Resort Sprawiedliwości zdecydował - dane dłużników alimentacyjnych będą dostępne dla wszystkich. Ministerstwo Sprawiedliwości utworzy specjalny rejestr, w którym komornicy prowadzący postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych będą mogli umieścić w nim ich dane. Czy ujawnienie całej Polsce faktu, że pan Kowalski z miasteczka X nie płaci alimentów na dziecko, wpłynie na ściągalność należności i zmniejszy liczbę uporczywych dłużników? 

Autor: Dominika Sobieraj
Dodano: 30.03.2018
Udostępnij:

Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, już w lutym ubiegłego roku zaproponował wraz z Rzecznikiem Praw Dziecka, Markiem Michalakiem, utworzenie tego typu rejestru. Skutkiem tego niedługo później Krajowa Rada Komornicza wystąpiła z oficjalnym wnioskiem na posiedzeniu Zespołu do Spraw Alimentów. Wstępna decyzja resortu była jednak odmowna  – uznano, że nie można obiektywnie stwierdzić, że utworzenie rejestru przyczyni się do zmniejszenia liczby rodziców niepłacących alimentów.  
Rok później jednak – czyli w lutym 2018 roku – pismo ponowiono. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że tym razem decyzja (innego już wiceministra sprawiedliwości, Łukasza Piebiaka) jest pozytywna. Ustawa została aktualnie skierowana do Komitetu ds. Europejskich, a uprzednio przeszła już etapy:
– konsultacji w innych resortach,
– konsultacji społecznych,
– poddania opinii ekspertów,
– sprawdzenia przez Komitet ds. Cyfryzacji. 
 

KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH – SZCZEGÓŁY

Kto znajdzie się w rejestrze? 

Znajdzie się w nim każdy, kto będzie zalegał ze spłatą alimentów dłużej, niż 3 miesiące

Kto może umieścić dane w rejestrze?

Do wprowadzenia dłużnika do rejestru uprawniony będzie komornik, który będzie prowadził postępowanie egzekucyjne wobec danej osoby. Jeżeli komornik nie będzie prowadził postępowania, dane zostaną wprowadzone przez organ wypłacający świadczenia wtedy, gdy egzekucja alimentów była bezskuteczna.

Kto będzie mógł znaleźć dane w rejestrze?

Każdy. Dane będzie można wyszukiwać i odczytywać wielokrotnie, ponieważ system informatyczny Krajowego Rejestru Zadłużonych będzie powszechnie dostępny. 

Kto będzie sprawował pieczę nad systemem?

Na ten temat jasno wypowiedział się wiceminister Plebiak: "Rejestr będzie prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości w systemie teleinformatycznym".

Jakie dane znajdą się w systemie? 

– imię i nazwisko dłużnika,
– numer PESEL (w przypadku braku będzie to numer innego dokumentu, na podstawie którego osoba jest identyfikowana: paszportu, karty pobytu w Polsce, czy nawet numeru zagranicznej identyfikacji podatkowej),
– nazwa sądu, który wydał tytuł wykonania wyroku na zadłużonym,
– sygnatura akt sprawy,
– rodzaj wierzytelności (w tym przypadku dług alimentacyjny).

Co się stanie, gdy dług zostanie spłacony?

W systemie wtedy pojawią się dodatkowe pozycje:
1. Data ukończenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika.
2. Data spłaty wierzytelności. 
Informacje te będą widoczne jeszcze przez 7 lat od momentu opublikowania daty ukończenia postępowania lub daty spłaty zadłużenia. 


 

Komentarze