Sąd Najwyższy jest za pobraniem z OC sprawcy kosztów ekspertyzy

Sąd Najwyższy jest za pobraniem z OC sprawcy kosztów ekspertyzy

author
Alicja Uzarowicz
04 września 2019

W swoim najnowszym komunikacie Rzecznik Finansowy poinformował o uchwale Sądu Najwyższego, która wyjaśniła pewne prawne zagadnienie. Mowa tutaj bowiem o prawie osoby dochodzącej roszczenia po wypadku komunikacyjnym do żądania zwrotu kosztów ekspertyzy rzeczoznawcy z OC sprawcy zdarzenia.

Zgodnie z najnowszym komunikatem Rzecznika Finansowego Sąd Najwyższy wydał 2 września uchwałę na wniosek podmiotu mającą wyjaśnić pewien zaistniały spór w prawie. Dotyczył on dosyć specyficznej sytuacji związanej z dochodzeniem świadczenia po wypadku komunikacyjnym.

W uchwale wydanej w składzie 7 sędziów uznane zostało jedno z praw poszkodowanego oraz podmiotu o nazwie cesjonariusz. Ten drugi podmiot jest osobą, która skupuje wierzytelności, w tym przypadku odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. Cesjonariusz następnie dochodzi roszczenia tak jak robiłby to poszkodowany.

Oba te podmioty zatem mają prawo do żądania zwrotu kosztów ekspertyzy, zwanej również prywatną opinią rzeczoznawcy w przypadku, gdy jej uzyskanie było niezbędne do prawidłowego i dającego efekt dochodzenia odszkodowania. Źródłem zapłaty za to żądanie jest ubezpieczenie OC sprawcy zdarzenia.

Jak Rzecznik Finansowy pomaga w sporze z firmą pożyczkową?

Sąd Najwyższy wydał uchwałę na wniosek Rzecznika Finansowego

§

PODSTAWA PRAWNA

Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania


uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2019 r., sygn. akt III CZP 99/18.

 

Taka opinia Sądu Najwyższego jest bardzo dobrą wiadomością dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, jak również cesjonariuszy przejmujących należność poszkodowanego. Pogląd tego rodzaju nie jest jednak wyssany z palca, a opiera się na powszechnej zasadzie.

 

Mówiąc precyzyjniej, koszty rzeczoznawcy zwyczajowo pokrywa ta strona, która błędnie oszacowała wysokość odszkodowania. Jeżeli zatem ekspertyza wykaże, że odszkodowanie powinno być wyższe, naturalnie za opinię koszt powinien ponosić zakład ubezpieczeń, który sprzedał sprawcy OC.

Jak Rzecznik Finansowy pomaga w sporze z bankiem?

Postulaty Rzecznika Finansowego

Powodem, dla którego Rzecznik Finansowy postanowił zgłosić się z wnioskiem o wydanie uchwały przez Sąd Najwyższy w opisanej sprawie jest fakt, iż jego kilkukrotne postulaty uregulowania tej kwestii ustawą nie przyniosły skutku. W praktyce powodowało to, że zakłady ubezpieczeń uchylały się od płacenia za ekspertyzy.

 

Uchwała SN z 2 września 2019 roku jest zatem pierwszym krokiem w stronę zmianę praktyk godzących w interesy osób poszkodowanych, czyli podmiotów potencjalnie słabszych w walce z zakładami ubezpieczeń. Dokument wydany przez Sąd Najwyższy wzmocni zatem ich pozycję ekonomiczną i prawną względem ubezpieczycieli.

"

Z drugiej strony stanowisko SN na towarzystwach powinno wymuszać większą staranność i profesjonalizm w prawidłowym ustaleniu wartości szkody. Będą musiały wziąć pod uwagę, że ich stanowiska będą jeszcze częściej weryfikowane i w sytuacji gdy się pomylą lub, co gorsza celowo nie doszacują wartości szkody dodatkowo za to zapłacą, pokrywając również koszty opinii rzeczoznawczej

– napisano w komunikacie Rzecznika Finansowego.

Warto również nadmienić, że podobne prawne zastosowanie uchwała Sądu Najwyższego powinna odnaleźć do innych rodzajów spraw z ubezpieczycielami. Analogiczne sytuacje mogą bowiem wystąpić w przypadku OC rolników czy z powodu każdego innego deliktu, a także gdy sprawca sam będzie ponosił koszty szkody.

Rzecznik Finansowy zaprasza na konferencję

Źródła:
https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Sad_Najwyzszy_uznal_prawo_poszkodowanych_oraz_cesjonariuszy_do_zadania_pokrywania_z_OC_komunikacyjnego_kosztow_tzw__pryw__23058

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Polacy polubili pożyczki na większe kwoty
Wpisy
autor wpisu
Wozniak
10 sierpnia 2017

Polacy polubili pożyczki na większe kwoty

ZUS oddział w Szczecinie
Oddziały
author
Patryk Byczek
15 września 2019

ZUS oddział w Szczecinie

Bank Spółdzielczy w Legionowie sesje przychodzące i wychodzące
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
29 września 2019

Bank Spółdzielczy w Legionowie sesje przychodzące i wychodzące

Średnia pensja najwyższa w historii
Wpisy
author
Patryk Byczek
19 stycznia 2018

Średnia pensja najwyższa w historii

Bank Pekao w Mławie
Oddziały
author
Patryk Byczek
06 sierpnia 2019

Bank Pekao w Mławie

Porównaj