Podatek liniowy 2019

Podatek liniowy 2019

author
Halszka Gronek
05 stycznia 2019

Jedną z czterech form opodatkowania, jakie przysługują polskim przedsiębiorcom, jest podatek liniowy. Choć rozliczanie na jego podstawie wiąże się z wieloma plusami, nie dla każdego okaże się on korzystny. Sprawdziliśmy, w jakich przypadkach warto skorzystać z podatku liniowego i ile wynosi jego stawka w 2019 roku.

Spis treści:
1. Podatek liniowy – co to jest?
2. Stawka podatku liniowego 2019.
3. Dla kogo podatek liniowy w 2019?
4. Zasady skorzystania z podatku liniowego w 2019.
5. Podsumowanie.

Podatek liniowy – co to jest?

Podatek liniowy, nazywany także płaskim, to powszechnie stosowana metoda obliczania wymiaru podatku. Istotą tego systemu rozliczeniowego jest zachowanie wysokości podatku wprost proporcjonalnej do wielkości podstawy opodatkowania. Mówiąc prościej: im większa podstawa, tym większy podatek – i analogicznie w drugą stronę. 

Wyrażenia „podatek liniowy” w przypadku polskiej rachunkowości stosuje się zwykle w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Co więcej, podatek liniowy może zostać wykorzystany do obliczania podatku od osób prawnych (CIT) – choćby w przypadku spółek kapitałowych czy spółdzielni.

Jako jedna z form opodatkowania, w Polsce stawka liniowa wynosi 19% – niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i osiąganych przez nie dochodów. Dla niewielkich firm 19-procentowa taksa to dużo – dlatego wiele mikroprzedsiębiorstw decyduje się na ryczałt lub kartę podatkową. 

Jednak dla wielkich i prężnie działających przedsiębiorstw podatek liniowy może okazać się najkorzystniejszym rozwiązaniem. W końcu 19% to mniej niż 32% podatku według skali podatkowej. Dlatego właśnie z podatku liniowego korzystają zwykle duże zakłady i korporacje (o ile spełniają pewne prawnie wskazane wymogi formalne).

Sprawdź, jaką formę opodatkowania wybrać dla własnej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Stawka podatku liniowego 2019

Stawka podatku liniowego dla pozarolniczych przedsiębiorstw nie ulegnie zmianie w 2019 roku. W dalszym ciągu podatek ten wynosić będzie 19%. Dla jednych przedsiębiorstw to dużo, a dla innych w sam raz. Dla kogo więc najlepiej sprawdzi się owa forma opodatkowania?

Podatek liniowy może okazać się niezwykle korzystnym rozwiązaniem dla wszystkich przedsiębiorstw, które osiągają spore przychody (powyżej 85 528 zł). W przypadku rozliczania się na podstawie skali podatkowej płatnicy będą bowiem musieli opłacić aż 32-procentową taksę. 19% podatku liniowego wypada więc w tym porównaniu o wiele korzystniej.

Natomiast niewielkie i działające lokalnie przedsiębiorstwa zwykle nie decydują się ani na skalę podatkową, ani na podatek liniowy. Owe formy opodatkowania, oparte na księdze przychodów i rozchodów, zwykle zarezerwowane są bowiem dla największych graczy rynkowych. 

Małe firmy wychodzą na korzyść wtedy, gdy rozliczają się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego (2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% lub 20% podatku). Drugim niezwykle korzystnym rozwiązaniem dla lokalnych przedsiębiorstw jest karta podatkowa – forma opodatkowania, w przypadku której niewielką kwotą podatku wylicza miejscowy urząd skarbowy.

Dla kogo podatek liniowy w 2019?

W świetle obowiązujących przepisów prawo do stosowania podatku liniowego przysługuje tylko tym podatnikom, którzy osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dodatkowo uprawnieni zostali także przedsiębiorcy zarabiający dzięki tzw. działom specjalnej produkcji rolnej. Chodzi m.in. o uprawy w wysoko ogrzewanych szklarniach czy tunelach foliowych.

Opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym może stosować zarówno podatnik, który samodzielnie prowadzi jednoosobową działalność, jak i płatnicy, którzy są wspólnikami spółki. Co istotne, na podatek liniowy zdecydować się mona niezależnie od specyfiki prowadzonej działalności. W odróżnieniu np. od ryczałtu, wszystkie zgłoszone do urzędu kody PDK (Polska Klasyfikacja Działalności) pozwalają na wybór podatku liniowego.

Kolejnym z podstawowych warunków skorzystania z podatku liniowego jest nieświadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Przepis ten dotyczy przede wszystkim usług o tym samym charakterze, co praca, którą podatnik wykonywał dla poprzedniego pracodawcy na etacie. Warto jednak dodać, iż owa regulacja odnosi się do tego samego roku podatkowego pracy na etacie i prowadzenia firmy przez podatnika. 

A dla kogo wybór podatku liniowego będzie najkorzystniejszy? Na pewno dla tych przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody przekraczające rocznie kwotę 85 528 zł (I próg podatkowy). Warto jednak bowiem pamiętać, że wybór podatku liniowego wyklucza skorzystanie z licznych przywilejów podatkowe. Mowa o ulgach takich jak na przykład:

  • wspólne rozliczenie z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem,
  • korzystanie z większości ulg podatkowych (ulga na dzieci lub za Internet). 

 

Zasady skorzystania z podatku liniowego w 2019

Do końca 2018 roku w polskim prawie obowiązywał przepis określający dzień 20. stycznia na ostateczny terminem na wybór opodatkowania liniowego. Jeśli podatnik chciał prowadzić firmę i rozliczać się z dochodu na podstawie podatku liniowego w 2018 roku, musiał zgłosić ową informacje do 20. stycznia 2018 roku. Jednak w 2019 roku owe przepisy ulegną zmianie. 

Od 1. stycznia 2019 roku wszyscy przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania liniowego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie:

  • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym,
  • do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Zmiana sposobu opodatkowania na podatek liniowy obowiązywać będzie również w latach następnych – chyba że podatnik:

  • zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania liniowego lub 
  • złoży wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej/ ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Oba rozwiązania należy wdrożyć w życie w terminie do 20 dnia po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w danym roku kalendarzowym.

Sprawdź pozostałe zmiany podatkowe w 2019 roku.

 

Podsumowanie

1) Podatek liniowy, nazywany także płaskim, to powszechnie stosowana metoda obliczania wymiaru podatku.

2) Wyrażenia „podatek liniowy” w przypadku polskiej rachunkowości stosuje się zwykle w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych. 

3) Oprócz podatku liniowego w Polsce obowiązują 3 inne formy opodatkowania: skala podatkowa, ryczał ewidencjonowany i karta podatkowa. 

4) Istotą podatku liniowego jest zachowanie wysokości podatku wprost proporcjonalnej do wielkości podstawy opodatkowania. Mówiąc prościej: im większa podstawa, tym większy podatek – i analogicznie w drugą stronę. 

5) W Polsce stawka podatku liniowego wynosi 19% – niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i osiąganych przez nie dochodów.

6) Podatek liniowy może okazać się niezwykle korzystnym rozwiązaniem dla wszystkich przedsiębiorstw, które osiągają spore przychody (powyżej 85 528 zł).

7) Prawo do stosowania podatku liniowego przysługuje podatnikom, którzy osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dodatkowo uprawnieni zostali także przedsiębiorcy zarabiający dzięki tzw. działom specjalnej produkcji rolnej.

8) Opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym może stosować zarówno podatnik, który samodzielnie prowadzi jednoosobową działalność, jak i płatnicy, którzy są wspólnikami spółki.

9) Kolejnym z podstawowych warunków skorzystania z podatku liniowego jest nieświadczenie usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

10) Wybór podatku liniowego wyklucza korzystanie z licznych przywilejów podatkowe. Mowa o ulgach takich jak na przykład ulga na dziecko lub ulga za Internet. 

Udostępnij

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Podobne artykuły

Zadłużenie Świętochłowic przekroczyło 100 mln zł
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
26 lutego 2019

Zadłużenie Świętochłowic przekroczyło 100 mln zł

Bank Pekao ze Złotym Bankierem za kredyt hipoteczny
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
25 czerwca 2020

Bank Pekao ze Złotym Bankierem za kredyt hipoteczny

Ile osób zmarło w 2018 roku?
Blog
author
Halszka Gronek
05 lutego 2019

Ile osób zmarło w 2018 roku?

Kto najczęściej bierze L4 ?
Wpisy
author
Halszka Gronek
17 października 2017

Kto najczęściej bierze L4 ?

Polska zablokuje Ubera ?
Wpisy
author
Halszka Gronek
23 września 2017

Polska zablokuje Ubera ?