Prosta Spółka Akcyjna – nowy rodzaj spółki w Polsce

Prosta Spółka Akcyjna – nowy rodzaj spółki w Polsce

author
17 czerwca 2019

W ostatnich dniach Sejm RP przyjął ustawę, na mocy której do polskiego Kodeksu spółek handlowych wprowadzony zostanie nowy rodzaj spółki – Prosta Spółka Akcyjna. Zmiany legislacyjne wynikają z chęci poprawienia poziomu innowacyjności na polski rynku. Dlatego właśnie Prosta Spółka Akcyjna ma służyć przede wszystkim start-upowcom i niewielkim inwestorom.

Choć polska gospodarka wykazuje jeden z najwyższych wskaźników przyrostu wsród krajów europejskich, wciąż sporo brakuje nam do mocarstw, takich jak Niemcy czy Francja. Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest niska innowacyjność sektorów polskiego rynku. Małe i lokalne firmy mają utrudniony start w biznesie, dlatego niewielu polskich przedsiębiorców ma szansę odnieść sukces.

Wszystko wskazuje jednak na to, iż ta niekomfortowa sytuacja wkrótce ulegnie zmianie. Jak dowiadujemy się bowiem z informacji podanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o wprowadzeniu zmian do Kodeksu spółek handlowych. Nowelizacja tegoż aktu prawnego ma zaskutkować utworzeniem nowego rodzaju spółki – Prostej Spółki Akcyjnej (PSA).

Nowa forma działalności ma przynieść korzyści przede wszystkim małym i innowacyjnym przedsiębiorstwom, które obecnie mają utrudniony start w polskim biznesie i muszą się zmagać z wieloma niemal niemożliwymi do spełnienia warunkami utrzymania na rynku. Jak zapewnia resort przedsiębiorczości, otwarcie Prostej Spółki Akcyjnej ma być łatwe. Co więcej, ambitni innowatorzy będą mieli szanse na szybkie i bezproblemowe pozyskiwanie kapitału niezbędnego do rozwoju firmy.


Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące rynku start-upów w Polsce: https://www.zadluzenia.com/startup/

Co zmieni ustawa?

Jak zaznaczyliśmy już na wstępie niniejszego artykułu, polski sejm przyjął projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Teraz propozycja resoru przedsiębiorstwa i technologii trafi do senatu, gdzie parlamentarzyści zagłosują nad jego przyjęciem lub ewentualnym poprawieniem. Jeśli cała procedura przebiegnie pomyślnie, projekt trafi na biurko Prezydenta RP, oczekując na podpis. A jakie właściwie konsekwencje będzie miało uchwalenie nowej podstawy prawnej?

Z informacji udostępnionych przez MPiT wynika, iż nowelizacja Kodeksu ma przynieść przede wszystkim szereg ułatwień i korzyści dla niewielkich przedsiębiorstw o dużym potencjalne rozwojowym i innowacyjnym. Szefowa resortu w swym oficjalnym komunikacie przyznała:

"

Prosta Spółka Akcyjna to rozwiązanie, które przygotowaliśmy z myślą o start-upach i we współpracy ze środowiskiem start-upowym. Chcemy, dzięki tym rozwiązaniom, zatrzymać w Polsce młode innowacyjne przedsięwzięcia, a także przyciągnąć te zagraniczne.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż propozycja wdrożenia Prostej Spółki Akcyjnej była efektem wielomiesięcznych konsultacji ze środowiskiem praktyków i ekspertów. Prace nad projektem resort rozpoczął już w 2016 roku.


Sprawdź zmiany w podatkach na rok 2019. 

Szansa dla start-upów

Jak zauważył wiceminister ds. przedsiębiorczości i technologii, obecne prawo w Polsce pozwala młodym innowatorom na wybór jedynie między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a spółką akcyjną. Formy te nie są jednak dopasowane do potrzeb start-upów. W trakcie ostatniego badania przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości aż 73% ankietowanych podmiotów rynkowych wskazało na potrzebę utworzenia nowej formuły prawnej dla innowacyjnych firm.

Jakie ułatwienia wprowadzi więc nowy rodzaj spółki (Prosta Spółka Akcyjna)? Resort wymienił następujące udogodnienia:

  1. obniżenie i odmrożenie kwotowego progu dla kapitału zakładowego do wysokości 1 zł kapitału na start;
  2. uproszczenie procesu rejestracji spółki (możliwa będzie rejestracja internetowa z czasem na zakończenie procedury równym 24 godziny);
  3. unowocześnienie systemu prawodawczego (uchwały będą mogły być podejmowane za pomocą poczty elektronicznej lub wideokonferencji);
  4. zniesienie przymusu notowania akcji danej spółki na giełdzie;
  5. rezygnacja z obowiązku utworzenia rady nadzorczej (zamiast tego spółka będzie mogła powołać radę dyrektorów.

Szczegółowe informacje na temat zmian, jakie wprowadzi w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, zostaną upowszechnione wtedy, gdy ustawa zostanie ostatecznie zatwierdzona przez senat oraz prezydenta. Do tego czasu poszczególne zapisy mogą jeszcze ulec zmianie na mocy odpowiedniego wniosku izby parlamentarnej lub Trybunały Konstytucyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Inspektorat ZUS w Augustowie
Oddziały
author
01 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Augustowie

Jak zastrzec kartę w SGB-Banku?
Banki
author
16 października 2017

Jak zastrzec kartę w SGB-Banku?

Polskie taksówki na aplikacji mobilnej?
Bez kategorii
author
10 października 2019

Polskie taksówki na aplikacji mobilnej?

Spłata zadłużenia bez rejestracji w Kruk
Bez kategorii
author
09 czerwca 2019

Spłata zadłużenia bez rejestracji w Kruk

Moje Usługi od ING Banku Śląskiego
Bez kategorii
author
29 października 2019

Moje Usługi od ING Banku Śląskiego

DNB Bank przystąpił do Kodeksu Dobrych Praktyk PSEW
Bez kategorii
author
11 października 2019

DNB Bank przystąpił do Kodeksu Dobrych Praktyk PSEW