zadluzenia.com
zamknij

Rzecznik małych i średnik przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu to największa od 30 lat reforma prawa gospodarczego. 26 stycznia 2018 roku rząd przyjął pakiet ustaw zwanych razem Konstytucją Biznesu. Do najważniejszych zmian należy wprowadzenie ulgi na start dla młodych przedsiębiorców, stworzenie możliwości legalnej działalności nierejestrowej, czy też powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Konstytucja Biznesu ma wejść w życie 1 marca 2018 roku. W jej skład wchodzą następujące ustawy:

1. Prawo przedsiębiorców (a także przepisy, które wprowadzają ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu "Konstytucji Biznesu"),

2. Ustawa  o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców,
3. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
4.Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konstytucja Biznesu zmienia prawo około dwustu obowiązujących dotychczas ustaw. Reforma ta wpisuje się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Więcej o szczegółach zmian, które wprowadza Konstytucja Biznesu, możesz przeczytać tutaj.


 

RZECZNIK MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW


Rzecznik będzie stał na straży praw przedsiębiorców z sektora małych i średnichprzedsiębiorstw. Będzie on mógł wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień konkretnych przepisów oraz interweniować, gdy prawo przedsiębiorców będzie łamane.

Zakres kompetencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców:

1. Opiniowanie aktów prawnych, które są ważne z punktu widzenia przedsiębiorcy.
2. Ochrona praw przedsiębiorców.
3. Zgłaszanie do ministrów potrzeby objaśnienia prawnego konkretnych przepisów (głównie tych skomplikowanych).
4. Występowanie do konkretnych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej.
5. Wspieranie mediacji na linii przedsiębiorca-organ administracyjny.
6. Występowanie do Sądu Najwyższego oraz do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w przepisach prawnych.
7. Wnoszenie skarg dotyczących decyzji poszczególnych organów.
8. Współpracowanie z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi.
9. Zwracanie się do konkretnych organów, organizacji oraz instytucji w celu wnioskowania o podjęcie działań, które mogą pozytywnie wpłynąć na prawa i interesy przedsiębiorców.
10. Zwracanie się o wszczęcie koniecznych postępowań administracyjnych.

Cechy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców:

1.Bezstronny.
2. Apolityczny.
3. Sprawujący sześcioletnią kadencję.

"Najsilniejsze dziś gospodarki świata zbudowały swój dobrobyt dzięki wysokiej jakości partnerstwu na linii administracja publiczna – przedsiębiorcy. Właśnie to zapewnia Konstytucja Biznesu. Przedsiębiorcy będą mieli w państwie partnera" – zaznacza minister przedsiębiorczości i technologii - Jadwiga Emilewicz.


źródło grafiki: https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/prowadze-firme/ulatwienia-dla-firm-od-2017/konstytucja-biznesu
 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY