Spadek liczby zezwoleń wydanych przez SSE

Spadek liczby zezwoleń wydanych przez SSE

author
Alicja Uzarowicz
06 czerwca 2019

Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) w Polsce udzieliły w zeszłym roku 264 zezwolenia. Pod koniec roku w mocy pozostało 260 z nich. Zezwolenia obejmowały prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE. Niestety wynik ten jest o około 25 proc. gorszy niż w roku poprzednim.

 W roku 2018 specjalne strefy ekonomiczne (SSE) wydały o blisko 25 proc. mniej zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w stosunku do roku poprzedniego. Łącznie były to 264 zezwolenia, z których 4 z nich nie pozostały w mocy do końca roku. Jaka jest prawdopodobna przyczyna tego spadku?

Niewątpliwie na ilość przyznanych zezwoleń wpływ miało wprowadzenie nowego instrumentu mającego wesprzeć przedsiębiorców do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Instrument ten ma na celu zastąpienie podejmowania inwestycji na zasadzie SSE. Z tego względu pozwolenia tego typu wydawać będzie można do 15 czerwca bieżącego roku.

Jak będzie wyglądać ta sytuacja po zmianie? Dnia 5 września  2018 r. weszły w życie przepisy aktów wykonawczych do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.  Na jej mocy dotychczasowe zezwolenia zmieniły swoją formę. Aktualnie stanowią one decyzję SSE o wsparciu dla właścicieli firm planujących rozpocząć inwestycję na terenie całego kraju.

Zezwolenia SSE

Największą ilość zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na swoim terenie wydała w zeszłym roku katowicka specjalna strefa ekonomiczna (39). Niewiele mniej zezwoleń przypadło na SSE wałbrzyską (37), a także mielecką i tarnobrzeską (po 32). Jednocześnie pozwolenia przyznane przez te cztery strefy stanowią 54 proc. wszystkich ważnych zezwoleń.

Ile takich dokumentów wydały specjalne strefy ekonomiczne od początku istnienia? Łącznie było to 4 301. 1 766 z nich utraciło jednak w tym czasie swoją moc prawną. Zostały one zatem wyłączone z obrotu prawnego, bądź wygasły, zostały u znane za nieważne, SSE je cofnęła albo uchyliła.

W zeszłym roku zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE posiadało 2 535 przedsiębiorców. Mimo spadku ilości zezwoleń, wzrosła wartość inwestycji dokonanych przez specjalne strefy ekonomiczne. Skumulowana wartość kapitału, który został zainwestowany w ten sposób wyniosła prawie 119 mld zł. Jest to wzrost o 12,6 mld czyli 11,85 proc. w porównaniu z 2017r.

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach SSE

Specjalne strefy ekonomiczne na koniec grudnia zeszłego roku zatrudniały ponad 379 tys. pracowników. Jest to wynik lepszy zatrudnienia wśród inwestorów o 26 tys. czyli 7,4 proc. w stosunku do roku 2017. We wzroście tym czynny udział brało zwiększenie ilości etatów o 10,6 proc. czyli około 22,7 tys.

Kto najwięcej zainwestował w SSE w Polsce? Aż 60 proc. zainwestowanego kapitału pochodziło łącznie z pięciu krajów – Polski, Holandii, USA, Luksemburga i Niemiec. Środki inwestowano głównie w motoryzację ( ok. 24 proc.), wytwarzanie gumy i tworzyw sztucznych (9,7 proc.), a także wyroby metalowe (7,7 proc.).

W kwestii wydatków związanych z SSE prawie 7 mln zł wydano na promocję tej metody inwestycji. Kolejne 302,4 mln zł zasiliły rozbudowę infrastruktury. Z tego 28,1 proc. pochodziło z majątków spółek zarządzających. Resztę nakładów zapewniły gminy, gestorzy mediów, a także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.


Źródła:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001162

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Pożyczki pozabankowe Grójec
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
06 lutego 2019

Pożyczki pozabankowe Grójec

Zyskuj dzięki programowi Mastercard Bezcenne Chwile
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
29 października 2019

Zyskuj dzięki programowi Mastercard Bezcenne Chwile

Santander Bank Polska w Gubinie
Oddziały
author
Patryk Byczek
17 maja 2019

Santander Bank Polska w Gubinie

Refinansowanie kredytu
Ekonomia
author
Halszka Gronek
17 lipca 2018

Refinansowanie kredytu

Rusza Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
27 października 2019

Rusza Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej

PKO BP w Piotrkowie Trybunalskim
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
28 sierpnia 2019

PKO BP w Piotrkowie Trybunalskim

Porównaj