Rejestr Stanu Cywilnego

Rejestr Stanu Cywilnego

author
Halszka Gronek
06 marca 2020

Rejestr Stanu Cywilnego to organ polskiej administracji, o którym nie mówi się zbyt często, choć pełni on niezwykle ważną funkcję w państwie. Na czym polega praca owego Rejestru i jakie gromadzi on dane?

Rejestr Stanu Cywilnego jest centralnym obywateli rejestrem w Polsce, jaki prowadzony jest przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Jego głównym zadaniem jest prowadzenie spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego, a co za tym idzie, ewidencją każdego polskiego obywatela i gromadzeniem informacji na ich temat.

W Rejestrze Stanu Cywilnego oznacza się tak zwane akty stanu cywilnego odrębnie dla każdego rodzaju zdarzenia: urodzenia, małżeństwa lub zgonu. Co więcej, w Rejestrze Stanu Cywilnego prowadzi się również rejestr uznań.

Historia rejestru

Jeszcze do niedawna rejestrację stanu cywilnego Polaków prowadzono w formie papierowych Ksiąg Stanu Cywilnego. Ich pracę wspomagano lokalnymi systemami teleinformatycznymi, a zebrane informacje gromadzono w miejscowych archiwach.

Dopiero wraz z początkiem marca 2015 roku uruchomiono pierwszy w historii centralny Rejestr Stanu Cywilnego. Nastąpiło masowe przenoszenie ręcznie spisanych aktów cywilnych do plików centralnego Rejestru.

Proces ten trwa po dziś dzień, a dopełnia go bieżące wpisywanie aktualnych zmian cywilnych Polaków.

Zadania Rejestru

W Rejestrze Stanu Cywilnego gromadzone są wszelkie akty urodzenia, dokumenty zawarcia małżeństwa i akty zgonu. Do Rejestru trafiają także mniejsze rejestry uznań i zapewnień.

Można więc powiedzieć, iż organ ten gromadzi i przechowuje wszelkie informacje o statusie cywilnym każdego z nas.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 2. Rejestracja stanu cywilnego

1. Stanem cywilnym jest sytuacja prawna osoby wyrażona przez cechy indywidualizujące osobę, kształtowana przez zdarzenia naturalne, czynności prawne lub orzeczenia sądów, lub decyzje organów, stwierdzona w akcie stanu cywilnego.
2. Rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w rejestrze stanu cywilnego w formie aktów stanu cywilnego.
[…]
5. Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego innych niż akty stanu cywilnego dokonuje się w formie decyzji administracyjnej albo czynności materialno-technicznej.
6. Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej.


Źródło: Dz.U.2018.0.2224 t.j. – Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

Akt stanu cywilnego

Akt stanu cywilnego to zbiorczy dokument poświęcony danemu obywatelowi Polski, który zawiera informacje o jego urodzeniu, ewentualnym małżeństwie oraz zgonie.

Akt stanu cywilnego sporządza się po raz pierwszy już z chwilą dokonania wpisu o urodzeniu. W następnych latach zostaje on poszerzony nowe informacje, które mają znaczenie dla statusu cywilnego jednostki.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 2. Rejestracja stanu cywilnego

3. Aktem stanu cywilnego jest wpis o urodzeniu, małżeństwie albo zgonie w rejestrze stanu cywilnego wraz z treścią późniejszych wpisów wpływających na treść lub ważność tego aktu.
4. Akt stanu cywilnego jest sporządzony z chwilą dokonania wpisu o urodzeniu, małżeństwie albo zgonie w rejestrze stanu cywilnego.


Źródło: Dz.U.2018.0.2224 t.j. – Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Andrzejek
Andrzejek
2018-07-20 20:11:54

no a jak by six nie zarejestrowalo dziecka to co? kiedys po wojnie to różnie bylo i moja mama na przyklad nie wie czy i kiedy sie urodziła, to były czasy

Podobne artykuły

Citi Volunteers Day – wsparcie dla startupów
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
20 czerwca 2019

Citi Volunteers Day – wsparcie dla startupów

Expander w Piotrkowie Trybunalskim
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
28 stycznia 2015

Expander w Piotrkowie Trybunalskim

Lombardy w Jeleniej Górze
Lombardy
autor wpisu
Marta Janusz
07 grudnia 2022

Lombardy w Jeleniej Górze

Powstał Fundusz Gwarancji Rolnych – pomoc dla rolników
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
05 sierpnia 2019

Powstał Fundusz Gwarancji Rolnych – pomoc dla rolników

Maleją zatory płatnicze i długi polskich firm
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
19 listopada 2019

Maleją zatory płatnicze i długi polskich firm

Umowa o pracę – najważniejsze informacje
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
10 września 2019

Umowa o pracę – najważniejsze informacje

Porównaj