Poczta Polska poinformowała w komunikacie prasowym o zdobyciu pierwszego miejsca w jubileuszowej edycji Konkursu Lodołamacze. Instytucja otrzymała statuetkę za zdobycie pierwszego miejsca w kategorii Otwarty Rynek Pracy– Lodołamacze na szczeblu regionalnym, który obejmował takie województwa, jak: łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie.

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 13.09.2020
Udostępnij:

Poczta Polska wspiera niepełnosprawnych

Poczta Polska wzięła udział w konkursie w kategorii „Otwarty rynek pracy”. Instytucja jest największym pracodawcą w kraju, co wpływa na społeczną wrażliwość. Poczta Polska zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem na rynku pracy. Spółka oferuje tysiące miejsc pracy zarówno w dużych, jak i małych miejscowościach, w których bardzo trudno znaleźć zatrudnienie. Tylko w ciągu roku Poczta Polska zwiększyła zatrudnienie w swoich placówkach (i nie tylko) o prawie 240 osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Aktualnie w strukturach instytucji pracuje blisko 2000 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Uzyskanie tytułu laureata I miejsca w Konkursie Lodołamacze na szczeblu regionalnym jest naszym wspólnym sukcesem. Złożyły się na niego przede wszystkim otwarta postawa kadry menadżerskiej wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, zaangażowanie i empatia pracowników wobec ich kolegów z niepełnosprawnościami, a także zespół lokalnych koordynatorów PKL, którzy dużą część swoich działań i aktywności kierują na budowanie kultury otwartości na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

– mówił cytowany w komunikacie Marek Makuch, dyrektor zarządzający Pionem Kapitału Ludzkiego w Poczcie Polskiej.

Od lipca 2018 roku Poczta Polska realizuje „Politykę zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością”, która zakłada kilka ważnych rzeczy. Mowa między innymi o tym, że w procesie rekrutacji, oprócz wymiaru ekonomicznego, spółka bierze pod uwagę czynniki środowiskowe i społeczne. Kadry Poczty Polskiej rekrutują samodzielnie oraz współpracują z podmiotami zewnętrznymi, które wspierają podczas zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o na przykład:

– Fundację Aktywizacja,
– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja Aktywizacja działa w ramach Programu „Praca – Integracja”. Pierwsza edycja tego programu dała pracę w Poczcie Polskiej 405 osobom z niepełnosprawnościami (do końca ubiegłego roku). Aktualnie projekt jest kontynuowany i w związku z tym spółka ogłosiła zatrudnienie kolejnych 360 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Poczta Polska wykorzystując wewnętrzne kanały komunikacji przeprowadziła dużą kampanię promującą znaczenie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Kampania była skierowana głównie do pracowników. Mowa o, między innymi, artykułach i wywiadach z pracownikami z niepełnosprawnościami, którzy pracują i realizują się zawodowo w Poczcie Polskiej.


Bank Pocztowy

Bank Pocztowy to instytucja komercyjna, która oferuje Klientom indywidualnym, małym i mikro przedsiębiorstwom usługi z zakresu finansów. Oferta banku dostępna jest w jego placówkach oraz w punktach mieszczących się w oddziałach Poczty Polskiej. Bank Pocztowy istnieje od 1990 roku. Instytucję założono w Bydgoszczy, w celu reaktywowania polskiej bankowości pocztowej. Bank Pocztowy posiada około 4600 placówek w całej Polsce, w tym prawie 800:

– odpowiedzialnych tylko za sprzedaż produktów i usług finansowych
– mikrooddziałów
– pocztowych stref finansowych.

Ponadto głównym udziałowcem instytucji jest Poczta Polska, posiadająca blisko 75% akcji. Drugim udziałowcem, posiadającym 25% akcji, jest największy bank w Polsce – PKO BP.


źródło: https://media.poczta-polska.pl/pr/565955/poczta-polska-laureatem-i-miejsca-w-konkursie-lodolamacze-na-szczeblu-regionalnym

Komentarze