Rzecznik MŚP ocalił ponad 20 ton szczupaka

Rzecznik MŚP ocalił ponad 20 ton szczupaka

author
Halszka Gronek
26 października 2019

Czy można zniszczyć ponad 20 ton szczupaka tylko z powodu nieznacznej różnicy wagowej pojedynczych sztuk ryby z danymi wpisanymi na świadectwie zdrowia? Zdaniem Rzecznika MŚP odpowiedź jest przecząca. Urząd podjął interwencję w sprawie zatrzymania transportu mrożonej ryby i ocalił 20 ton szczupaka przez nieuzasadnioną utylizacją. 

Jak dowiadujemy się z najnowszego komunikatu prasowego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, dzięki interwencji urzędu ponad dwadzieścia ton szczupaka zostało ocalonych przed zniszczeniem. Gdyby nie działania podjęte przez Rzecznika, spółka musiałaby wykonać nakaz organu I instancji, polegający na zniszczeniu transgranicznej przesyłki mrożonej ryby. Na całe szczęście interwencja skończyła się nakazem wydania weterynaryjnego świadectwa przekroczenia granicy dla przesyłki mrożonych tusz ze szczupaka.

"

Jesteśmy bardzo zadowoleni z reakcji i rozstrzygnięcia dokonanego przez organ II instancji po interwencji Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Organy administracji wydając swoje decyzje powinny kierować się nie tylko przepisami prawa, ale również zasadami wynikającymi z Konstytucji Biznesu. Bardzo ważne jest, aby organy poprzez swoje działania budowały zaufanie w relacji państwo-przedsiębiorca

– tłumaczy Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Ocalenie szczupaka – szczegóły sprawy 

Pod koniec września bieżącego roku do Biura Rzecznika MŚP wpłynął wniosek poszkodowanej spółki z prośbą o interwencję w związku z zatrzymaniem kontenera mrożonych tusz szczupaka oraz szczupaka patroszonego o łącznej wadze 20 004 kg. Zatrzymanie przesyłki transgranicznej nadanej przez firmę sprzedającą ryby spowodowane było kontrolą lekarza weterynarii trwającą od 16 września 2019 roku. Przesłanką do zatrzymania kontenera była z kolei zauważona niezgodność wagowa pojedynczych sztuk szczupaka dobrej jakości z danymi ze świadectwa zdrowia.

Dwa dni po wpłynięciu wniosku o interwencję Rzecznik MŚP, Adam Abramowicz, zawiadomił organ o wstąpieniu do postępowania na prawach przysługujących prokuratorowi. Rzecznik zgłosił, iż kontrola Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie wykazała jakichkolwiek nieprawidłowości mogących stanowić przesłankę do zatrzymania kontenera z 20 tonami ryby. Stwierdzono, iż towar był bardzo dobrej jakości, wobec czego zniszczenie ryb bądź odesłanie przesyłki kraju nadania przeczyłoby zasadzie proporcjonalności.

Mimo wygłoszenia przez Rzecznika MŚP oficjalnego stanowiska w sprawie, w dniu 4 października 2019 br. organ I instancji wydał decyzję nakazującą spółce zniszczenie kontenera z mrożonym szczupakiem o łącznej wadze 20 004 kg. W orzeczeniu zaznaczono, iż zniszczenie ma odbyć się w uprawnionym do tego zakładzie sektora utylizacyjnego. Pokrzywdzona spółka nie zgodziła się na utylizację ponad 20 ton ryby o dobrej jakości i podjęła konieczne kroki odwoławcze. I nich w kolejnych akapitach.

Nie dla zniszczenia 20 ton szczupaka

Pokrzywdzona spółka, nie zgadzają się z decyzją organu I instancji, wniosła odwołanie, wskazując, iż nie ma przesłanek do zniszczenia bądź dalszego zatrzymywania kontenera z mrożoną rybą. Zaznaczono, iż faktyczna waga przesyłki oraz waga odnotowana w świadectwie weterynaryjnym i dokumentach towarzyszących są tożsame (przypomnijmy: to właśnie różnice wagowe miały być przyczynkiem podjęcia postępowania przez organy). 

Od decyzji organu I instancji odwołanie wniósł również Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Urząd wskazał, iż organ wydając decyzję winien kierować się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania (czego zdaniem Rzecznika w tej konkretnej sprawie nie uczyniono). W uzasadnieniu odwołania wskazano również, że kontrola jakości towaru nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Niezrozumiałym byłoby więc zniszczenie i niedopuszczenie towaru do obrotu na rynek wewnętrzny Unii Europejskiej.

Utylizacja 20 ton ryby to nie tylko ogromna strata dla sprzedawcy. To również wysoce niehumanitarny i nieetyczny zabieg przeczący zasadom poszanowania zwierząt hodowlanych. 

Na skutek wniesionych odwołań i interwencji Rzecznika MŚP, w dniu 16 października 2019 roku organ II instancji w całość uchylił decyzję niższego organu. Tym samym nakazano wydać weterynaryjne świadectwo przekroczenia granicy dla przesyłki mrożonych tusz ze szczupaka pospolitego oraz szczupaka pospolitego patroszonego o łącznej wadze 20 004 kg. W orzeczeniu zaznaczono, że postępowanie organu I instancji było zbyt restrykcyjne, a sama deklaracja wagi jednostkowej transportowanych ryb nie była wymagana w świadectwie zdrowia.


Źródła:
https://rzecznikmsp.gov.pl/po-interwencji-rzecznika-msp-zostala-uchylona-decyzja-o-zniszczeniu-ponad-20-ton-szczupaka/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

PKO BP największym bankiem korporacyjnym w Polsce
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
14 kwietnia 2019

PKO BP największym bankiem korporacyjnym w Polsce

Euro Bank kontakt infolinia
Banki
author
Dominika Sobieraj
02 maja 2019

Euro Bank kontakt infolinia

Santander Consumer Bank Bogatynia
Oddziały
autor wpisu
Dorota Cholewicka
25 lipca 2021

Santander Consumer Bank Bogatynia

Nowości w aplikacji IKO
Wpisy
author
Patryk Byczek
30 kwietnia 2018

Nowości w aplikacji IKO

SKOK Chmielewskiego Radom
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
30 kwietnia 2021

SKOK Chmielewskiego Radom

Skarga pauliańska
Dla zadłużonych
author
Halszka Gronek
05 marca 2020

Skarga pauliańska

Porównaj