Firmy boją się spowolnienia koniunktury – raport NBP

Firmy boją się spowolnienia koniunktury – raport NBP

author
Halszka Gronek
19 lipca 2019

Najnowsza analiza Narodowego Banku Polskiego wskazuje, iż polskie przedsiębiorstwa spodziewają się znacznego pogorszenia krajowej koniunktury w przeciągu najbliższego roku. Jak czytamy w raporcie „Szybki Monitoring NBP”, aż 34% polskich firm źle wróży rozwojowi rynku i najbliższym miesiącom w branży. Tylko 15% przedsiębiorców patrzy w przyszłość z optymizmem. 

O tym, że polska gospodarka spowolni w najbliższych miesiącach, wiadomo nie od dziś. Ekonomiści z największych instytucji prognostycznych – zarówno krajowych, jak i tych działających w obszarze europejskim czy ogólnoświatowym – już w zeszłym roku zapowiedzieli, że po dynamicznym skoku PKB dla Polski tempo przyrostu zmaleje. Wskaźniki wciąż jednak miały wskazywać dodatnie wyniki. Polskę uznano nawet za jeden z najprężniej umacniających się krajów.

Mimo tak pozytywnych prognoz dla gospodarki polscy przedsiębiorcy nie patrzą w przyszłość z optymizmem. Najnowszy raport pt. „Szybki Monitoring NBP” jednoznacznie wskazuje, iż większość polskich firm spodziewa się znaczącego pogorszenia koniunktury krajowej w przeciągu najbliższego roku. Przedsiębiorcy są zdania, że nowa sytuacja rynkowa okaże się być splotem okoliczności i uwarunkowań niekorzystnych dla rozwoju działalności gospodarczej. 

Jak wynika z raportu opracowanego przez Narodowy Bank Polski, aż 34% polskich firm negatywnie ocenia przyszłość krajowej koniunktury. W porównaniu z zeszłym rokiem widać przyrost „pesymistów” w wysokości 13 punktów procentowych. Wraz z pogorszeniem ogólnych nastojów zmalała także liczba przedsiębiorców, którzy pozytywnie patrzą na przyszłość polskiej koniunktury i własnej firmy. W 2018 roku było ich 22%, a dziś jedynie 15%. 


O tym, czym jest koniunktura i cykl koniunkturalny, piszemy tutaj. 

Współczesne problemy przedsiębiorców

Wzrost przedsiębiorców negatywnie patrzących na przyszłość polskiej koniunktury wynika z wielu makro- i mikroekonomicznych zmiennych. Nie da się ukryć, iż firmom w Polsce funkcjonuje się coraz ciężej. Wzrastają koszty utrzymania działalności gospodarczej, wprowadzane są kolejne utrudnienia i ograniczenia w prowadzeniu biznesu, a rosnąca inflacja wpływa na zwiększenie kosztów produkcji, co przekłada się na ograniczenie zysku. Oczywiście każda branża w mniejszym lub większym stopniu odczuwa powyższe zmiany. W raporcie banku centralnego czytamy:

"

Spadki przy już niskim poziomie optymizmu oczekiwań obserwujemy w branży handlowej, pozostałych usługach oraz w przetwórstwie przemysłowym. Jako czynniki zmian sytuacji respondenci najczęściej wskazują problemy, z którymi borykają się już obecnie, tj. wzrost kosztów prowadzenia działalności, wzrost cen surowców oraz wzrost płac.

Narodowy Bank Polski wskazuje także, iż negatywne zmiany koniukturalne związane są z rosnącymi problemami w obszarze zatrudniania pracowników. Brakuje krajowych kandydatów, a ci, którzy poszukują pracy, mają wysokie wymagania – głównie z powodu sporego zapotrzebowania wśród pracodawców oraz rosnącej inflacji wywołującej ogólny wzrost cen (który trzeba rekompensować podwyżką płac). Mamy dziś rynek pracownika – to bardziej niż pewne.


Sprawdź, jakie wysokości składek ZUS dla firm przewidziano na 2020 rok: https://www.zadluzenia.com/skladki-zus-dla-firm-2020/

Firmy nie boją się spadku popytu i rentowności

Mimo pogorszenia ogólnych nastrojów na przyszłość koniunktury wśród polskich przedsiębiorców, większość firm w dalszym ciągu oczekuje pozytywnych wyników prowadzonych przez siebie biznesów. Jak wynika z raportu NBP, aż 37% polskich firm spodziewa się poprawy rentowności w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wprawdzie wynik ten jest niższy o 4,2 punkty procentowe w porównaniu z danymi na ubiegły kwartał, lecz mimo wszystko jest on zadowalający. 

Pesymistyczne nastawienie względem poprawy rentowności w ciągu najbliższego roku charakteryzuje 10,7% polskich firm. W przypadku prognoz popytu złe przeczucia także wykazuje  zaledwie nieznaczna część przedsiębiorstw. Jak czytamy w wynikach ankiety „Szybki Monitoring NBP”, prognozy popytu krajowego na trzeci kwartał bieżącego roku poprawiły się. Obecnie utrzymują się na poziomach zbliżonych do długookresowej średniej.

Co niezwykle istotne, analitycy z banku centralnego zwrócili uwagę na fakt, iż w pierwszych miesiącach bieżącego roku znacząco wzrosła aktywność inwestycyjna sektora przedsiębiorstw. Po raz po raz pierwszy od przeszło czterech lat był on głównym motorem wzrostu tejże kategorii w skali całej gospodarki krajowej. Wszystko wskazuje jednak na to, iż w najbliższym czasie polskie firmy zaprzestaną inwestować w rozwój. To z kolei jest złym omenem dla przyszłości polskiej gospodarki. W raporcie NBP czytamy:

"

Istnieje szereg czynników wskazujących na możliwość utrzymania się aktywności inwestycyjnej sektora na dobrym poziomie […]. Opinie ankietowanych firm sugerują jednak, że ich aktywność inwestycyjna nie tylko nie będzie przyspieszać, ale może nawet stopniowo słabnąć; zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw prywatnych.


Szukasz środków inwestycyjnych? Sprawdź najważniejsze informacje o kredycie obrotowym dla firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Santander Bank Polska w Chorzowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
04 czerwca 2019

Santander Bank Polska w Chorzowie

KredytOK w Mławie
Oddziały
autor wpisu
Marta-Bogacka-Nowak
04 lutego 2017

KredytOK w Mławie

Credit Agricole w Bolesławcu
Oddziały
author
Patryk Byczek
18 lipca 2019

Credit Agricole w Bolesławcu

Allegro Pay – kontakt, infolinia
Ekonomia
author
Aleksandra Gościnna
14 stycznia 2023

Allegro Pay – kontakt, infolinia

Jak znaleźć skrzynkę pocztową Poczty Polskiej?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
20 stycznia 2020

Jak znaleźć skrzynkę pocztową Poczty Polskiej?

Porównaj