Jak otrzymać receptę zaoczną?

Jak otrzymać receptę zaoczną?

autor wpisu
Natalia Narloch
01 stycznia 2019

Recepta zaoczna to wygodne rozwiązanie dla starszych i cierpiących osób, mających trudności z udaniem się do lekarza w celu uzyskania potrzebnej recepty. Jest to możliwość wystawienia przez lekarzy oraz dentystów recept oraz zleceń na wyroby medyczne bez konieczności fizycznego zbadania pacjenta.

Jak dotychczas kwestia wypisywania recepty zwłaszcza na leki refundowane budziła wątpliwości wśród lekarzy. Wszelkiego rodzaju medykamenty oraz ich dawki przepisywało się pacjentowi jedynie po uzyskanym wywiadzie, badaniu i dokładnym zapoznaniu się z dokumentacją medyczną.

Istnieje ustawa w artykule 42 o zawodach lekarza i dentysty mówiąca o tym, że zezwolone jest wystawienie recepty pacjentowi w wyjątkowych przypadkach, bez wyżej wymienionych czynności poprzedzających.

W jakim wypadku zezwolone jest przypisanie recepty zaocznej?

Receptę zaoczną może otrzymać pacjent, który przyjmuje leki niezbędne do kontynuowania leczenia i przypisanie konkretnego leku jest niezbędne aby kontynuować proces leczenia. Co więcej, jeżeli stan zdrowia pacjenta, zapisany w dokumentacji medycznej wymaga przyjęcia danego leku ma on możliwość otrzymania takie recepty.

Jest to szczególnie przydatne rozwiązanie dla osób cierpiących na przewlekłe choroby i skraca czas oczekiwania pacjenta na wizytę, a w konsekwencji przypisaniu określonego leku.

W jaki sposób ubiegać się o otrzymanie recepty zaocznej?

  1. Aby otrzymać receptę zaoczną na konkretny lek, pacjent powinien zwrócić się do przychodni bądź poradni, do której jest zapisany i zgłosić chęć otrzymania recepty zaocznej.
  2. Następnie należy upoważnić osobę trzecią (podając jej dane personale) do odbioru druków. W innym wypadku, jedyną osobą mogącą odebrać receptę w przychodni/porani będzie sam pacjent.
  3. Wypełniony dokument mówiący o chęci wystawienia recepty zaocznej zostanie zapisany w dokumentacji medycznej wraz z odnośnikiem mówiącym o osobach upoważnionych do odbioru dokumentu.

Podanie o wystawienie recepty zaocznej dla danego pacjenta, trafia następnie do lekarza, który analizuje czy ubiegający się spełnia wszystkie wymagane warunki. Jeśli nie ma wątpliwości odnośnie stanu zdrowia chorego i dalszego przebiegu choroby, lekarz wyraża zgodę na przyznanie recepty zaocznej. W innym przypadku zleca tradycyjne badanie, po którym podejmuje ostateczną decyzję.

W założeniu, recepta zaoczna ma być w założeniu jedynie kontynuacją dotychczasowego leczenia farmakologicznego. W związku z tym, jej wystawienie nie zwalnia lekarza z obowiązku dokonania wpisu w dokumentacji medycznej, w której wyjaśnione jest też dawkowanie (§10 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

To samo dotyczy wystawienia zleceń na wyroby medyczne. Należy jednak pamiętać, że w przypadku uzyskanych porad w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej można rozliczyć się z danej recepty nie częściej niż 90 dni z zachowaniem odstępstwa co najmniej 14 dni od daty wizyty (§15 ust. 4 zarządzenia prezesa NFZ Nr 79/2014/DSOZ).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Mniej zapłacimy za gaz – weszła nowa taryfa
Wpisy
author
Patryk Byczek
06 kwietnia 2018

Mniej zapłacimy za gaz – weszła nowa taryfa

Santander Bank Polska w Strzelinie
Oddziały
author
Patryk Byczek
02 czerwca 2019

Santander Bank Polska w Strzelinie

PEPSI,  ale nie ta od napojów
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
19 listopada 2019

PEPSI, ale nie ta od napojów

Alior Bank w Zawierciu
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
02 lipca 2019

Alior Bank w Zawierciu

Komornik Sądowy Bartosz Bociąga
Komornicy Sądowi
author
Dominika Sobieraj
29 czerwca 2022

Komornik Sądowy Bartosz Bociąga

Kredyt hipoteczny Kwidzyn
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
21 lutego 2023

Kredyt hipoteczny Kwidzyn

Porównaj