 360 osób niepełnosprawnych.

Autor: Alicja Uzarowicz
Dodano: 27.08.2019
Udostępnij:

W swoim najnowszym komunikacie Poczta Polska Spółka Akcyjna (PPSA) poinformowała, że planuje dodatkowo rozszerzyć swoją działalność w ramach programu „Praca – Integracja”. W efekcie zatrudnienie w spółce do końca przyszłego roku ma otrzymać 360 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych przez Pocztę Polską nie jest niczym nowym dla spółki. O jej znacznym doświadczeniu na tym polu świadczy fakt, że już około 1 730 czyli 2,2 proc. wszystkich pracowników stanowią właśnie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Stanowiska, jakie dla kandydatów przewiduje PPSA to przede wszystkim działy obsługi klienta, do spraw ekspedycyjno-rozdzielczych, opracowywania przesyłek, ładunków, jak również kierowców samochodów do 3,5 tony oraz listonoszy.

„Bezpieczny PESEL” już dostępny w placówkach Poczty Polskiej

Poczta Polska zatrudni 360 niepełnosprawnych pracowników

Spółka podjęła już zdecydowane kroki w stronę poszerzenia swojej kadry pracowniczej o kolejne osoby niepełnosprawne. Na początku sierpnia bowiem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wpłynął już stosowny wniosek.

"

Ostatnie półtora roku, od kiedy Poczta Polska uczestniczy w realizacji projektu +Praca -Integracja+, dostarczyło nam wielu doświadczeń i pokazało, że na rynku pracy są osoby z niepełnosprawnościami, które chcą pracować u stabilnego pracodawcy, wśród ludzi, którzy traktują ich tak samo jak innych pracowników

– powiedziała Joanna Nagodzka, cytowana w komunikacie.

Zgodnie z dalszą częścią wypowiedzi Nagodzkiej informacja zwrotna od PFRON potwierdza, że PPSA jest dobrze przygotowana do zatrudnienia kolejnych pracowników z orzeczeniem. Wskazuje na to ponadto fakt, iż we wspomnianym wniosku zawarto szczegółowe informacje o zapotrzebowaniu pracowniczym.

Mówiąc bardziej precyzyjnie, Pion Kapitału Ludzkiego Poczty Polskiej zawarł we wniosku nie tylko informację o ogólnej liczbie osób niepełnosprawnych, których spółka zatrudni. Zawierał on bowiem również wskazanie wielkości zapotrzebowania w zależności od stanowiska oraz poszczególnych województwach.

Pożyczki na czek GIRO – do odbioru na poczcie

Współpraca z Fundacją Aktywizacja

W ramach programu „Praca – Integracja” każda spółka uczestnicząca w inicjatywie wspierana jest przez partnerów. Poczta Polska korzysta z pomocy Fundacji Aktywizacja. Dzięki projektowi do końca bieżącego roku pracę między innymi w oddziałach i sortowniach otrzyma łącznie 400 osób niepełnosprawnych.

Od początku współpracy obu podmiotów udało się już bowiem zrekrutować 347 pracowników. Takie działanie zdecydowanie wpisuje się w politykę podjętą przez zarząd Poczty Polskiej. Mowa tutaj o przyjętej w lipcu zeszłego roku „Polityce zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością”.

Wspomniany wzorzec postępowania opiera się na kilku głównych założeniach. Jednym z nich jest większe skupienie na czynnikach społecznych i środowiskowych przy procesie rekrutacji nowych pracowników. Oznacza to, że nie tylko korzyści ekonomiczne decydują obecnie o tym, kto dostanie pracę w spółce.

Poczta Polska stawia na elektryczne auta

Źródła:
https://media.poczta-polska.pl/pr/458282/poczta-polska-zatrudni-dodatkowe-360-osob-z-orzeczeniem-o-niepelnospra

Komentarze