„Polaków portfel własny – Rodzina w szkole”

„Polaków portfel własny – Rodzina w szkole”

author
Alicja Uzarowicz
30 sierpnia 2019

Zgodnie z najnowszym komunikatem opublikowanym przez Sandanter Consumer Bank, polscy rodzice w zdecydowanej większości uważają, że szkoły, do których puszczają swoje pociechy są miejscami bezpiecznymi. Tak wykazało kolejne badanie z cyklu „Polaków portfel własny – Rodzina w szkole”. Polacy posiadający dzieci w wieku szkolnym narzekają jednak na rosnące koszty edukacji.

Swój najnowszy komunikat Santander Consumer Bank poświęcił kolejnemu raportowi z cyklu „Polaków portfel własny – Rodzina w szkole”. Tym razem tematem przewodnim było zdanie rodziców na temat bezpieczeństwa szkół oraz rosnących kosztów wyedukowania dzieci.

Dosyć dobrą wiadomością jest fakt, iż 86 proc. rodziców – respondentów zadeklarowało, iż szkoła, do której uczęszczają ich dzieci jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym. Tylko 7 proc. ankietowanych ma o szkole swojego dziecka zdanie raczej negatywne, a 3 proc. bardzo negatywne.

Poza stosunkiem rodziców do szkół, które edukują ich dzieci, Santander Consumer Bank w swoim badaniu zapytał również o to, ile polskie rodziny przeznaczają na edukację dzieci. Mowa tutaj o kwocie ogólnej, to jest uwzględniającej dojazdy do szkoły, wyjścia pozalekcyjne, jak również najróżniejsze zajęcia po szkole.

Polaków portfel własny – Rodzina w szkole

Z badania Santander Consumer Banku wynika, że rodziców raczej satysfakcjonują realia odnoszące się do bezpieczeństwa, jakie występują w szkołach. Mowa tutaj głównie o takich czynnikach jak fakt i częstotliwość występowania aktów agresji, jakie relacje ma dziecko z rówieśnikami i pracownikami.

Na pytanie o to, czy szkoła, do której uczęszcza dziecko respondenta jest bezpiecznym miejscem już 31 proc. rodziców odpowiedziało „zdecydowanie tak”. Kolejne 55 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”. Co ciekawe, im młodsi rodzice, tym gorsza opinia o szkole, do której chodzą dzieci ankietowanych.

Bowiem prawie co trzeci rodzic w wieku 18-29 lat uznaje szkołę swojego dziecka za miejsce niezbyt przyjazne. Tego rodzaju zdanie występuje znacznie rzadziej wśród starszych rodziców. Na stosunek do szkoły dziecka wpływ ma także fakt samotnego wychowywania dziecka – 22 proc. tych rodziców nie uważa, że szkoła to przyjazne miejsce.

Jak bardzo edukacja obciąża portfele rodziców?

Podsumowując wszelkiego rodzaju wydatki związane z uczęszczaniem jednego dziecka do szkoły, najczęściej, bo w 44 proc. respondenci wskazywali kwotę 101 – 300 zł każdego miesiąca. Około 26 proc. ankietowanych natomiast wskazało kwotę między 301 – 500 zł. Są jednak również rodzice wydający więcej miesięcznie na edukację dziecka.

Już co dziesiąty rodzic biorący udział w badaniu zadeklarował, że co miesiąc z jego portfela znika łącznie pomiędzy 501 a 800 zł z przyczyn powiązanych z edukacją dziecka. Jeszcze więcej, bo 13 proc. respondentów przeznacza na naukę dziecka w szkole i poza nią kwotę powyżej 800 zł miesięcznie.

Nikogo nie powinien zdziwić fakt, iż to, ile pieniędzy miesięcznie rodzic przeznacza na edukację swojego dziecka jest mocno związane z wysokością dochodów, jakie osiąga. Gospodarstwa z dochodem miesięcznym poniżej 1 000 zł/os w jednej trzeciej na comiesięczne wydatki szkolne nie przeznacza więcej niż 200 zł.

Dla porównania rodzice, którzy mogą poszczycić się najwyższymi w kraju dochodami w 20 proc. wydają miesięcznie ponad 1 000 zł na edukację swojego dziecka. Wśród nich najwięcej mieszka w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim, w Łódzkiem i na Mazowszu oraz w województwie lubuskim.

Co kosztuje najwięcej?

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi przez Santander Consumer Bank najbardziej portfel rodzica cierpi pod ciężarem zakupu odzieży, obuwia i wszelkich sprzętów potrzebnych na zajęcia z wychowania fizycznego. Już 52 proc. rodziców przeznacza najwięcej środków w ramach „szkolnego” miesięcznego budżetu.

Na drugim miejscu z wynikiem 41 proc. znalazły się wszelkiego rodzaju zajęcia pozalekcyjne. Najczęściej wybieranymi aktywnościami są wszelkiego rodzaju sporty, zajęcia muzyczne oraz języki obce. Jednak co trzecia rodzina (34 proc.) ma problem ze sfinansowaniem wyjazdów szkolnych, takich jak ferie czy wycieczki klasowe.

Skąd zatem rodzice biorą pieniądze na sfinansowanie edukacji? Nierzadko pensja nie wystarczy by pokryć wszelkie koszty związane z pójściem dziecka do szkoły. 69 proc. rodziców skorzysta z dopłaty w ramach programu „Dobry Start 300+”. Jednocześnie 58 proc. planuje wydać bieżące przychody na wyprawkę szkolną.

Rok szkolny jest już za rogiem, a 38 proc. rodzin będzie w stanie sfinansować wyprawkę szkolną dzięki programowi „Rodzina 500+”. Co więcej, 14 proc. rodzin skorzysta z wcześniej zgromadzonych oszczędności, a 3 proc. rodziców zadłuży się na karcie kredytowej, by sfinansować zakup niezbędnych przyborów do szkoły.


Źródła:
https://www.blog.santanderconsumer.pl/blisko-ciebie/polska-szkola-oczami-rodzicow-przyjazna-dzieciom-ale-kosztowna,1,39.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

BLIKiem zapłacimy niedługo za Spotify i Ubera
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
04 marca 2020

BLIKiem zapłacimy niedługo za Spotify i Ubera

W marcu dokonano 164,1 mln transakcji w systemie Elixir
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
05 kwietnia 2019

W marcu dokonano 164,1 mln transakcji w systemie Elixir

Ranking chwilówek – październik 2019
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
02 października 2019

Ranking chwilówek – październik 2019

DNB Bank Polska wspiera rodziców pracujących
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
14 września 2020

DNB Bank Polska wspiera rodziców pracujących

Bank Spółdzielczy w Kłodzku sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
30 września 2019

Bank Spółdzielczy w Kłodzku sesje przychodzące i wychodzące

Porównaj