Prace nad opodatkowaniem usług cyfrowych

Prace nad opodatkowaniem usług cyfrowych

author
Alicja Uzarowicz
22 lipca 2019

Dyrektywy Unii Europejskiej są aktami prawnymi, których przepisy muszą być przeniesione na realia prawne każdego państwa członkowskiego, które objęte jest jego przepisami. Ministerstwo Finansów rozpoczęło pracę nad podatkiem od usług cyfrowych, którego wprowadzenie zakłada jedna z dyrektyw Komisji Europejskiej.

Resort finansów poinformował o rozpoczęciu prac nad nowym podatkiem od usług cyfrowych. Rząd podkreśla jednak, iż konieczność wprowadzenia nowej daniny publicznej wynika z konieczności przeniesienia do polskiej legislacji przepisów dyrektywy unijnej.

Pierwsze wzmianki o konieczności wprowadzenia zmian w obecnie obowiązującym systemie podatkowym pojawiły się już w tak zwanej Aktualizacji Programu Konwergencji. Jest to dokument, którego coroczne uzupełnianie wiąże wszystkie państwa członkowskie nienależące do strefy euro. Podlega on nadzorowi budżetowemu UE.

W tegorocznej Aktualizacji Programu Konwergencji pojawiła się zatem kwestia zmian w systemie podatkowym w postaci opodatkowania usług cyfrowych. W dokumencie tym przewidziano bowiem, iż przedsiębiorstwa cyfrowe w przyszłym roku mogą spowodować dochody podatkowe rzędu 217 mln zł.

usług cyfrowych

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi mailami.

Kiedy i kogo obejmie podatek od usług cyfrowych?

Zgodnie z najnowszymi rządowymi informacjami, datę początku obowiązywania nowego podatku wyznacza się na 1 stycznia przyszłego roku. Które podmioty rynku zostaną zobowiązane do opłacania nowego podatku? Jako przedmiot opodatkowania wyznaczono na ten moment przychody wszystkich usługodawców cyfrowych w Polsce.

Nie jest jednak jeszcze wiadomo, w jakim trybie i w jakiej wysokości będzie to podatek. Wspomniana dyrektywa Komisji Europejskiej jest jeszcze w fazie prac. Oznacza to, iż nie ma jeszcze przepisów wskazujących dokładnie, jakiego podatku wymaga od krajów członkowskich Unia Europejska.

Obecnie w projekcie dyrektywy jej twórcy zawarli informację o ujednoliceniu systemu podatków od usług cyfrowych i prawdopodobna stawka takiego podatku miałaby wynieść około 3 proc. przychodu, chociaż jest to tylko pierwotnie przewidywana wartość.

usług cyfrowych

Podatek nie tylko w Polsce

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów,  kwestia opodatkowania usług cyfrowych jest kwestią poruszaną nie tylko na forum krajowym. Podobne rozmowy odnośnie opodatkowania przedsiębiorstw, które świadczą tego rodzaju usługi jest otwarta zarówno na forach Unii Europejskiej, jak również OECD.

Może wydawać się nieco dziwnym, że polski prawodawca reaguje na przepisy dyrektywy, która jeszcze nie ma swojej ostatecznej wersji. Wbrew oczekiwaniom jest to procedura, którą organy ustawodawcze stosują częściej, niż może się to wydawać. Takie wczesne ukształtowanie przepisów krajowych pozwoli na sprawniejsze wdrożenie przepisów aktu unijnego, kiedy wejdzie on już w życie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Polskiej Agencji Prasowej przez Ministerstwo Finansów podatek od usług cyfrowych dotyczyłby „umieszczania na interfejsie cyfrowym reklamy skierowanej do użytkowników tego interfejsu i udostępnianie użytkownikom wielostronnego interfejsu cyfrowego”.

Jak poinformowano dalej, udostępnianie tego interfejsu cyfrowego umożliwia skojarzenie użytkowników, którzy w dalszej kolejności dokonają transakcji kupna-sprzedaży, nierzadko za pośrednictwem tegoż portalu. Chodzi tutaj zatem o wszelkie strony, na których można wyszukać ich użytkowników.

Podatek zadziała wstecz?

Ustawa nakładająca na cyfrowych przedsiębiorców podatek od usług cyfrowych najpewniej wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku. Wysoce prawdopodobnym jest ponadto, iż rząd będzie starał się jak najbardziej przyspieszyć pracę nad nową daniną publiczną. Zgodnie z wypowiedzią premiera bowiem podatek ma sfinansować realizację „piątki Kaczyńskiego”.

Pierwsze ułamki przychodów przedsiębiorstw cyfrowych trafić mają do budżetu jednak jeszcze w tym roku. Mówi się o kwocie nawet 450 mln euro, która w roku 2022 ma wynosić już 650 mln euro. Najpewniej prawodawca pomimo wejścia ustawy w życie w przyszłym roku zawrze w niej przepis wskazujący na opodatkowanie już tych przychodów, które powstały bezpośrednio przed wejściem w życie tegoż podatku.


Źródła:
https://www.gov.pl/web/finanse/aktualizacja-programu-konwergencji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Smartfon coraz ważniejszy dla Polaka
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
30 sierpnia 2019

Smartfon coraz ważniejszy dla Polaka

Wandoo – darmowa pożyczka do 2500 zł
Pod Lupą
autor wpisu
Tadeusz_Miziak
03 października 2016

Wandoo – darmowa pożyczka do 2500 zł

Co to są bitcoiny
Wpisy
author
Aneta Jankowska
14 grudnia 2016

Co to są bitcoiny

Bank Pekao w Ełku
Oddziały
author
Patryk Byczek
11 lipca 2019

Bank Pekao w Ełku

Jak zamknąć konto w Raiffeisen Polbanku?
Banki
author
Dominika Sobieraj
10 września 2018

Jak zamknąć konto w Raiffeisen Polbanku?

Porównaj