Polskie firmy coraz rzadziej ogłaszają bankructwo

Polskie firmy coraz rzadziej ogłaszają bankructwo

author
Halszka Gronek
08 lipca 2019

Liczba bankructw ogłaszanych przez polskich przedsiębiorców utrzymała się na tym samym poziomie, co rok temu. Oznacza to, iż polski sektor przedsiębiorstw w końcu może się pochwalić brakiem tendencji wzrostowej w przypadku bankructw dotyczących krajowych firm. Jednak czy chwilowe spowolnienie lawiny niewypłacalności jest jedynie ciszą przed burzą?

Jak wynika z najnowszego raportu międzynarodowej firmy Coface, w pierwszej połowie 2019 roku łączna liczba upadłości i restrukturyzacji ogłaszanych przez polskie przedsiębiorstw wyniosła 467. Dokładnie taki sam wynik polski sektor przedsiębiorstw osiagnął w pierwszym półroczu 2018 roku. 

W badaniu “Upadłości i restrukturyzacje firm w Polsce w I półroczu 2019 roku” czytamy, iż wśród wszystkich rodzajów postępowań dotyczących bankructwa lub restrukturyzacji firm najwięcej ogłoszono upadłości. Dane opracowane przez Coface wskazują aż 267 takich przypadków, co stanowi blisko 57 %. wszystkich postępowań podejmowanych w przypadku firm tracących swą płynność finansową. 

Choć liczba upadłości nie wzrosła w 2019 roku w porównaniu z analogicznym okresem badawczym z 2018 roku, o 5% zwiększyła się liczba postępowań restrukturyzacyjnych. W I połowie 2019 roku odnotowano ich równo 200, co stanowi 43% wszystkich postępowań. Eksperci z Coface są zdania, iż wskaźniki te i tak wzrosną w rozpoczynającym się właśnie półroczu. Najnowsza prognoza zakłada 5% wzrost łącznej liczby postępowań w skali całego 2019 roku.


Sprawdź składki ZUS dla firm na 2020 rok: https://www.zadluzenia.com/skladki-zus-dla-firm-2020/

Gospodarka wciąż na dobrym poziomie

Od samego początku bieżącego roku kalendarzowego eksperci i analitycy rynkowi coraz częstej i liczniej ostrzegają o tym, iż w najbliższym czasie polska gospodarka spowolni. Proces ten, już zresztą zapoczątkowany, nie jest jednak tak dotkliwy, jak przypuszczano. Eksperci szacowali, iż po blisko dwuletnim okresie dynamicznego wzrostu gospodarczego tegoroczny wzrost realny PKB ledwie osiągnie poziom 3%. Tymczasem aktualna prognoza Coface, oparta o najnowsze doniesienia rynkowe, zakłada, że wzrost PKB w 2019 roku sięgnie aż 4,3%. 

Faktem jest, że polska gospodarka nieco spowalnia, jednak mimo wszystko proces ten jest wyjątkowo łagodny i mniej bolesny dla polskich podmiotów gospodarczych, niż było to prognozowane. Dzięki temu firmy prowadzone na polskim rynku mają dogodniejsze warunki do dalszego rozwoju, a liczba bankrutujących przedsiębiorstw w końcu nie rośnie. Jak wyjaśnił główny ekonomista polskiego oddziału Coface, Grzegorz Sielewicz:

"

Wydawało się, że po okresie dwuletniej dynamicznej ekspansji gospodarczej wzrost realny PKB niewiele przekroczy 3% w tym roku, zwłaszcza w obliczu niższej aktywności gospodarczej na głównych rynkach eksportowych oraz stabilizującego się popytu krajowego […]. Przedłużony okres solidnej aktywności gospodarczej znajduje pozytywne odzwierciedlenie w statystykach upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Najwięcej upadłości w branży transportowej

Jak wynika z raportu opracowanego przez Coface, ogólna liczba upadłości ogłoszonych przez polskie firmy w pierwszej połowie 2019 roku nie wzrosła względem analogicznego okresu z 2018 roku. Mimo wszystko jednak ekspertom udało się wyróżnić branże, w których – mimo ogólnej stabilizacji rynkowej – liczba bankructw znacząco podskoczyła na przełomie miesięcy styczeń-czerwiec. 

Najwięcej upadłości odnotowano w branży transportowej. Mowa aż o 71-procentowym skoku w porównaniu z danymi za I półrocze 2018 roku, co stanowi kolosalną zmianę rynkową i zwiastuje poważne problemu tego mikrosektora gospodarki. Poza tym 16-procentowy wzrost upadłości zaobserwowano także w handlu. Zjawisko to nie jest jednak nowe. W latach 2017-2019 ogólna liczba bankructw ogłaszanych przez przedsiębiorstwa handlowe wzrosła aż o 40%. 

Oczywiście skoro ogólna liczba upadłości na polskim rynku utrzymała się na poziomie zerowego wzrostu, odnotowane musiały zostać także takie obszary, w przypadku których liczba bankructw wyraźnie spadła. W tym przypadku warto wspomnieć o branży usługowej (-30% liczby upadłości ogłaszanych w I połowie 2018 roku), budowniczej (-16%) oraz produkcyjnej (-11%). Obszary te przeżywają obecnie swoje złote czasy. 


Sprawdź nasz ranking kredytów firmowych na start.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Podobne artykuły

Bank Spółdzielczy w Żywcu – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN
Oddziały
author
Halszka Gronek
02 października 2019

Bank Spółdzielczy w Żywcu – oddziały, kontakt, kod SWIFT, IBAN

Nowe monety kolekcjonerskie NBP: Hołd pruski i Hołd ruski
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
20 listopada 2019

Nowe monety kolekcjonerskie NBP: Hołd pruski i Hołd ruski

Zysk Alior Banku w I kwartale 2020
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
10 maja 2020

Zysk Alior Banku w I kwartale 2020

Rejestr Stanu Cywilnego
Ekonomia
author
Halszka Gronek
06 marca 2020

Rejestr Stanu Cywilnego

Nowy format oddziałów Alior Banku
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
09 stycznia 2020

Nowy format oddziałów Alior Banku

Santander Bank Polska w Kołobrzegu
Oddziały
author
Halszka Gronek
15 maja 2019

Santander Bank Polska w Kołobrzegu