Home Pożyczki Pożyczka
Windykacja
Udostępnij:

Windykacja – proces dochodzenia własności drogą prawną. Czynność windykacyjna jest realizowana na dwa sposoby:

  • windykacja polubowna – upominanie dłużnika, które ma na celu spłatę należności przez dłużnika,

  • windykacja sądowa – następuje w przypadku braku chęci współpracy ze strony dłużnika, doprowadza do wydania wyroku sądowego nakazującego spłatę. Wlicza się w tę grupę windykację komorniczą.

Windykacja jest całkowicie legalna i dopuszcza wszystkie działania, które nie naruszają obowiązującego w kraju prawa. 


Porównaj