Ryczałt ewidencjonowany jako forma opodatkowania cieszy się uznaniem wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Ta uproszczona metoda rozliczania wiąże się z wieloma korzyściami i ułatwieniami. Sprawdziliśmy więc, kto w świetle obowiązujących przepisów podatkowych może rozliczać się na podstawie ryczałtu.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 05.01.2019
Udostępnij:

Spis treści:

1. Ryczałt od przychodów ewidencjowanych – co to jest?
2. Kto może skorzystać z ryczałtu w 2019?
3. Limity ryczałtu 2019.
4. Najem prywatny 2019.
5. Podsumowanie.

 

Sprawdź informacje o ryczałcie uaktualnione na rok 2020: https://www.zadluzenia.com/ryczalt-2020/

 

Ryczałt od przychodów ewidencjowanych – co to jest?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, nazywany skrótowo po prostu ryczałtem, jest jedną z czterech form opodatkowania, spośród których wybierać mogą przedsiębiorcy. Jako uproszczona forma, ryczałt zwykle jest stosowany przez niewielkie lub średnie firmy. 

Ryczałt – w odróżnieniu od na przykład podatku liniowegorozliczany jest na podstawie przychodów, a nie dochodów przedsiębiorstwa. Wiąże się z tym fakt niemożności odliczenia kosztów uzyskania przychodu. W przypadku małych przedsiębiorstw tego typu ograniczenie nie jest jednak znaczącą przeszkodą, bowiem zwykle wydatki mikrofirm nie są duże.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się rozliczać na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, opłacają jedną z siedmiu stawek procentowych. Są nimi: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% i 20%. To, na której ze stawek będą bazować, zależy przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności i zarejestrowanych w urzędzie kodów PKD.

Sprawdź, jak wziąć kredyt hipoteczny, rozliczając się na ryczałcie.

 

Kto może skorzystać z ryczałtu w 2019?

Uproszona forma opodatkowania, jaką jest właśnie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, dedykowana jest tylko określonej grupie podatników. Wlicza się do niej przede wszystkim osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółki cywilne i jawne. 

Odpowiednia forma prawna nie jest jedynym wymogiem dotyczącym przejścia na ryczałt. By skorzystać z owej formy opodatkowania konieczne, jest także uzyskanie w roku poprzedzającym rok podatkowym odpowiednich przychodów. W przypadku zarówno działalności prowadzonej samodzielnie, jak i tej w formie spółki przychody nie mogą przekraczać wysokości 250 000 euro. 

Co więcej, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ryczałtu ewidencjonowanego nie mogą stosować podatnicy, którzy osiągają swe przychody (w całości lub w części) z tytułu m.in.:

  • prowadzenia aptek,
  • prowadzenia lombardów,
  • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów (innych niż na przykład zawód lekarza, położnej, pielęgniarki, tłumacza oraz nauczyciela prywatnego),
  • świadczenia usług m.in. reklamowych, pośrednictwa finansowego, 
  • detektywistycznych i ochroniarskich, fotografii reklamowej, handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. 

 

Limity ryczałtu 2019

Maksymalne limity kwotowe, w przypadku których możliwe jest rozliczanie na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, nie uległy zmianie wraz z początkiem 2019 roku. Zmienił się natomiast przelicznik owego progu 250 000 euro przychodu rocznie na polskie złotówki.

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą kwoty limitów wyrażone w euro ulegają przeliczeniu na walutę polską według ściśle określonych zasad. Do wyliczeń stosuje się bowiem średni kursu euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

W dniu 1. października 2018 roku średni kurs euro wynosił dla NBP 4,2795 złotych. Wobec tego ogólny przychód osiągnięty przez przedsiębiorstwo w 2018 roku nie powinien przekroczyć limitu 1 069 875 złotych. Co więcej, dla przedsiębiorców prowadzących zarówno biznes samodzielny, jak wspólny (spółka jawna/cywilna), owy limit będzie podwojony (1 069 875 zł dla samodzielnego przedsiębiorstwa i 1 069 875 zł dla spółki).

Dodatkowo dla podatników rozliczających się kwartalnie, a nie standardowo (miesięcznie), dochody z poszczególnych kwartałów 2018 roku nie powinny przekraczać limitu 106 987,50 zł. Jest to równowartość progu 25 000 euro.

Najem prywatny 2019

Według dotychczasowych przepisów w przypadku osiągania przychodów z tzw. prywatnego najmu podatnik zobowiązany był do złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze ryczałtu u naczelnika właściwego urzędu skarbowego.  

Termin na złożenie owego pisma mijał 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tytułu najmu prywatnego. Jeśli natomiast pierwszy przychód osiągnięty został w grudniu, oświadczenie powinno zostać złożone do końca roku podatkowego.

Wraz z początkiem 2019 roku owe regulacje prawne uległy jednak zmianie. Ustawodawca uznał bowiem, że obowiązek informowania fiskusa o wyborze ryczałtu jest zbędny. Obecnie do pełnego uregulowania spraw urzędowych wystarczy sam fakt wpłacenia podatku za przychód osiągnięty tytułem najmu prywatnego. 

Od 1. stycznia 2019 roku wybór opodatkowania w formie ryczałtu powinien być więc zgłaszany fiskusowi poprzez dokonanie wpłaty podatku z odpowiednim tytułem. Gdy takowa wpłata ryczałtu w trakcie roku nie nastąpi, podatnik osiągający przychód z tytułu prywatnego najmu powinien zawrzeć odpowiednie informacje w zeznaniu rocznym PIT-28.

Wraz z początkiem 2019 roku ustanie także obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów (uproszczonej wersji księgi przychodów i rozchodów przedsiębiorcy). Ustawodawca jednoznacznie uznał bowiem, iż kwestia ta nie powinna dotyczyć podatników osiągających przychody tylko z tytułu najmu prywatnego.

W przypadku braku prowadzonej ewidencji wartości osiągniętych przychodów i należnego podatku będą ustalane na podstawie dowodów potwierdzających ich otrzymanie. Mowa oczywiście o takich dowodach, jak na przykład wydruki potwierdzające dokonanie danych przelewów na rachunek bankowy wynajmującego lokal.

Co istotne jednak, w 2019 roku nie ulegnie zmianie złotowy limit przychodów z tytułu najmu prywatnego. Górny próg wynosić będzie – tak jak w poprzednim roku podatkowym – 100 000 złotych. Oprócz najmu wliczać się będą do niego przychody także z podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych tego typu sporządzonych poza działalnością gospodarczą. Przychody do kwoty limitu 100 000 zł podlegają opodatkowaniu stawką ryczałtu 8,5%, a nadwyżka przychodów – stawką 12,5%.

 

Podsumowanie

1) Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, nazywany skrótowo po prostu ryczałtem, jest jedną z czterech form opodatkowania polskich przedsiębiorstw.

2) Jako uproszczona forma, ryczałt zwykle jest stosowany przez niewielkie lub średnie firmy. 

3) Ryczałt – w odróżnieniu od na przykład podatku liniowego – rozlicza się na podstawie przychodów, a nie dochodów przedsiębiorstwa.

4) Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się rozliczać na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, opłacają jedną z siedmiu stawek procentowych. Są nimi: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% i 20%.

5) To, na której ze stawek dane przedsiębiorstwo będzie się rozliczać, zależy przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności. Zarejestrowane w urzędzie kody PKD jednoznacznie wskazują na daną stawkę podatku ryczałtowego.

6) Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, dedykowany jest tylko określonej grupie podatników. Wlicza się do niej osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółki cywilne i jawne. 

7) By skorzystać z owej formy opodatkowania, konieczne jest także uzyskanie w roku poprzedzającym rok podatkowym odpowiednich przychodów. Nie powinny one przekraczać wysokości 250 000 euro (po kursie NBP na 2019 rok – 1 069 875 złotych).

8) Dla podatników rozliczających się kwartalnie, a nie standardowo (miesięcznie), dochody z poszczególnych kwartałów 2018 roku nie powinny przekraczać limitu 106 987,50 zł. Jest to równowartość progu 25 000 euro.

9) Wraz z początkiem roku zniknie obowiązek pisemnego zgłaszania fiskusowi przejścia na ryczałt w przypadku osiągania przychodu z tytułu najmu prywatnego. Do dopięcia formalności wystarczy przelew podatku na konto US.

10) Górny próg przychodów z tytułu najmu prywatnego w 2019 roku wynosić będzie – tak jak w poprzednim roku podatkowym – 100 000 złotych. Przychody do kwoty limitu 100 000 zł opodatkowane będą stawką ryczałtu 8,5%, a nadwyżka przychodów – stawką 12,5%.


Źródła:

http://www.wskazniki.gofin.pl/8,97,2,ryczalt-od-przychodow-ewidencjonowanych.html
https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/ryczalt/dzialalnosc-gospodarcza/2762517,Ryczalt-od-przychodow-ewidencjonowanych-2019-limity-przychodow.html
https://www.nbp.pl/home.aspx?navid=archa&c=/ascx/tabarch.ascx&n=a190z181001

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 2 ocen
Komentarze (1)

bardzo duzo informacji, dzieki wielkie, wlasnie tego potzrebowalem