Różnice dochodowe Polaków maleją

Różnice dochodowe Polaków maleją

author
Alicja Uzarowicz
01 sierpnia 2019

Presja nakładana na pracodawców względem minimalnego wynagrodzenia w Polsce zaczyna osiągać zamierzony skutek. Bo chociaż nie przekłada się to znacznie na większy dobrobyt z powodu rosnącej inflacji, to zmalały różnice dochodowe Polaków. Zdaniem Eurostatu Polska jest jednym z czołowych krajów UE pod względem niwelowania dysproporcji płacowych.

Tempo wyrównania dysproporcji zarobkowych określanych również jako różnice dochodowe w Polsce systematycznie rośnie. Związane jest to z przyjętą polityką rządu z zakresu podnoszenia rokrocznie płacy minimalnej. Jednocześnie płace najbogatszych Polaków nie rosną w tym samym, ale nieco wolniejszym tempie.

Zgodnie z wynikami najnowszych badań Eurostatu Polskę wraz z Portugalią charakteryzuje najszybsze wyrównywanie dysproporcji w wynagrodzeniach najbogatszych i najbiedniejszych członków społeczeństwa. Mimo tego faktu, Polski nie cechują jeszcze najmniejsze różnice dochodowe wśród krajów Europy.

Warto na samym początku rozgraniczyć, że dane Eurostatu badają zarówno tempo zmian dysproporcji, jak również poziom nierówności płac w krajach Starego Kontynentu. Zatem Polska i Portugalia obecnie najszybciej niwelują różnice w dochodach osiąganych przez społeczeństwo, choć nadal nie są jeszcze w czołówce państw najmniej zróżnicowanych płacowo.

różnice dochodowe

Według Eurostatu Polacy kupują głównie mieszkania deweloperskie

Jak Eurostat wyznacza różnice dochodowe?

Metodologia, jaką przyjmuje Europejski Urząd Statystyczny zakłada przyrównanie dochodów 20 proc. zarabiających najmniej w danym kraju do pensji otrzymywanych przez 20 proc. najbogatszych obywateli. Następnie po dokonaniu obliczeń analitycy uzyskują współczynnik określający różnice dochodowe dla danego państwa.

W przypadku Polski w zeszłym roku osiągnięto wynik, jakoby najbogatsi Polacy zarabiali minimum 4,25 razy więcej od osób osiągających najniższe wynagrodzenie w kraju. Aby w rzeczywistości oddać sytuację dysproporcji zarobkowych w danym kraju, jego wynik należy badać w odniesieniu do innych państw.

Oznacza to, iż wynik 4,25 nie powie badaczom nic konkretnego – w zależności od wyników innych krajów europejskich może być to bardzo dobra statystyka. Może się jednak okazać, że większość państw Unii Europejskiej ma wyniki znacznie lepsze. W których krajach analiza wykazała najmniejsze dysproporcje zarobkowe?

różnice dochodowe

Płaca minimalna 2019

Najmniejsze różnice dochodowe w Skandynawii

Od dłuższego czasu największe wyrównanie dochodów obywateli cechuje kraje skandynawskie. Co ciekawe, Polskę można już przyrównać do niektórych z nich. Przykładem są choćby Duńczycy, a coraz mniejsze różnice w zarobkach zbliżają nasz kraj do wyników osiąganych w Szwecji.

Najmniejsze różnice dochodowe, osiągające poziom poniżej czterokrotności zarobków najbogatszych względem najbiedniejszych cechują Norwegię oraz Finlandię. To właśnie kraje skandynawskie bowiem odznaczają się podejściem do redystrybucji dochodów na wzór Robin Hooda – biednym dawać zabierając bogatym.

Poza porównaniem wyniku do statystyk osiąganych w innych krajach, wiele o sytuacji dochodowej danego kraju może powiedzieć także porównanie tegorocznych wyników z wcześniejszymi. Na tym tle Polska także wygląda wspaniale. Z badań Eurostatu na koniec 2017 i 2007 różnice dochodowe wynosiły odpowiednio 4,6 i 5,1.

różnice dochodowe

Unia Europejska dofinansuje e-zdrowie

Niby równi, ale jednak lepsi

Podobny wzrost tempa wyrównania wynagrodzeń w państwie do Polski osiąga ostatnimi czasy Portugalia. W ciągu zaledwie dekady różnice dochodowe w obu krajach zniwelowano o 0,9 –krotność. To tak jakby we wspomnianym okresie pensja najbiedniejszych Portugalczyków i Polaków wzrosła 3 razy, a najbogatszych nie zmieniła się wcale.

Oznacza to, iż właśnie nasz kraj i Portugalia osiągnęły jednocześnie najszybsze tempo niwelacji dysproporcji płacowych. Mimo tego faktu, to Polsce należy się pierwszeństwo, gdyż wskaźnik różnic dochodowych Portugalii jest znacznie wyższy niż u nas. Ostatnia dekada była okresem dominacji Polski pod względem wyrównywania poziomu płac w społeczeństwie.

różnice dochodowe

Polska gospodarka coraz bliżej standardów UE

Źródła:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/overview

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

PKO BP w Luboniu
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
03 września 2019

PKO BP w Luboniu

Plan na zdrowie
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
17 maja 2021

Plan na zdrowie

Leasing w portalu Allegro
Ekonomia
author
Patryk Byczek
02 marca 2018

Leasing w portalu Allegro

Happy Hours w Banku Millennium
Wpisy
autor wpisu
Marek_Rutkowski
17 czerwca 2014

Happy Hours w Banku Millennium

ZUS oddział w Częstochowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
29 sierpnia 2019

ZUS oddział w Częstochowie

Porównaj