Rekordowe opóźnienia w płatnościach – raport BIG InfoMonitor

Rekordowe opóźnienia w płatnościach – raport BIG InfoMonitor

autor wpisu
Natalia Narloch
11 grudnia 2018

Liczba opóźnień w płatnościach kontrahentów w IV kwartale 2018 roku osiągnęła rekordowy poziom – niemal 54%. Jak podaje BIG InfoMonitor, to zdecydowanie najwyższy wynik w trakcie ostatnich dwóch lat. Na początek 2019 roku zapowiada się jeszcze pogorszenie sytuacji.

Płatności kontrahentów coraz częściej przekraczają termin 60 dni. Powiększa się także grupa opóźnionych maksymalnie 14 dni. Jednocześnie, zwiększeniu ulega odsetek firm, które generalnie doświadczyły problemy z opóźnionymi płatnościami kontrahentów. W porównaniu z zeszłym rokiem jest to wzrost z 67 do aż 90 procent.

Końcówka roku to trudny okres dla firm handlujących posiadających nieuregulowane należności. „Już na początku czwartego kwartału problem dotknął większej liczby firm niż miało to miejsce wcześniej, a przed przedsiębiorcami jeszcze ciężki grudzień. To niestety trudny czas jeśli chodzi o ściąganie płatności, bo wiele firm chce wykazać na zamkniecie roku możliwie najkorzystniejsze wskaźniki finansowe i wolą m.in. zatrzymać więcej gotówki w kasie niż uregulować zobowiązanie” – zwraca uwagę Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Opóźnienia kontrahentów przekraczające 60 dni wzrosły o 4 punkty procentowe w porównaniu do ubiegłego kwartału i dotyczą obecnie blisko 54% wszystkich firm.  Jest to wynik zdecydowanie najwyższy w ciągu ostatnich ośmiu kwartałów.

Z kolei opóźnienia ponad 30 dniowe wzrosły z 54 do ponad 59 procent. Badanie pokazało także, że zaległości z uregulowaniem należności wobec dostawców spotkało 90% przedsiębiorstw. W porównaniu do ubiegłego kwartału jest to wzrost o 23 punkty procentowe.

Zdarza się zdecydowanie więcej przeterminowań o 7, 14 dni. Pytanie: Czy były to incydentalne sytuacje, czy też próby testowania reakcji dostawców? Niestety firmy-wierzyciele swoim zachowaniem zazwyczaj sprzyjają kontrahentom-dłużnikom, bo w obawie o zepsucie relacji nie upominają się o pieniądze” – mówi Sławomir Grzelczak.

„Przestrzegałbym jednak przed bierną postawą, bo dzisiejsze 14-dniowe opóźnienia za chwilę mogą się wydłużyć do kilku miesięcy. Jak pokazują nasze analizy, firmy, które przeciągają płatność ponad miesiąc, w 9 na 10 przypadków, nie regulują zobowiązania również po dwóch miesiącach” dodaje.

Warto sprawdzić kontrahenta

Przed podpisaniem umowy, warto jest sprawdzić kontrahenta, opinie na ego temat, wpis w e-KRS, a także zajrzeć do rejestru BIG.  Każda informacja sugerująca wystąpienie długu jest powodem do ponownego rozpatrzenia wiarygodności przyszłości kontrahenta. Nieuzasadnione i rutynowe zawieranie transakcji może firmę wiele kosztować.

Jak wynika z Rejestru BIG InfoMonitor, jest prawie 232 tysiące firm, które dłużne są swoim kontrahentom niemal 5,5 miliardów złotych. W sytuacji opóźnień warto reagować szybko i wysłać zalegającemu kontrahentowi ostrzeżenie zapowiadające wpisanie do listy dłużników BIG.

Jedynie szybka reakcja może okazać się skuteczna. Kolejnym krokiem jest wpisanie dłużnika na listę rejestru BIG, co utrudni mu znacząco dostęp do kredytów, usług faktoringowych czy leasingowych, a w przyszłości ograniczy transakcje handlowe.

Negatywne prognozy

Pozytywnie sytuacje oceniają jedynie producenci oraz firmy współpracujące z ponad 50 kontrahentami. Pozostali nie mają wątpliwości co do pogłębienia problemu terminowości spłat. W szczególności negatywnie postrzegają rozwój sytuacji przedsiębiorstwa działające na rynku lokalnym.

______________________________________________________________________

Źródło:

https://infowire.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

thumbnail
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
09 września 2021

Nowa reklama i slogan Banku Millennium

Statuetka Telemarketera Roku 2020 w PKO BP
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
16 czerwca 2020

Statuetka Telemarketera Roku 2020 w PKO BP

Kredyt ekologiczny – na czym polega?
Kredyty
autor wpisu
Julia Wierciło
24 lipca 2023

Kredyt ekologiczny – na czym polega?

Bank Pekao w Siemiatyczach
Oddziały
author
Patryk Byczek
20 lipca 2019

Bank Pekao w Siemiatyczach

ING Bank Śląski w Zgierzu
Oddziały
author
Patryk Byczek
02 lipca 2019

ING Bank Śląski w Zgierzu

Porównaj