Siódme miejsce w rankingu amerykańskiego magazynu „CEOworld Magazine” otrzymała Polska. Badania dotyczyły przychylności państw do startupów. Jest to awans dla Polski o sześć pozycji względem danych z roku 2018. Ranking państw najbardziej przyjaznych startupom otwierają Stany Zjednoczone.

Autor: Alicja Uzarowicz
Dodano: 14.05.2019
Udostępnij:

Polska staje się miejscem coraz bardziej zachęcającym do prowadzenia i rozwijania działalności w formie startupu. Wskazuje na to zarówno siódma pozycja naszego kraju w rankingu „CEOworld Magazine” jak również fakt, że w zeszłym roku mieliśmy miejsce trzynaste.

Które kraje znalazły się w roku 2019 pomiędzy leaderem rankingu – USA a Polską? Były to kolejno: Wielka Brytania, Kanada, Izrael, Indie i Niemcy. Co ciekawe, wyprzedziliśmy na przykład: Szwajcarię (znalazła się na miejscu 11.), Francję (pozycja 12.), Irlandię (miejsce 17.), Finlandię (miejsce 21.) oraz Japonię (pozycja 23.).

W badaniu wzięły udział 62 państwa. Oceniano je na podstawie pięciu kryteriów. W każdej kategorii każde państwo mogło otrzymać maksymalnie 100 punktów. Ogólnym wynikiem dla Polski, powodującym umiejscowienie naszego kraju na siódmej pozycji było 86 punktów.

Sprawdź tutaj pożyczki dla startupów.

Jakie oceny otrzymała Polska w rankingu?

Najmniej punktów otrzymaliśmy za kryteria: inwestycje w kapitał ludzi i system polityczny. Był to wynik 78 punktów na 100 w obu tych kategoriach. Trochę lepiej wypadła Polska pod względem zasobu siły roboczej, otrzymując 81 punktów. O jeden punkt więcej przyznano Polsce za poziom badań i rozwoju.

Najwięcej punktów – 86, Polska otrzymała za poziom infrastruktury dla przedsiębiorców. W jaki sposób oceniano państwa przy tworzeniu rankingu najbardziej przyjaznych startupom państw? Badanie rozpoczęło się od ankiety, której respondentami było blisko 195 tys. osób z 96 państw.

Ponad 96 tys. osób ze wszystkich ankietowanych posiadało co najmniej średnie wykształcenie oraz pochodziło z klas średnich lub wyższych. Kolejne 54 tys. respondentów stanowili liderzy biznesowi. Pozostała część osób biorących udział w badaniu były to osoby reprezentując ogół społeczeństwa.

To nie jedyne wyróżnienie dla Polski

„CEOworld Magazine” jest to portal informacyjny, którego odbiorcami są w głównej mierze przedstawiciele elit biznesowych i osoby znajdujące się w wyższej kadrze zarządzającej w światowych spółkach. Magazyn ten za konkurentów ma najbardziej poczytne źródła wiedzy o biznesie takie jak „Forbes” oraz „Fortune”.

Poza badaniem odnośnie najbardziej przyjaznych krajów do utworzenia startupu, Polska zajęła także bardzo wysokie miejsce w innym rankingu. „CEOworld” bowiem przeprowadził także badanie mające na celu wskazanie 50 państw najlepszych do inwestowania i prowadzenia biznesu.

W tym drugim rankingu, którego wynik opublikowano niedawno za pośrednictwem Twittera „CEOworld Magazine”, Polska zajęła zaszczytne drugie miejsce. Jest to niewątpliwie dobra informacja dla przyszłości gospodarczej naszego kraju. Wzrośnie bowiem  zainteresowanie zagranicznych inwestorów, którzy z rankingiem się zapoznają.

Komentarze