Walka o środowisko jest istotnym punktem polityki prowadzonej przez poszczególne kraje. Jednym ze sposobów na ograniczenie emisji szkodliwych substancji chemicznych jest właśnie podatek węglowy.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 12.10.2018
Udostępnij:

Współczesne społeczeństwa zdają się być coraz bardziej zaangażowane w walkę o środowisko i coraz bardziej świadome konsekwencji płynących z naszych codziennych praktyk. Bycie eko jeszcze nigdy nie było tak bardzo w modzie, jak teraz.
 

Coraz więcej ludzi zaczyna dbać nie tylko o oszczędzanie wody czy ograniczanie plastiku, lecz także o odpowiednią segregację śmieci, wymianę tradycyjnych pojazdów na elektryczne lub bezmotorowe (np. na powracające do łask rowery) czy o stosowanie zasad eco-drivingu.
 

Mimo wielu wciąż wprowadzanych w życie sposobów na minimalizowanie szkód środowiskowych, istnieją kwestię, wobec których obecne społeczeństwo, nauka czy polityka zdają się być bezradne. 
 

Do grona tychże problemów należy między innymi ogromna emisja dwutlenku węgla do atmosfery. By podejmować próby walki z tym problemem, niektóre państwa zdecydowały się na wprowadzenie podatku węglowego. Sprawdziliśmy, na czym polega jego istota i w jakich krajach obowiązuje.

Na czym polega podatek węglowy?
Podatek węglowy jest specjalną formą opodatkowania, jaką nakłada się na paliwa, czyli mówiąc prościej – jaką dolicza się do ceny benzyny, gazu czy oleju napędowego. Celem pobierania podatku węglowego jest społeczna rekompensata szkód środowiskowych, a także pokrycie kosztów negatywnych konsekwencji użytkowania paliwa.
 

Można więc powiedzieć, iż podatek węglowy jest swoistym przykładem podatku ekologicznego, jaki nazywany jest także od nazwiska brytyjskiego ekonomisty podatkiem Artura Pigou. Wprowadzenie takiej opłaty miało – według założenia – umożliwić ochronę wspólnotowych dóbr, przede wszystkim zaś środowiska naturalnego.
 

Co równie istotne, klasyczny podatek węglowy, czyli ten, jaki wprowadzony został zgodnie z pierwotnymi założeniami dotyczącymi tego typu opłaty, nie przynosi dochodu na rzecz państwa, czyli w fachowej terminologii – jest neutralny fiskalnie.
 

Co zmienia podatek węglowy?
Podatek węglowy, tak jak i każdy inny podatek ekologiczny (podatek Pigou), umożliwia zwiększenie ochrony wspólnotowych zasobów oraz dóbr publicznych, z których najważniejsze są oczywiście natura i środowisko.
 

Można więc powiedzieć, iż celem wprowadzenia podatku węglowego jest nic innego, jak pieniężna rekompensata konsekwencji spalania węgla. Do owych efektów zalicza się chociażby powstawanie zanieczyszczeń powietrza oraz atmosfery, a także tworzenie i pogłębianie efektu cieplarnianego, jaki w swym następstwie prowadzi do zmiany ogólnoświatowego klimatu.
 
Co równie istotne, dzięki wprowadzeniu w życie podatku węglowego, ceny węglowodorowych paliw wzrosły, czym samym zwiększyła się konkurencyjność nowoczesnej i mniej inwazyjnej wobec naturalnego środowiska energetyki jądrowej, a także wielu odnawialnych źródeł energii.

Podatek węglowy w praktyce
Jak do tej pory podatek od paliw wprowadziły takie europejskie państwa, jak Norwegia, Holandia, Islandia, Szwecja i Szwajcaria. Co więcej, podatek węglowy obowiązuje także w innych częściach świata – m.in. w Kolumbii Brytyjskiej, Chile czy Republice Południowej Afryki. 
 

W krajach Unii Europejskiej (także w tych, które wprowadziły u siebie podatek węglowy) obowiązuje inny sposób kontrolowania emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Na obszarze tym działa Europejski System Handlu Emisjami, znany również pod skrótem UE ETS. Jest on pierwszym powstałym i drugim co do wielkości (po Chinach) systemem handlu emisjami dwutlenku węgla.
 

Oba te systemy kontroli zużywania paliwa są efektywne i przynoszą szeroko rozumiane korzyści społeczno-środowiskowe. Jak wynika jednak z raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, system handlu emisjami jest nieco bardziej podatny na błędy w wycenie emisji czy nieszczelność rynków, a co równie istotne – jest nieco mniej efektywny od podatku węglowego. 
 

Zdaniem ekspertów najlepszym systemem walki z emisją CO2 może być system hybrydowy, czyli taki, którego istotą jest połączenie podatku węglowego z systemem handlu emisjami. 

Emisja CO2 w Polsce
Polska, jako kraj Unii Europejskiej, należy do grupy państw objętych Europejskim Systemem Handlu Emisjami (UE ETS). Co jednak istotne, nie jest to jedyny system walki z nadmierną emisją szkodliwych substancji, bowiem w Polsce działa także podatek węglowodorowy. 
 

Podatek ten nie jest tą samą formą opłaty, co podatek węglowy – choć trzeba przyznać, iż nazwy obu opodatkowań brzmią podobnie. Podatek węglowodorowy obejmuje bardzo niską stawkę (1/100 wartości podatku węglowego) i co więcej – nie jest on opłatą proekologiczną. Dochód z podatku trafia bowiem do budżetu państwa. 
 

Co równie istotne, od 1993 roku w Polsce obowiązuje niewielka akcyza na wyroby energetyczne i energię elektryczną. Istnieje jednak szansa, iż Polska zrezygnuje z akcyzy i podatku węglowodorowego na rzecz wprowadzeniu podatku węglowego. 
 

Takie propozycje przewidywane dla całej Unii Europejskiej omawiane są już od 2011 roku, choć wiele państw członkowskich stanowczo im się sprzeciwia, sugerując, iż korzystniejszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie w Polsce podatku na surowce pochodzące spoza granic wspólnoty. 

Podsumowanie

1) Podatek węglowy jest specjalnym podatkiem doliczanym do cen paliwa. Nie obowiązuje on wszędzie, lecz jedynie w tych państwach, które zgodziły się na jego przyjęcie. 
 

2) Podatek węglowy jest podatkiem ekologicznym, bowiem celem jego wprowadzenia jest rekompensata skód wyrządzonych środowisku poprzez emisję dwutlenku węgla do atmosfery. 
 

3) Podatek węglowy jest neutralny fiskalnie. Oznacza to, iż za jego sprawą niemożliwe jest zwiększenie dochodów budżetu państwa. 
 

4) Podatek węglowy obowiązuje w takich krajach, jak m.in. Republika Południowej Afryki, Kolumbia Brytyjska, Chile czy Szwajcaria. 
 

5) Kilka Państw Unii Europejskiej także wprowadziło w swych krajach podatek węglowy. Są to: Norwegia, Islandia, Szwecja i Holandia. 
 

6) W Unii Europejskiej obowiązuje konkurencyjny względem podatku węglowego system kontroli emisji CO2 – Europejski System Handlu Emisjami. 
 

7) Zdaniem ekspertów system handlu emisjami jest nieco mnie efektywny i stabilny, co podatek węglowy. Za najbardziej korzystny system uważa się połączenie hybrydalne owych dwóch metod. 
 

8) W Polsce działa system handlu emisjami, lecz co więcej – wprowadzono także podatek węglowodorowy i akcyzę na wyroby energetyczne i energię elektryczną.
 

9) Istnieje szansa, iż w całej Unii Europejskiej wprowadzony zostanie obowiązkowy pobór podatku węglowego. Rozmowy na ten temat toczą się już od 2011 roku. 
 

10) Wielu ekspertów postuluje za niewprowadzaniem w Unii Europejskiej podatku węglowego, lecz o ustanowienie specjalnego podatku na surowce energetyczne pochodzące spoza granic wspólnoty. 

Komentarze