Stan gospodarki polskiej w II kwartale 2019 roku

Stan gospodarki polskiej w II kwartale 2019 roku

author
Halszka Gronek
03 września 2019

Stan gospodarki Polski pod koniec czerwca bieżącego roku okazał się być umiarkowanie pozytywny. Choć nie doświadczamy już rażącego tempa wzrostu gospodarczego, wciąż nie odczuliśmy skutków negatywnej koniunktury Europy Zachodniej. Inflacja chwilowo spadała, inwestycje są wyższe niż rok temu, a wskaźnik PKB wzrósł o 4,5% rdr.

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statycznego dotyczące stanu polskiej gospodarki dostarczają umiarkowanie pozytywnych wiadomości. Wprawdzie długo zapowiadane przez ekspertów spowolnienie gospodarcze stopniowo się urzeczywistnia, jednak jak dotąd ma ono łagodny przebieg. Polsce udało się się zachować stosunkowo dobrą kondycję, mimo niekorzystnej koniunktury panującej na zachodzie Europy.

Jak wskazują wstępne szacunki GUS-u, nieodsezonowany produkt krajowy brutto (PKB) w drugim kwartale 2019 roku wzrósł o 4,5% rdr. (wobec 5,3% wzrostu w roku poprzednim). Wynik ten oznacza rewizję w górę o 0,1 punktu procentowego względem szybkiego szacunku z połowy miesiąca. Natomiast w relacji do danych za pierwszy wartał kwartał br. wzrost osiągnął poziom 0,8%.

Co istotne, całość produktu wygenerowanego w miesiącach kwiecień-czerwiec br. pochodzi z popytu krajowego. Jak co roku największy wkład do PKB ma spożycie (3,1 punktu procentowego), przy czym Konfederacja Lewiatan zaznacza, iż odwrócił się trend wypierania spożycia prywatnego przez publiczne. O ile wkład spożycia prywatnego wzrasta trzeci kwartał z rzędu (obecnie 2,5 pkt .procentowego), o tyle dynamika spożycia publicznego odnotowała silny spadek. 

fot. Konfederacja Lewiatan

 

Inflacja chwilowo spadła

W sierpniu 2019 dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniosła 2,8% w porównaniu do cen z sierpnia ubiegłego roku. Po zestawieniu tego wyniku z lipcowym wskaźnikiem inflacji na poziomie 2,9% rdr. sierpniowa inflacja może dawać poczucie wytchnienia. Różnica w wysokości 0,1 punktu procentowego nie jest wielka, niemniej jednak sygnalizuje wolniejszą dynamikę wzrostu cen w kraju.

Mimo spadku inflacji ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan, dr Sonia Buchholtz, zaznacza, iż prawdopodobieństwo kolejnych i bardziej zauważalnych spadków pozostaje niskie. Niemniej jednak zdaniem ekspertki sierpniowy odczyt można uznać za argumentem popierający utrzymanie obecnego poziomu stóp procentowych. Gdyby spadek dynamiki wzrostu cen towarów i usług nie nastąpił lub gdyby w dalszym ciągu trwała podwyżka inflacji, zmiana stóp procentowych miałaby rację bytu, a co więcej – byłaby wskazana.

Warto zauważyć, że znaczące podwyżki cen towarów dotyczą obszaru żywności. W skali ostatniego roku inflacja w kategorii spożywczej wyniosła aż 7,2% (wzrost rok do roku). Taka specyfika rynku może w największej mierze dotknąć osoby uboższe, w których koszykach żywność stanowi znaczny udział. Spadki cen odnotowano natomiast na rynku paliw i nośników energii (odpowiednio -0,3% i -1,4% rdr.). 

fot. Konfederacja Lewiatan

 

Dobre inwestycje, dobra gospodarka

Jak czytamy w najnowszym opracowaniu rynkowym przygotowanym przez Konfederację Lewiatan, stan krajowych inwestycji można określić jako umiarkowanie dobry. W porównaniu z danymi za zeszły rok widać wyraźną poprawę, niemniej jednak obecny wkład rzędu 1,5 punktu procentowego to wciąż relatywnie niewiele. 

Za pozytywny sygnał uznać można stopniowe kurczenie się zapasów. Tendencja spadkowa notowana jest już trzeci kwartał z rzędu. W miesiącach kwiecień-czerwiec bieżącego roku odnotowano obniżkę zapasów na poziomie 0,1 punktu procentowego. Konfederacja Lewiatan informuje także, iż wkład handlu zagranicznego do PKB był neutralny, co pozostaje wciąż dość optymistyczne, wziąwszy pod uwagę synchronizację cykli.

"

Podsumowując, dzisiejsze dane dostarczają umiarkowanie pozytywnych wiadomości. […] Na te wyniki należy jednak patrzeć krytycznie, przede wszystkim dlatego, że trudno mówić o odbiciu w inwestycjach. A te będą kluczowe zarówno dla łagodzenia spowolnienia, internacjonalizacji produkcji, jak i długookresowego podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki

– kwituje dr Sonia Buchholtz w swym komentarzu dla Konfederacji Lewiatan.


Źródła:
http://konfederacjalewiatan.pl/dla_mediow/informacje_prasowe/inflacja_troche_spadla_ale_na_krotko
http://konfederacjalewiatan.pl/dla_mediow/informacje_prasowe/spowolnienie_wzrostu_gospodarczego_jest_ale_lagodne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

BNP Paribas oddziały w Kłodzku
Oddziały
author
Patryk Byczek
22 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Kłodzku

Leasing – czym jest?
Poradnik
autor wpisu
Dorota Cholewicka
17 października 2022

Leasing – czym jest?

W czasie epidemii Polacy najchętniej kupują elektronikę
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
11 kwietnia 2020

W czasie epidemii Polacy najchętniej kupują elektronikę

Promocja: „Akcja dekoracja” w mBanku
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
14 lipca 2021

Promocja: „Akcja dekoracja” w mBanku

Santander Consumer Bank Milicz
Oddziały
autor wpisu
Dorota Cholewicka
28 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Milicz

Credit Agricole w Wieluniu
Oddziały
author
Patryk Byczek
30 lipca 2019

Credit Agricole w Wieluniu

Porównaj