Interwencja Rzecznika MŚP ochroniła prawo przedsiębiorców

Interwencja Rzecznika MŚP ochroniła prawo przedsiębiorców

author
Alicja Uzarowicz
08 sierpnia 2019

Zgodnie z najnowszym komunikatem Rzecznika MŚP udana interwencja organu do Ministerstwa Środowiska spowodowała zmianę w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rzecznikowi udało się przekonać resort do ochrony prawa przedsiębiorców do wyboru firmy odbierającej i gospodarującej odpadami.

W najnowszym komunikacie Rzecznika MŚP poinformowano o udanym działaniu tegoż organu w sprawie ochrony prawa przedsiębiorców. Interwencja dotyczyła przepisu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który umożliwiał gminom narzucanie firmom systemu wywozu i gospodarki odpadami.

Zdaniem Adama Abramowicza taki przepis godził w prawo przedsiębiorców do wyboru spośród firm specjalizujących się w odbieraniu odpadów. Takie brzmienie artykułu ustawy mogło ponadto naruszać konkurencję na rynku podmiotów oferujących tego rodzaju usługi.

Co więcej, przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem i gospodarką odpadami nierzadko przygotowują swoje oferty w oparciu o różne rodzaje działalności. Gdyby to gminy narzucały przedsiębiorcom system gospodarki odpadami, korzystanie z tych „szytych na miarę” ofert nie byłoby możliwe.

Interwencja

Poprzedni rok najlepszym od 9 lat dla sektora MŚP

Interwencja Rzecznika MŚP

Naprawienie  krzywdząco brzmiącego przepisu postawił sobie za cel podmiot odpowiedzialny za ochronę praw przedsiębiorców, jakim jest Rzecznik MŚP. Organ ten postanowił zwrócić się ze stosownym wnioskiem o zmianę w projekcie ustawy do odpowiedzialnego za treść przepisów Ministerstwa Środowiska.

We wniosku oznaczono, iż narzucanie systemu wywozu odpadów przez gminy nie powinno obejmować nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Lwią część tychże nieruchomości stanowią bowiem siedziby różnych przedsiębiorstw. Celem postulatu było przywrócenie wolnego rynku w kwestii odbioru i gospodarki odpadami na tych nieruchomościach.

Nie była to jedyna interwencja Biura Rzecznika MŚP, gdyż podjęło ona odpowiednie działania także w kwietniu i czerwcu. Ich celem było niedopuszczenie do uchwalenia przepisu mogącego nadmiernie zmonopolizować gminne rynki wywozu i gospodarki odpadami komunalnymi.

Interwencja

Millenet Link zintegrowane z programami dla MŚP

Udało się ochronić prawo przedsiębiorców

Uzasadnieniem, jakie Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw zawarło w swoich wnioskach i interwencjach, było fakt, że wolnorynkowa konkurencja jest niezbędna na rynku wywozu odpadów. Bowiem obsługa samych tylko firm wystarczy do utrzymania się na lokalnych rynkach małym przedsiębiorcom.

Ostatecznie, w wersji ustawy przekazanej do podpisu przez Prezydenta RP 19 lipca bieżącego roku, zawarto przepis zakazujący gminom narzucania systemu odbioru i gospodarki odpadami. Oznacza to, że samorządy będą w dalszym ciągu przygotowywać te systemy, ale udział w nich nie będzie obowiązkowy.

Oznacza to, że przedsiębiorcy sektora MŚP będą musieli wyrazić zgodę na uwzględnienie w gminnym systemie. Przepis dotyczy jednak tylko nieruchomości niezamieszkałych. Wynika z tego, że przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w miejscu swojego zamieszkania będą gospodarować odpadami zgodnie z życzeniem gminy.

"

Dzięki skutecznej pracy Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przedsiębiorcy w Polsce będą mogli korzystać z wyspecjalizowanych usług odbierania odpadów, które są dedykowane dla firm, a także zostaną ochronieni przed negatywnymi skutkami braku konkurencji na rynku odbioru odpadów

– podsumował Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP, cytowany w komunikacie.

Interwencja

SumUp i Mastercard ułatwią przyjmowanie płatności kartą przez MŚP

Źródła:
https://rzecznikmsp.gov.pl/po-interwencji-rzecznika-msp-gminy-nie-narzuca-przedsiebiorcom-uczestnictwa-w-gminnym-systemie-odbioru-i-gospodarki-odpadami/?fbclid=IwAR1hHheZyEXixoxi_r3_IYcvuZpNylg_eUxpBPilWnsLcA0h43w-VYBLc8E

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Promocja: „Kupuj z domu” w BNP Paribas
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
23 kwietnia 2020

Promocja: „Kupuj z domu” w BNP Paribas

Czyszczenie BIK – za darmo
Biuro Informacji Kredytowej
author
Dominika Sobieraj
19 stycznia 2023

Czyszczenie BIK – za darmo

Pożyczki bez BIK Ełk
Pożyczki miasta
author
Aleksandra Gościnna
19 maja 2022

Pożyczki bez BIK Ełk

Alior Bank w Bielsku-Białej
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
10 czerwca 2019

Alior Bank w Bielsku-Białej

#JeszczeBędziePrzepięknie – start w akcji BNP Paribas
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
28 kwietnia 2020

#JeszczeBędziePrzepięknie – start w akcji BNP Paribas

Podwyżki dla nauczycieli 2018
Ekonomia
author
Patryk Byczek
27 marca 2018

Podwyżki dla nauczycieli 2018

Porównaj