Home Pożyczki Pożyczka
Zastaw
Udostępnij:

Zastaw – ograniczone prawo rzeczowe, które jest ustanawiane po to, aby zapewnić wierzytelność Klientowi. Może być on ustanowiony tylko na rzeczach ruchomych, czyli konkretnych przedmiotach, które mają konkretną wartość, a nie są nieruchomościami. Stronami zastawu są:

  • zastawca – ten, który daje przedmiot w zastaw, 
  • zastawnik – wierzyciel, którego zabezpieczeniem jest przedmiot zastawu.

Porównaj