Na przełomie ostatnich 5 lat niemal 20% Polaków zmagało się z problemami prawnymi. Najczęściej dotyczyły one spraw urzędowo-instytucjonalnych. Drugim aspektem najczęściej wskazywanym jako problematyczny są kwestie związane z motoryzacją i transportem.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 15.06.2018
Udostępnij:

Według wyników ogólnopolskiego badania D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. aż 21% Polaków miało w ciągu ostatnich pięciu lat problemy prawne. 
 

Aż 8% ankietowanych odpowiedziało, iż spotkało się z kłopotami prawnymi więcej niż jeden raz. 13% respondentów miało tego typu problemy raz w ciągu ostatnich 5 lat.
 


 

Z czym mamy problemy?
Wsród osób, które doświadczyły problemów prawnych w ostatnich latach, blisko 30% były to kłopoty ze sprawami urzędowymi lub instytucjonalnymi. 
 

Blisko 26% Polaków doświadczyło problemów natury prawnej w związku z ich samochodem lub transportem (liczne wypadki i kolizje na drogach), a niewiele mniej (24%) wskazało za źródło kłopotów wykonywaną przez nich pracę. 
 

Co istotne, aż 22% ankietowanych zaznaczyło, że problemy prawne, jakich doświadczyli na przełomie ostatnich 5-ciu lat, dotyczyły zakupów oraz transakcji internetowych.
 

O tym, jak zabezpieczyć swoją e-bankowość, możecie przeczytać tutaj.

Niewystarczające zabezpieczenia
Mimo coraz liczniejszych i coraz bardziej uciążliwych problemów prawnych konsumenckich Polacy niewystarczająco często korzystają z ubezpieczeń na wypadek nieprzewidzialnych zdarzeń i kosztów z nimi związanych. 
 

Jak czytamy w wynikach badania D.A.S., większość z nas najczęściej ubezpiecza samochód (chodzi o dodatkowe, nadobowiązkowe ubezpieczenia). 
 

Jedynie 56% Polaków korzysta z polisy na życie, a 52% – z ubezpieczeń nieruchomości. Tylko 30% z nas ma wykupione również prywatne ubezpieczenie medyczne. 
 


 

Co z zabezpieczeniami prawnymi?
Niestety, tylko 6% wszystkich z nas zabezpiecza swoje gospodarstwo domowe ubezpieczeniem ochrony prawnej, które umożliwia m.in korzystanie z usług doradców prawnych czy pokrycie kosztów reprezentacji adwokackiej w razie sporu sądowego. 
 

Tak niewielki wynik zdaje się być wyjątkowo niepokojący w porównaniu z faktem, że aż 21% wszystkich Polaków miało w przeciągu ostatnich 5 lat problem prawny. 


 

Jakie są konsekwencje?

Ryzyko związane z kwestiami prawnymi prawnymi istnieje i zawsze będzie istniało. Niestety brak odpowiedniego zabezpieczenia przed nim może w konsekwencji wnieść w nasze życie jeszcze więcej problemów. 
 

Świadomość społeczna w Polsce niestety wciąż jest niewielka. Problemy prawne, jakie powstają na skutek owych kłopotów, mogą kosztować nas nie tylko pieniądze, ale i zdrowie oraz spokój całego gospodarstwa domowego. 

Komentarze