Firma windykacyjna
Udostępnij:

Firma windykacyjna – firma, która zajmuje się przeprowadzaniem procesu windykacji, czyli dochodzenia własności na drodze prawnej. Wiele dużych przedsiębiorstw posiada specjalne działy zajmujące się windykacją, a niektóre z nich są wspomagane właśnie przez wyspecjalizowane, zewnętrzne firmy windykacyjne. Korzystać z nich mogą jednak też osoby fizyczne nie prowadzące własnego przedsiębiorstwa. Firmy windykacyjne prowadzą w imieniu Klienta wszystkie czynności, które mają na celu nakłonienie dłużnika do zwrócenia należności. Istnieją dwa sposoby przeprowadzania czynności windykacyjnych:

  • windykacja polubowna, która polega na upominaniu dłużnika o spłacie należności,

  • windykacja sądowa, która polega na doprowadzeniu do wydania wyroku sądowego nakazującego spłatę – ten sposób wykorzystuje się tylko wtedy, gdy dłużnik odmawia współpracy na drodze polubownej.