Samotny jak polski senior

Samotny jak polski senior

author
24 maja 2018
Samotność jest dla osób starszych jednym z największych zmartwień życia codziennego. Aż 3 na 10 seniorów doświadcza samotności oraz izolacji. Taki sam odsetek starszych osób deklaruje brak bliskich kontaktów międzyludzkich z żadnym z kręgów społecznych.

O samotności wśród seniorów polskich nie słyszy się wiele. Wszystko to z tego powodu, że głowni zainteresowani – czyli osoby starsze – niezbyt chętnie dzielą się swoimi uczuciami i nie lubią publicznie żalić się na własny los. 
 

Temat ten jednak, choć często bagatelizowany, stał się materiałem badawczym dla „Stowarzyszenia mali bracia Ubogich”, które zleciło przeprowadzenie specjalnej ankiety społecznej agencji ARC Rynek i Opinia.
 

Badanie nazwano: „Sytuacja społeczna osób w wieku 65+”. Zostało ono zrealizowane techniką „Computer-assisted Telephone Interviewing” (CATI), czyli na drodze wywiadu telefonicznego.

W badaniu tym wzięło udział aż 600 respondentów w wieku równym lub wyższym niż 65 lat. Wszyscy ankietowani obecnie zamieszkują polskie miasta.
 


fot. Materiały prasowe agencji ARC Rynek i Opinia

Jak wynika z badania, osoby starsze najczęściej zamieszkują gospodarstwa jednopokoleniowe – stanowią aż 4/5 wszystkich badanych. 

Aż co trzeci senior zamieszkuje gospodarstwo jednoosobowe. Odsetek samotnie żyjących osób starszych wzrasta aż do 50% w przypadku osób powyżej 80 roku życia.

Z samotnością seniorzy walczą głownie poprzez codzienne zajęcia – oglądanie telewizji, czytanie prasy oraz rozwiązywanie krzyżówek. Tylko co czwarty badany stara się nawiązywać kontakty z innymi. 

Problemy doświadczane przez seniorów

Podczas ankiety organizowanej przez ARC Rynek i Opinie respondenci udzielili podzieli się informacjami na temat najdotkliwszych problemów, z jakimi najczęściej się mierzą.

Ponad połowa ankietowanych, bo aż 55% z nich, wskazała na problemy zdrowotne. Utrata bliskich okazała się być najboleśniejszym problemem życia codziennego dla aż 46% respondentów. 

28% seniorów skarży się zakończenie życia zawodowego, a na samotność i izolację – prawie 20%. 

Brak pieniędzy doskwiera 14% ankietowanych, natomiast utrata samodzielności oraz nuda to najprzykrzejsze z doświadczeń 13% badanych. 

Na brak poczucia bezpieczeństwa narzeka 12% osób starszych.  I aż 10% seniorów odczuwa poczucie bycia niepotrzebnym.

fot. Materiały prasowe agencji ARC Rynek i Opinia

Samotność osób starszych

Samotność seniorów jest realnym i istotnych problemem – zwłaszcza wśród osób po 80-tym roku życia. 

Aż 3 na 10 osób starczych odpowiedziało, że w swoim życiu doświadcza samotności i izolacji. Aż 1 na 10 ankietowanych czuje się tak często, a nawet zawsze!

Seniorzy, którzy mają rodzinę, zazwyczaj relacje z nią oceniają jako bliskie. Mimo tak dobrego wyniku aż połowa badanych chciałaby poprawić i zacieśnić  te relacje. Wynik ten jednoznacznie ukazuje, jak samotnie czują się osoby starsze – nawet wsród rodziny. 

fot. Materiały prasowe agencji ARC Rynek i Opinia

Aż 3 na 10 respondentów nie posiada bliskich relacji towarzyskich w żadnym z kręgów społecznych, a 1 na 20 w ogóle nie zawiązało relacji z osobami ze swojego najbliższego otoczenia (osiedle, parafia itp).

Wśród najbardziej samotnych i wyłączonych z życia społecznego seniorów znakomitą większość stanowią osoby owdowiałe, mieszkające samotnie i nieposiadające dzieci.

Badanie pokazało, że słabsze relacje międzyludzkie zawiązują  starsi mężczyźni – są oni o wiele mniej otwarci od kobiet w podobnym ich wieku.

Co najgorsze, aż 1 na 20 osób mieszkających samotnie zupełnie nie ma do kogo zwrócić się po pomoc i powierzyć swoich trosk.

Dwukrotnie wyższy odsetek wsród tej grupy ludzi nie ma nikogo, komu może zaufać, a aż 1 na 5 osób powyżej 80-tego roku życia nie z na już osób, z którymi mogłaby spędzić wolny czas (np. pójść na spacer).

Życie towarzyskie seniorów

Zaledwie 25% respondentów wychodzi na spotkania towarzyskie raz na pół roku lub rzadziej. 

Aż 30% osób w wieku 80+ w ogóle nie wychodzi na tego typu spotkania. 

Osobom młodym ciężko jest wyobrazić sobie podobne życie. W czasach, gdy wszyscy się spieszą i gonią wciąż uciekający w przyszłość świat, nie sposób odnaleźć choć chwilę spokoju – nie mówiąc już o nudzie.

Jednak warto pamiętać, że są wsród nas osoby starsze, które z racji swojego wieku, stanu zdrowia oraz kondycji, nie uczestniczą w globalnym „wyścigu szczurów”. To właśnie ta grupa społeczna narażona jest na okropną i ciążącą na nich samotność. 

Warto pamiętać o naszych wiekowych krewnych. Oprócz nas niewielu im już zostało do porozmawiania. A jeszcze mniej do powierzenia swoich obaw i trosk. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Masz obligacje GetBack? Sprawdź, co zrobić
Poradnik
author
15 sierpnia 2018

Masz obligacje GetBack? Sprawdź, co zrobić

Primark nareszcie w Polsce
Bez kategorii
author
23 stycznia 2019

Primark nareszcie w Polsce

Nowy sposób otwierania Konta 360° w Banku Millennium
Bez kategorii
author
14 maja 2021

Nowy sposób otwierania Konta 360° w Banku Millennium

Jak zaprojektować swój znaczek na list?
Bez kategorii
author
19 stycznia 2020

Jak zaprojektować swój znaczek na list?