SGB Bank z obniżonym ratingiem

SGB Bank z obniżonym ratingiem

author
Alicja Uzarowicz
14 lipca 2019

SGB Bank napotkał na drodze swojej działalności pogorszenie wyników finansowych. Konsekwencją tego zjawiska jest spadek wartości kapitałów własnych spółki. Z tych właśnie względów agencja EuroRating zadecydowała o obniżeniu ratingu kredytowego SGB Banku o jeden stopień. Perspektywa towarzysząca zmianie oceny jest negatywna.

Ze względu na pogarszającą się sytuacją finansową SGB Banku odnotowano spadek wartości kapitałów własnych podmiotu. Są to przyczyny, dla których EuroRating obniżył rating kredytowy firmy z B+ do B, czyli o jeden stopień. Zdaniem ekspertów agencji, przyszłość spółki nie wygląda kolorowo i nie przewidują oni żadnego wzrostu w najbliższym czasie.

Pod koniec zeszłego roku drugi co do wielkości podmiot zrzeszający banki spółdzielcze w Polsce, jakim jest SGB Bank odnotował stratę netto. Jej wielkość to aż 147,5 mln zł. Co spowodowało stratę tej instytucji rynku finansowego, która jest jedną z przyczyn obniżenia ratingu kredytowego?

"

Była ona głównie rezultatem pogorszenia jakości portfela kredytowego (wskaźnik kredytów zagrożonych wzrósł na koniec 2018 roku do 17,2%, wobec 14,3% rok wcześniej) i dokonanych przez bank bardzo wysokich odpisów aktualizacyjnych oraz utworzonych rezerw w łącznej kwocie 274 mln zł

– napisano w komunikacie EuroRating.

SGB Bank w trudnej sytuacji finansowej

Władze banku zdawały się uruchomić wszelkie możliwe środki do walki z problemami finansowymi. Niestety zdaniem EuroRating nie były one wystarczające. Najpoważniejszy problem SGB stanowi pokrycie tak zwanych kredytów zagrożonych, czyli tych, których bank udzielił, ale nie otrzymał spłaty.

Pod koniec poprzedniego roku zarząd SGB zadecydował o zwiększeniu rezerw, aby pokryć część strat z tytułu nieotrzymanych należności. Działanie to umożliwiło pokrycie 41,8 proc. tych kredytów. Dla porównania na koniec roku 2017 udało się wygospodarować na rezerwy tylko 29,3 proc. wartości niespłaconych zobowiązań.

Problemem, który niepokoi EuroRating w tym przypadku jest fakt, iż ogół niespłaconych kredytów, czyli tych zagrożonych stanowi zdecydowanie za dużą część wszystkich udzielonych kredytów.

SGB

Zmniejszenie kapitału własnego SGB

Kolejną kwestią bezsprzecznie świadczącą o tym, że w SGB Banku nie dzieje się za dobrze jest fakt, iż odnotowana przez bank strata bezpośrednio wpłynęła na obniżenie wartości kapitału własnego. Spadek ten wyniósł jedną piątą całego kapitału własnego.

To obniżenie natomiast wpłynęło na wskaźnik finansowania aktywów tymże kapitałem do najniższego odnotowanego od momentu istnienia SGB Banku. Na koniec roku indeks ten wynosił 3,1 proc.

"

Spadek wartości kapitału własnego i funduszy własnych spowodował również obniżenie się regulacyjnych współczynników wypłacalności. Współczynnik wypłacalności TCR spadł do 12,3%, tj. najniższego poziomu od pięciu lat

– poinformował EuroRating w dalszej części komunikatu.

SGB

Plan naprawczy

SGB Bank postanowił walczyć z zagrożoną płynnością finansową. Efektem jest zwiększenie kapitału akcyjnego spółki o 200 mln zł. Oznacza to, iż pod koniec bieżącego roku sytuacja banku powinna unormować się do akceptowalnego przez Komisję Nadzoru Finansowego poziomu. Nie zostało to przeoczone przez EuroRating.

I w tym przypadku jednak znalazł się kontrargument. Kluczem jest tu bowiem rodzaj kapitału, jaki ma zasilić SGB. Wśród całego kapitału, w jaki bank wyposażą inwestorzy, niewielka jego część będzie najwyżej cenionym kapitałem określanym jako TIER 1. Większość aktywów stanowić będzie zatem nieco gorszy kapitał.

"

W tym kontekście do czynników negatywnych EuroRating zalicza także niską zdolność SGB-Banku do wypracowywania dodatnich wyników finansowych, co oznacza, ze bankowi trudno będzie zwiększać wartość kapitału własnego dzięki akumulowaniu zysków

– dodano w komunikacie.

Zdaniem analityków z EuroRating perspektywa względem SGB Banku jest negatywna. Oznacza to, iż raczej nie należy spodziewać się poprawy ratingu tej spółki w ciągu przyszłego roku. Prawdopodobieństwo, że EuroRating wystawi SBG wyższą ocenę przewyższa stosunek 1:3.

SGB


Źródła:
http://www.eurorating.com/pl/ratingi/banki/sgb-bank

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Pionowe karty do „Konta Tak” w Bankach Spółdzielczych
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
18 listopada 2019

Pionowe karty do „Konta Tak” w Bankach Spółdzielczych

Skrytka bankowa – najważniejsze informacje
Ekonomia
author
Dominika Sobieraj
15 października 2018

Skrytka bankowa – najważniejsze informacje

Monit – czym jest?
Poradnik
author
Dorota Cholewicka
08 sierpnia 2022

Monit – czym jest?

UOKIK ukarał Vivus.pl
Blog
autor wpisu
Marta-Bogacka-Nowak
02 lutego 2016

UOKIK ukarał Vivus.pl

Czym zajmuje się Euler Hermes?
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
24 grudnia 2018

Czym zajmuje się Euler Hermes?

Porównaj