Pracodawcy nie zamierzają zwiększać ilości etatów

Pracodawcy nie zamierzają zwiększać ilości etatów

author
Alicja Uzarowicz
13 czerwca 2019

Pod koniec trzeciego kwartału zeszłego roku pracodawców zapytano o to, czy planują oni zwiększyć ilość oferowanych przez siebie etatów. Wówczas prawie co piąty zadeklarował taki zamiar. Obecnie pracodawcy nie wykazują już niestety woli takich zmian. Jakie mogą być przyczyny takiego stanu rzeczy?

Z badań przeprowadzonych pod koniec trzeciej ćwiartki roku 2018 pracodawcy wyrażali się dosyć optymistycznie o przyszłych planach dotyczących etatów. 18 proc. z nich zapowiadało, że zwiększy zatrudnienie w swojej firmie. W ostatnim czasie ponownie zadano przedsiębiorcom to samo pytanie.

Wynik tym razem jest gorszy o 4 pkt proc. Oznacza to, że zwolnił trochę optymizm pracodawców w Polsce pod względem zwiększenia liczby etatów. Co więcej, najnowsze badanie Barometru ManpowerGroup wykazało, że znaczna większość firm nie zamierza dokonywać żadnych zmian w ilości oferowanych miejsc pracy.

Próbę badawczą stanowiło 750 osób zatrudniających pracowników z całej Polski. W badaniu pytano o przyszłość zatrudnienia do ostatniego kwartału roku bieżącego. Zatrudnienie wzrosnąć ma według prognoz o 11 proc. Jednak wynik jest słabszy o 2 pkt proc. gdy skorygować duże zatrudnienie oferowane w sezonie letnim.

Czy etatów będzie mniej?

Co ciekawe, brak wzrostu w tym przypadku nie oznacza spadku ilości etatów. Tylko trzy procent badanych pracodawców przyznało, że przed końcem roku 2019 zamierza zredukować zatrudnienie w swojej firmie. Zdecydowana większość pracodawców, bo aż 81 proc. zadeklarowała, że nie wprowadzi w tym czasie zmian kadrowych.

"

W ciągu ostatniego roku mogliśmy zauważyć znaczny spadek prognozy zatrudnienia deklarowanej przez polskich pracodawców. Może to jednak wynikać nie tyle z braku chęci kreowania nowych miejsc pracy przez firmy, ile z problemów z dostępem do pracowników i obsadzeniem stanowisk

– wyjaśnia Iwona Janas, Dyrektorka Generalna ManpowerGroup.

Największą bolączką firm, które poszukują pracowników jest fakt, iż poprzedni pracownicy zrezygnowali z zatrudnienia u nich na rzecz firm konkurencyjnych. Oznacza to, że ciężej jest w Polsce aktualnie znaleźć pracownika niż pracę.

Które firmy poszukują pracowników

Najczęściej zwiększone zapotrzebowanie na nowych pracowników zgłaszać będą duże przedsiębiorstwa. W przypadku tego segmentu rynku prognoza netto wynosi wzrost o 23 proc. Dla porównania małe i średnie przedsiębiorstwa zwiększą ilość etatów odpowiednio o 8 proc. i 5 proc. Firmy najmniejsze nie będą wcale zwiększać ilości etatów.

Gdzie można odnaleźć największe zapotrzebowanie na pracę? Dobrą wiadomością jest to, że w każdym z sześciu regionów Polski prognozy są pozytywne. Najlepiej prognozy wyglądają dla południowego zachodu, gdzie odnotowany ma być wzrost zatrudnienia około 15 proc.

Trochę gorzej, ale również pozytywnie sytuacja wyglądać będzie dla północnego zachodu kraju (+9 proc.) oraz południa (+8 proc.). Najsłabiej wzrośnie zatrudnienie w Polsce Centralnej oraz na wschodzie.

Jakich pracowników poszukują pracodawcy? Sprawdź Barometr Zawodów 2019.

Sektory z największym wzrostem etatów

W badaniu wzięto pod uwagę 10 różnych sektorów gospodarki w Polsce. Barometr zakłada wzrost w aż 9 z nich. Najbardziej wzrośnie liczba etatów w transporcie, komunikacji i logistyce (+13 proc.) W dalszej kolejności znalazły się: przemysł wydobywczy, budownictwo oraz kopalnie (+ 11 do + 12 proc.).

Mniej optymistycznie wygląda sytuacja sektora energetycznego, wodociągowego i gazowniczego, gdzie zatrudnienie spać ma według prognoz o 1 proc. Wśród tych dziecięciu sektorów siedem z nich prezentuje jednak mniej optymistyczne prognozy, niższe o kilka punktów procentowych niż w poprzednim badaniu.

"

Pracodawcy z sektora restauracje/hotele odnotowują spadek prognozy wynoszący 13 punktów procentowych, natomiast zarówno w sektorze energetyka/gazownictwo/wodociągi, jak i w produkcji przemysłowej zanotowano pogorszenie prognoz o 12 punktów procentowych

– napisano w raporcie ManpowerGroup.


Źródła:
https://www.manpowergroup.pl/2019/06/11/barometr-manpowergroup-perspektyw-zatrudnienia-q3-2019/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Syndrom pourlopowy – co to jest?
Blog
author
Aneta Jankowska
03 września 2018

Syndrom pourlopowy – co to jest?

8 miesięcy przerwy w MdM
Wpisy
author
Aneta Jankowska
17 maja 2017

8 miesięcy przerwy w MdM

PKO BP w Zwoleniu
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
16 października 2019

PKO BP w Zwoleniu

Bank Pekao oferuje udogodnienia dla obywateli Ukrainy
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
17 kwietnia 2021

Bank Pekao oferuje udogodnienia dla obywateli Ukrainy

Flight Delay Pass dla klientów Kantoru Walutowego Alior Banku
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
25 grudnia 2019

Flight Delay Pass dla klientów Kantoru Walutowego Alior Banku

Porównaj