Rząd paraliżuje funkcjonowanie polskich firm?

Rząd paraliżuje funkcjonowanie polskich firm?

author
Halszka Gronek
21 grudnia 2019

Przedsiębiorcy z reguły doceniają wszelkie działania służące uszczelnianiu systemu podatkowego. Ważne jednak, by działania uszczelniające nie prowadziły w swych skutkach do paraliżu polskich firm. Niestety wszystko wskazuje na to, że świeżo wydane rozporządzenie ministra w sprawie wzoru zawiadomienia płatniczego doprowadzi do takich utrudnień. 

Minister finansów wydał rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności z tytułu podatku VAT na rachunek inny niż zawarty w wykazie podmiotów na dzień zlecenia przelewu. Przedsiębiorcy nie są przekonani do propozycji zatwierdzonej przez szefa resortu finansów. W ich opinii wzór zawiadomienia o zapłacie na konto spoza wykazy, czyli tak białej listy podatników VAT-u, jest nieadekwatny do realiów biznesowych w Polsce. Wątpliwości budzi też fakt, że projekt rozporządzenia nie został nawet skierowany do konsultacji społecznych.

Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy i sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, tłumaczy, że polscy przedsiębiorcy jak najbardziej doceniają wszelkie działania służące uszczelnianiu systemu podatkowego. W końcu dzięki temu możliwa jest uczciwa konkurencja rynkowa. Warto jednak pamiętać, że działania uszczelniające nie mogą paraliżować funkcjonowania firm. Niestety rozporządzenie wydane przez ministra finansów zdaje się właśnie – najpewniej zupełnie niecelowo – prowadzić do takiego paraliżu. Szczegóły w kolejnych akapitach.

Projekt rozporządzenia jest niedoprecyzowany

Problem z ustalonym wzorem zawiadomienia wynika z tego, że w początkowej fazie istnienia wykaz podatników VAT-u nie działa jeszcze sprawnie. Nie zawiera on przykładowo rachunków faktoringowych, masscollect, czy rachunków firm zagranicznych lub osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Gwoli wytłumaczenia, Konfederacja Lewiatan informuje, że według treści projektu rozporządzenia zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty w wykazie podmiotów na dzień zlecenia przelewu powinno być dokonywane na formularzu ZAW-NR. Treść dokumentu nie daje jednak odpowiedzi na pytanie, czy wprowadzenie ułatwień będzie w ogóle możliwe. Wymieniane problemy mogące zablokować polskie firmy to:

  1. Fakt, iż formularz ma być wniesiony do urzędu skarbowego właściwego dla kontrahenta; przedsiębiorcy postulowali, aby można było złożyć zawiadomienie do własnego urzędu, bowiem nie zawsze posiadają oni wiedzę o właściwości urzędu kontrahenta.
  2. Wymóg wskazania kwoty dokonanej płatności – zobowiązanie to sugeruje, że zawiadomienie będzie musiało być składane przy każdej płatności, a nie w przypadku jedynie pierwszej płatności na dany rachunek kontrahenta (nie znajdujący się w wykazie).
  3. Zobowiązanie złożenia zlecenia w terminie 3 dni od zlecenia płatności. Warto zauważyć, że termin 3 dni od dnia zlecenia płatności może oznaczać, że w przypadku otrzymania faktury w piątek, przedsiębiorca będzie miał jedynie jeden dzień na złożenie zawiadomienia. Jeśli ustawodawcy chodziło o 3 dni robocze, warto, aby zostało do sprecyzowane w rozporządzeniu.

Biała lista podatników – co warto wiedzieć?

Utworzona we wrześniu br. biała lista podatników VAT zastąpiła dotychczas funkcjonujące wykazy płatników: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru. Mimo istnienia tak wielu odrębnych spisów przedsiębiorcy wciąż skarżyli się na niedostateczny zakres informacji. Dane dotyczyły bowiem wyłącznie aktualnego statusu płatnika – podatnik nie mógł więc stwierdzić, czy jego kontrahent miał status czynnego podatnika VAT w poprzednim miesiącu, kiedy wystawiona została faktura.

Taki stan rzeczy znacząco zwiększał ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  Z powodu niepełnego wykazu informacji przedsiębiorcy w niektórych przypadkach nie dysponowali wiedzą niezbędną do prawidłowego rozliczenia dokonanych operacji gospodarczych.

Problem ten był wielokrotnie był zgłaszany przez przedsiębiorców w ramach serwisu Głos Przedsiębiorcy. Tym bardziej cieszy fakt, że inicjatywa zmiany systemu wyszła niejako ze środka, od samych zainteresowanych, a resort nie potraktował ich wniosku z pobłażaniem.

"

Z satysfakcją przyjmujemy wprowadzenie […]  białej listy podatników VAT. Jedną z funkcjonalności nowego systemu jest możliwość sprawdzenia nie tylko bieżącego statusu podatnika VAT, lecz również według stanu obowiązującego na dowolny dzień. Dzięki temu przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania jednoznacznej informacji, niezbędnej do uzyskania pewności odnośnie do prawidłowości dokonywanych rozliczeń podatkowych

– komentował kilka tygodni temu Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich i prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej.


Źródła:
http://konfederacjalewiatan.pl/dla_mediow/informacje_prasowe/wzor_zawiadomienia_o_zaplacie_na_konto_spoza_bialej_listy_niepokoi_przedsiebiorcow___
http://federacjaprzedsiebiorcow.pl/?lang=pl&page=komunikaty_fpp&year=2019&month=11&id=200

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Credit Agricole w Iławie
Oddziały
author
Patryk Byczek
18 lipca 2019

Credit Agricole w Iławie

Szybkie pożyczki Kozienice
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
22 stycznia 2021

Szybkie pożyczki Kozienice

Bank Pekao w Chojnie
Oddziały
author
Patryk Byczek
07 sierpnia 2019

Bank Pekao w Chojnie

mBank placówki w Olkuszu
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
04 lutego 2019

mBank placówki w Olkuszu

PKO BP w Szczawnie-Zdroju
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
29 sierpnia 2019

PKO BP w Szczawnie-Zdroju

Porównaj