Czy komornik może zająć lodówkę i pralkę ?
Porady

Czy komornik może zająć lodówkę i pralkę ?

author
Dominika Sobieraj
01 stycznia 2019

Ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym jest jedną z naczelnych zasad, które są przewidziane w ustawach egzekucyjnych. Wyrazem tej zasady są ograniczenia przedmiotowe zawarte w art. 829 kodeksu postępowania cywilnego, które wskazują na pewne kategorie rzeczy lub praw, z których egzekucja jest niedopuszczalna. Czy do składników majątku Dłużnika wyłączonych spod egzekucji należy pralka i lodówka Dłużnika ? 

Kategorie:

Zajęcie ruchomości przez komornika
Porady
author
Marek_Rutkowski
27 lutego 2013

Zajęcie ruchomości przez komornika

Zajęcie to pierwszy etap egzekucji z ruchomości. Ta prawnie doniosła konstrukcja jest przez wielu kojarzona z konkretną czynnością - umieszczeniem na ruchomości znaku ujawniającym jej zajęcie. Z prawnego punktu widzenia…

Dozór zajętej ruchomości
Porady
author
Tadeusz_Miziak
27 stycznia 2013

Dozór zajętej ruchomości

Sprzedaż ruchomości, które zajął komornik, to czasochłonny proces. Nieraz kilka tygodni ruchomość „czeka” na zmianę właściciela. Co w tym czasie należy począć z zajętymi przedmiotami ?

Sprzedaż zajętej ruchomości
Porady
author
m_szydlowski
22 stycznia 2013

Sprzedaż zajętej ruchomości

Sprzedaż ruchomości to kolejny etap postępowania egzekucyjnego, następujący po wszczęciu egzekucji, zajęciu ruchomości oraz jej oszacowaniu.

Szacowanie wartości ruchomości zajętej podczas egzekucji
Porady
author
m_szydlowski
22 stycznia 2013

Szacowanie wartości ruchomości zajętej podczas egzekucji

Kiedy komornik na wniosek wierzyciela wszczyna przeciwko nam egzekucję, możemy być niemal pewni, że jednym ze sposobów egzekucji będzie zajęcie ruchomości. Wierzyciel wychodzi bowiem z oczywistego założenia, iż prawie każdy jest we…

Obowiązki komornika
Porady
author
Marek_Rutkowski
22 stycznia 2013

Obowiązki komornika

Tematyka dotycząca komornika, jego funkcji, przywilejów, obowiązków, zakresu działania jest dosyć szczegółowo unormowana. I słusznie, bowiem komornik, wykonując czynności egzekucyjne będące formą przymusu, wkracza w sfery doniosłe dla funkcjonowania osób…

OGNIVO ułatwia poszukiwanie rachunku bankowego dłużnika
Porady
author
Tadeusz_Miziak
10 stycznia 2013

OGNIVO ułatwia poszukiwanie rachunku bankowego dłużnika

W artykule dotyczącym egzekucji z rachunku bankowego dłużnika wspomnieliśmy o systemie OGNIVO. Powyższa wzmianka spotkała się z niemałym zainteresowaniem, dlatego postanowiliśmy poświęcić tej tematyce odrębny artykuł.

Egzekucja komornicza z rachunku bankowego dłużnika
Porady
author
Marek_Rutkowski
03 stycznia 2013

Egzekucja komornicza z rachunku bankowego dłużnika

Rachunek bankowy, potocznie często nazywany kontem, to bardzo popularne narzędzie ułatwiające zarządzanie finansami. Jest to również "miejsce", w którym gromadzimy nasz dobytek, wyrażony pod postacią zapisów na rachunku. W konsekwencji,…

Spłata zadłużenia
Porady
author
Maciej_Stanko
02 stycznia 2013

Spłata zadłużenia

Spłata zadłużenia to z pewnością najprzyjemniejszy moment związany z umową kredytu czy pożyczki, zwłaszcza jeżeli sprawę skierowano do komornika sądowego.

Egzekucja z wynagrodzenia
Porady
author
m_szydlowski
30 grudnia 2012

Egzekucja z wynagrodzenia

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest najpopularniejszym sposobem prowadzenia egzekucji świadczeń pieniężnych. Istotną rolę, choć dość niewdzięczną, w powyższym procesie pełni pracodawca. Z jednej strony jest zobowiązany do skrupulatnych wyliczeń, dokonywania potrąceń…

Bankowy tytuł egzekucyjny
Porady
author
Marek_Rutkowski
29 grudnia 2012

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie b.t.e.) to kontrowersyjne narzędzie prawne stosowane przez banki wobec dłużników. Przeciwnicy b.t.e. podkreślają, iż powyższa konstrukcja przeczy konstytucyjnej równości wobec prawa. Oto bowiem pewnej grupie przedsiębiorców (bankom)…

Skąd wziąć pieniądze na spłatę zadłużenia ?
Porady
author
Lukasz_Zubrzycki
26 grudnia 2012

Skąd wziąć pieniądze na spłatę zadłużenia ?

Jedyną racjonalną metodą na wyjście z problemów finansowych jest spłata zadłużenia. Stwierdzenie banalne, ale niestety prawdziwe. Nie warto liczyć na szóstkę w lotto, warto za to zastanowić się w jaki…

10 porad w czasie egzekucji
Porady
author
Maciej_Stanko
26 grudnia 2012

10 porad w czasie egzekucji

Zdajemy sobie sprawę, że posiadanie długu to żadna przyjemność, dlatego zamieszczamy kilka wskazówek, które mogą pomóc dłużnikom, zwłaszcza gdy sprawa trafiła już do komornika.

Przedawnienie sprzymierzeńcem dłużnika
Porady
author
Marta-Bogacka-Nowak
19 grudnia 2012

Przedawnienie sprzymierzeńcem dłużnika

Dlaczego w większości systemów prawnych na świecie funkcjonuje instytucja przedawnienia? Argumenty są różne. Niewątpliwie jednym z bardziej przekonujących jest potrzeba zniesienia stanu niepewności co do przysługujących praw i obowiązków.

Czego nie może zająć komornik
Porady
author
Marek_Rutkowski
17 grudnia 2012

Czego nie może zająć komornik

Komornik egzekwując należności wierzyciela, musi działać w granicach określonych prawem oraz wyrokiem sądu. Zakładając dobrą wolę komornika, warto samemu wiedzieć jakie dobra materialne i w jakich sytuacjach podlegają wyłączeniu z…