BGK wspiera organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne

BGK wspiera organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne

author
Halszka Gronek
24 lipca 2019

Bank Gospodarstwa Krajowego stale wspiera inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Świadczą o tym chociażby liczby: do tej pory BGK udzielił blisko 1,1 tysiąca pożyczek o łącznej wartości blisko 100 milionów złotych na rzecz organizacji pozarządowych, spółdzielni i spółek non profit. 

Program wsparcia „Ekonomia Społeczna” realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego liczy już około 900 beneficjentów. Wśród nich znaleźć można nie tylko organizacje pozarządowe, lecz także spółdzielnie socjalne czy spółki non-profit. To te właśnie instytucje najliczniej wspierają polskich obywateli, ich rozwój i innowacyjność. Czasami na realizacje owych założeń brakuje środków – wtedy właśnie z pomocą przychodzi BGK.

Odkąd Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił program wsparcia Ekonomii Społecznej, udzielonych zostało blisko 1,1 tys. tanich pożyczek na łączną kwotę ok. 100 milionów złotych. Dzięki owemu finansowaniu podmioty społeczne i non-profit mogą dalej prowadzić swą działalność, bez obawy o rychłą upadłość bądź niewypłacalność. Dla wielu z nich pomoc oferowana przez BGK jest jedyną szansą na zyskanie dodatkowych środków pieniężnych na realizację założeń statusowych. 

"

Zależy nam, żeby przedsiębiorstwa społeczne się rozwijały i wzmacniały swój potencjał ekonomiczny. Realizują ten cel na różne sposoby. Poszukują pożyczek np. na zakup sprzętu czy niezbędnego wyposażenia, ale bardzo ważne jest też finansowanie bieżącej działalności, czyli np. opłacanie czynszu czy remontu.

– tłumaczy Aleksandra Kwiatkowska, dyrektorka biura rozwoju instrumentów finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego. 

źródło: kanał YouTube Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Kim są beneficjenci Ekonomii Społecznej?

Wsparcie finansowe w postaci tanich pożyczek i gwarancji kredytowych dedykowany jest tak zwanym „podmiotom ekonomii społecznej” (PES). Ich działalność opiera się przede wszystkim na integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją. Mowa więc o aktywizacji zawodowej określonych grup obywateli i przygotowaniu nowych miejsc pracy dla nich. Poza tym podmioty ekonomii społecznej zajmują się świadczeniem szeroko rozumianych usług na rzecz interesu ogólnego i rozwoju lokalnego. 

Pożyczki i gwarancje od Banku Gospodarstwa Krajowego są przeznaczane przede wszystkim organizacjom pozarządowym, a więc:

  • fundacjom,
  • stowarzyszeniom, 
  • spółdzielniom socjalnym, 
  • spółdzielniom pracy, 
  • spółdzielniom inwalidów i niewidomych,
  • centrom integracji społecznej. 

Bank BGK wspiera także spółki prawa handlowego, ale pod jednym warunkiem: że nie działają one dla zysku. W grę wchodzą więc tylko tak zwane spółki non-profit. Wszystkie wyżej wymienione podmioty, ze względu na społeczną specyfikę prowadzonej przez siebie działalności, mają ograniczone możliwości korzystania z oferty banków komercyjnych. Z drugiej strony jednak ich działalność charakteryzuje się sporą potrzebą finansowania. W wielu przypadkach wsparcie oferowane przez BGK jest dla nich jedyną szansą na pozostanie „na plusie”.


Sprawdź nasz ranking kredytów dla zadłużonych.

BGK wypełnia lukę finansową

Jak wynika z danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, podmioty ekonomii społecznej wykazują dużą potrzebę pozyskania finansowania zewnętrznego. Na polskim rynku istnieje jednak swoista „luka finansowa”, w której na chwilę obecną pozostaje co najmniej około 500 organizacji pozarządowych i blisko 60 spółdzielni socjalnych. Instytucje te nie mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony banków komercyjnych, mimo iż ich potrzeba jest ogromna, a ogrywana rola społeczna – niezwykle istotna.

Eksperci są zdania, że zarówno wielkość luki, jak i liczba przedsiębiorstw społecznych w niej pozostających będą sukcesywnie rosły. Z tego właśnie powodu Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił program tanich pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej, wypełniając tym samym polską lukę finansową. Owe pożyczki udzielane są poprzez pośredników finansowych, którzy działają na terenie całego kraju.

Ze środków otrzymanych dzięki wsparciu BGK najczęściej finansowane są koszty remontu, modernizacji czy adaptacji lokalu na potrzeby prowadzonej działalności. Równie często pożyczki służą zakupowi niezbędnych urządzeń, między innymi maszyn umożliwiających rozszerzenie prowadzonej działalności czy produktów wyposażenia ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych. Pieniądze przeznaczane są także na wyposażenie żłobków i przedszkoli (w tym tych specjalistycznych) oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla aktywizowanych grup społecznych.

"

Większość naszych pożyczkobiorców – przedsiębiorców społecznych korzystających z Funduszu – już w pierwszych latach odnotowała wzrost dochodów […]. Oczywiście nie gubiąc przy tym misyjności, bo trzeba pamiętać, że podstawą ich działalności jest łączenie działań biznesowych z działaniami społecznymi.

– tłumaczy Joanna Wardzińska, wiceprezeska Zarządu Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych. 


Źródła:
https://media.bgk.pl/65815-organizacje-pozarzadowe-i-spoldzielnie-socjalne-maja-problem-z-pozyskaniem-finansowania-z-bankow-komercyjnych-wsparcie-bgk-pozwolilo-im-stworzyc-juz-tysiac-miejsc-pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Nadpłata kredytu hipotecznego
Ekonomia
author
Halszka Gronek
03 października 2018

Nadpłata kredytu hipotecznego

Kredyt a koronawirus
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
28 października 2020

Kredyt a koronawirus

Bilety komunikacji miejskiej dostępne w PeoPay
Aktualności
author
Patryk Byczek
13 grudnia 2021

Bilety komunikacji miejskiej dostępne w PeoPay

BNP Paribas oddziały we Władysławowie
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
15 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały we Władysławowie

Kasa Stefczyka Bielsko-Biała
Oddziały
author
Patryk Byczek
08 października 2020

Kasa Stefczyka Bielsko-Biała

BNP Paribas oddziały w Myszkowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
22 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Myszkowie

Porównaj