Rada Polityki Pieniężnej z decyzją odnośnie stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej z decyzją odnośnie stóp procentowych

author
Alicja Uzarowicz
13 września 2019

Jedną z kompetencji RPP (Rada Polityki Pieniężnej) jest ustalanie wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Mają one znaczny wpływ na wszystkie pozostałe bank i to właśnie od nich zależy to, ile kosztuje kredyt w danym okresie albo ile otrzymamy na lokacie. Ostatecznie stopy procentowe pozostaną bez zmian.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że nie powinno w najbliższym czasie ulec zmianie na przykład oprocentowani kredytów oraz lokat. Obecnie referencyjna stopa procentowa NBP wynosi 1,50 proc. w skali rocznej.

W najbliższej przyszłości nie ulegnie ona ani zwiększeniu, ani zmniejszeniu. Decyzja tej treści nie jest zbytnio zadziwiająca. Bowiem Rada Polityki Pieniężnej postąpiła spójnie z konsensusem prognoz dokonanych przez ekonomistów. Ci zaś oczekiwali, że podczas wrześniowego posiedzenia RPP faktycznie wysokość stóp procentowych nie ulegnie zmianie.

Co ciekawe, zgodnie z ankietą przeprowadzoną przez Polską Agencję Prasową już 15 z 17 ekspertów z dziedziny ekonomii uważa, że taki stan rzeczy utrzyma się aż do końca 2021 roku. Mówiąc precyzyjniej, w tymże czasie referencyjna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego będzie przyjmować wartość 1,50 proc.

Multiwyszukiwarka NBP – jak z niej korzystać?

Dlaczego Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych

Co ciekawe, ostatnim razem, kiedy podczas swojego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej postanowiła zmienić w jakikolwiek sposób wysokość referencyjnej stopy procentowej NBP był marzec 2015 roku. Wówczas doszło do obniżenia tej wielkości z 2 proc. do obecnego 1,50 proc. Dlaczego nie było kolejnych zmian?

"

W ocenie Rady, perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB utrzyma się w najbliższych latach na relatywnie wysokim poziomie. Wzrosła jednak niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą i jego wpływu na krajową aktywność gospodarczą

– napisano w komunikacie RPP.

Ponadto, jak czytamy dalej w komunikacie, nie będzie powodu do zmian także ze względu na poziom inflacji. Możliwość zmiany wysokości stóp procentowych bowiem istnieje między innymi w celu utrzymania celu inflacyjnego. Dopuszczalna wysokość inflacji w naszym kraju to niezmiennie 2,5 proc. +/- 1 punkt proc.

Zdaniem ekspertów z RPP inflacja faktycznie podskoczy nieco w pierwszym kwartale przyszłego roku, jednak w dłuższej perspektywie będzie w dalszym ciągu oscylować wokół założonych prawnie wielkości. Nie ma zatem powodu do dokonywania zmian w obecnym poziomie stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Nowa moneta od NBP: Polskie Termopile – Wizna

Wysokość stóp procentowych NBP

Gdyby powyższe argumenty nie były wystarczająco przekonujące do poglądu, jakoby nie istniała konieczność dokonywania zmian w wysokości stóp procentowych, Rada Polityki Pieniężnej śpieszy z jeszcze jednym wyjaśnieniem. A mianowicie obecna wysokość stóp procentowych gwarantuje Polsce pozostanie na ścieżce zrównoważonego rozwoju.

Ten zaś jest jednym z ważniejszych obecnie w naszym kraju celów gospodarczych. Poza wysokością referencyjnej stopy procentowej NBP, Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość także innych stóp procentowych. Są to między innymi stopa lombardowa (2,50 proc.), depozytowa (0,50 proc.) oraz stopa redyskonta weksli (1,75 proc.)

Stopy procentowe do 2020 bez zmian?

Źródła:
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kampania telewizyjna Aforti Finance
Aktualności
author
Dominika Sobieraj
19 lipca 2018

Kampania telewizyjna Aforti Finance

PKO BP w Pępowie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
12 października 2019

PKO BP w Pępowie

Ile chcemy zarabiać ?
Blog
author
Aneta Jankowska
04 września 2017

Ile chcemy zarabiać ?

500 000 zł do wygrania w Banku BGŻ
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
28 listopada 2013

500 000 zł do wygrania w Banku BGŻ

Komornik Sądowy Piotr Hanausek
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
12 października 2015

Komornik Sądowy Piotr Hanausek

Biuro Terenowe ZUS w Proszowicach
Oddziały
author
Patryk Byczek
16 sierpnia 2019

Biuro Terenowe ZUS w Proszowicach

Porównaj