Staż zawodowy – co to jest?

Staż zawodowy – co to jest?

author
Halszka Gronek
26 lipca 2019

Chcąc wkroczyć na nową ścieżkę kariery zawodowej, warto jest zacząć od stażu zawodowego – płatnej lub bezpłatnej formy parazatrudnienia. Dzięki odbyciu stażu przyszły aplikant może wykazać się cennym doświadczeniem w danej branży, zwiększając swoje szanse na przyjcie do pracy. W dzisiejszym artykule sprawdzamy, gdzie znaleźć staż zawodowy i jakiego wynagrodzenia się spodziewać po tego typu ofertach.

Spis treści

1. Staż zawodowy – co to jest?
2. Dla kogo staż zawodowy?
3. Jak się dostać na staż zawodowy?
4. Wynagrodzenie za staż zawodowy.
5. Staż zawodowy – czy warto?

Staż zawodowy – co to jest?

Staż zawodowy to jedna form parazatrudnienia, dzięki której osoby zainteresowane rozpoczęciem nowej ścieżki kariery zawodowej mają możliwość doszkolenia się w interesującej je branży. Staże zawodowe oferowane są przede wszystkim przez powiatowe urzędy pracy. Z tego typu propozycji zawodowej skorzystać mogą osoby pozostające bez stałego zatrudnienia – o ile posiadają oficjalny status osoby bezrobotnej, czyli są zarejestrowane w urzędzie pracy.

Staż zawodowy z urzędu jest finansowany ze środków Funduszu Pracy lub z funduszów unijnych (na przykład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Podstawą tego typu staży są umowy podpisywane między zainteresowanymi pracodawcami a starostami danych powiatów. Warto jednak podkreślić, iż staż z urzędu pracy nie jest tym samym, co staże czy praktyki samodzielnie organizowane przez przedsiębiorstwa  – tego typu oferty zwykle są bezpłatne, a absolwenci decydują się na nie po to, by wpisać do CV doświadczenie ze znanej i cenionej firmy. 

Dzięki stażom zawodowym tysiące Polek i Polaków mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego. W wielu przypadkach staże są dla nich okazją do rozpoczęcia nowej ścieżki kariery zawodowej. Standardowy czas przebywania na stażu zawodowym wynosi 3 miesiące – w przypadku staży ustawowych, a więc tych przydzielanych przez urzędy pracy. Warto jednak dodać, iż istnieje możliwość wydłużenia okresu stażowego do 6 miesięcy w przypadku osób po 30. roku życia, a do 12 miesięcy w przypadku osób do 30. roku życia. 


Szukasz szybkiej pożyczki? Sprawdź nasze oferty pożyczek na dowód.

Dla kogo staż zawodowy?

Staże i praktyki samodzielnie organizowane przez przedsiębiorstwa, bez nawiązania współpracy ze starostami czy urzędami pracy, są zwykle bezpłatne i dotyczą studentów, którym zależy na rozpoczęciu pracy zawodowej lub po prostu zdobyciu pierwszego doświadczenia w branży. Tego typu oferty stażowe nie są jednak tym samym, co staże zawodowe w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ten drugi rodzaj stażu zapewniany jest przez powiatowe urzędy pracy, a skorzystać z niego mogą osoby bezrobotne. 

Głównym kryterium obowiązującym w przypadku aplikacji na staż z urzędu pracy jest aktywność zawodowa kandydata. Staże z powiatowych urzędów pracy przeznaczone są jedynie dla osób nieposiadających zatrudnienia, które uzyskały oficjalny status osoby bezrobotnej. Osoba starająca się o staż z urzędu pracy nie może prowadzić działalności gospodarczej i posiadać prawa do emerytury lub renty. Co równie istotne, o miejsce na stażu z urzędu pracy nie można się ubiegać jako student pobierający naukę w trybie dziennym. 

Staż zostanie przyznany, jeśli nauka pobierana jest w: 

  • szkole dla dorosłych,
  • branżowej szkole II stopnia,
  • szkole policealnej prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
  • szkole wyższej, o ile mowa o studiach niestacjonarnych.

 


Sprawdź, ile wynosi okres wypowiedzenia umowy.

Jak się dostać na staż zawodowy?

Zapisy na staże i praktyki samodzielnie organizowane przez przedsiębiorstwa (bez współpracy ze starostami czy urzędami pracy) zwykle odbywają się przez niezależne kanały internetowego naboru. W przypadku staży z urzędu pracy, a więc tych, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, procedura jest inna. Dokonując rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, należy wypełnić wniosek zgłoszeniowy, a wraz wraz z nim dostarczyć wymagane dokumenty. Chodzi przede wszystkim o:

  • dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;
  • oświadczenie dotyczące miejsca zameldowania;
  • dokumenty potwierdzające nasze wykształcenie (świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje);
  • świadectwa dotychczasowej pracy;
  • dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac (jeśli jest to wymagane.

Składając dokumenty w urzędzie pracy, należy zaznaczyć chęć odbycia stażu zawodowego. Adnotacja ta da zielone światło pracownikowi urzędu na to, by skierować bezrobotnego na staż, jaki będzie odpowiadał jego kwalifikacjom i doświadczeniu zawodowemu. Warto wiedzieć, iż w sytuacji, gdy urzędnik nie przedstawi ani jednej oferty stażu, można wziąć sprawy w swoje ręce. Jeżeli mamy „na oku” pracodawcę, u którego chcielibyśmy odbyć staż zawodowy, nie zaszkodzi poprosić go o taką możliwość. Jeśli się zgodzi, wystarczy, że zgłosi ten fakt w urzędzie pracy.

 

Wynagrodzenie za staż zawodowy

Na początku należy zaznaczyć, iż staże zawodowe nie stanowią formy zatrudnienia. W przypadku staży zawodowych z urzędów pracy nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy pomiędzy stażystą a firmą, w której staż się odbywa – tak zarządził ustawodawca. Niemniej jednak za każdy miesiąc odbywania stażu wykonawca otrzymuje wypłatę, a dokładniej stypendium pieniężne od państwa.

§

PODSTAWA PRAWNA

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku […] wypłacane przez starostę […]. Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.


Art. 53., ust.6. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Jak wynika z wyżej przytoczonej podstawy prawnej, kwota stypendium pieniężnego za staż z urzędu pracy jest bezpośrednio uzależniona od stawki zasiłku obowiązującej w danym roku. Stypendium wypłacane w roku 2019 wynosi dokładnie 1033,70 złotych miesięcznie.

Jeśli mowa o stażach lub praktykach organizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwa, niejako poza obszarem przewidzianym w ustawie, wysokość wynagrodzenia za pracę stażysty jest przewidziana indywidualnie. W wielu przypadkach stażyści nie mogą liczyć na wynagrodzenie, bowiem praktyki są bezpłatne. Po co więc brać w nich udział? Odpowiedź jest prosta: by móc pochwalić się w swym CV doświadczeniem zdobytym w prestiżowej firmie.

Staż zawodowy – czy warto?

Nie da się ukryć, iż staż zawodowy jest rozwiązaniem niezwykle korzystnym dla osób pozostających bez pracy, zwłaszcza dla osób młodych oraz dla seniorów stanowiących potencjalnie najmniej atrakcyjną grupę pracowników w oczach rekruterów. Oprócz możliwości poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji, stażyści odbywający staż zawodowy mają szansę zdobycia cennego doświadczenia. To – zwłaszcza w przypadku młodych Polek i Polaków – otwiera drzwi przed wieloma ścieżkami kariery.

Dodatkowo, co niezwykle ważne, za czas wykonywania pracy stażowej zleconej przez urząd pracy należy się stypendium pieniężne odpowiadające 120% zasiłku. Jest to więc więcej, niż bezrobotny może otrzymać za samo zgłoszenie się do urzędu pracy po zasiłek. Warto również wspomnieć, iż na mocy odrębnego aktu prawnego (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) środki uzyskiwane w ramach stażu zawodowego z urzędu pracy są wolne od opodatkowania. Cała wypłacona kwota trafia więc do stażysty. 

Mniej oczywista jest odpowiedź na pytanie, czy warto skorzystać z bezpłatnych praktyk (często nazywanych także stażami), jakie organizowane są przez prywatne przedsiębiorstwa. W tym przypadku stażystom często zależy nie na pieniądzach, lecz na prestiżu pracy zawodowej w danym zakładzie. Fakt odbycia nawet bezpłatnych praktyk w dobrych i cenionych na rynku firmach czyni nasze CV atrakcyjniejszym i otwiera drzwi na wiele nowych propozycji czy ofert pracy. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kredyt hipoteczny Przeworsk
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
21 lutego 2023

Kredyt hipoteczny Przeworsk

3 mln osób korzysta z aplikacji PKO BP
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
19 listopada 2018

3 mln osób korzysta z aplikacji PKO BP

iPKO biznes od PKO BP
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
29 sierpnia 2019

iPKO biznes od PKO BP

Porównaj