Strefa Schengen – jakie państwa należą?

Strefa Schengen – jakie państwa należą?

author
Halszka Gronek
14 lipca 2019

Obywatele państw należących do Strefy Schengen mogą bez obawy o procedury kontroli granicznej cieszyć się podróżami do pozostałych krajów członkowskich. Jednak otwarte granice to nie tylko przywilej – to także szereg obowiązków, które wypełniać musza państwa należące do Strefy Schengen. O tym i o wielu innych kwestiach związanych z Układem przeczytacie w dzisiejszym artykule. 

Spis treści

1. Co to jest Strefa Schengen?
2. Jakie państwa należą do Strefy Schengen?
3. Warunki przystąpienia do Strefy Schengen.
4. Podsumowanie.

Co to jest Strefa Schengen?

Strefą Schengen określa się obszar terytorialny obejmujący w sumie aż 29 państw ulokowanych w Europie, w przypadku których zniesiono kontrole graniczne na granicach wewnętrznych. Oznacza to, iż w przypadku podróżowania między poszczególnymi krajami należącymi do strefy Schengen nie ma konieczności przejścia pełnego procesu wylegitymowania i potwierdzenia tożsamości przy bramkach kontrolnych. Granice są otwarte – nie ma żadnego płotu odgraniczającego jedno państwo członkowskie od drugiego. 

Strefa Schengen to nie tylko obszar, na którym można poruszać się bez ograniczeń (posiadając jedynie ważny dokument tożsamości). To także strefa obowiązywania przepisów tak zwanego dorobku prawnego Schengen. Regulacje te dotyczą między innymi ochrony granic, ochrony danych osobowych, wzajemnej współpracy pomiędzy służbami porządkowymi i śledczymi państw członkowskich, a także ogólne działania Systemu Informacyjnego Schengen. 

Warto dodać, iż Strefa Schengen powstała na mocy porozumienia z 1985 roku, powszechnienie znanego jako Układ z Schengen (Luksemburg). Pierwotnie krajami zrzeszonymi w Strefie były państwa Beneluxu (Belgia, Holandia, Luksemburg), także Francja i Niemcy. Dziesięć lat pózniej do Strefy Schengen dołączyły także Hiszpania i Portugalia, a do chwili obecnej także 12 kolejnych nacji. Według najnowszych danych Strefa Schengen liczy sobie aż 4 312 099 metrów kwadratowych powierzchni. 

Jakie państwa należą do Strefy Schengen?

Do Strefy Schengen należy obecnie aż 29 państw ulokowanych na kontynencie europejskim. Dwadzieścia dwa z nich posiadają status członka Unii Europejskiej, natomiast pozostałe cztery kraje są niezrzeszone. 

Pierwszymi krajami zrzeszonymi we wspólnej Strefie Schengen były: kraje Beneluxu (Holandia, Belgia i Luksemburg), Francja, Niemcy, a także Hiszpania i Portugalia (wraz z miastem-państwem Monako). Dwa lata po pierwszym zniesieniu kontroli granicznych do układu przystąpiły także Włochy, Watykan, San Marino oraz Austria. W roku otwierającym kolejne tysiąclecie do grona państw o otwartych granicach wewnętrznych dołączyła Grecja, a rok póżniej Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania oraz Islandia. 

W 2007 roku szyki Grupy Schengen poszerzyły: Polska, Słowacja, Czechy, Słowacja, Węgry, Estonia, Litwa, Malta, Łotwa i Słowenia. Ostatnimi krajami, jakie przystąpiły do Układu Schengen, była Szwajcaria oraz Liechtenstein. Wszystko wskazuje na to, iż w najbliższych latach do Strefy przyłączona zostanie także Chorwacja, Rumunia i Bułgaria – kraje coraz bardziej atrakcyjne pod względem turystycznym. 

Warunki przystąpienia do Strefy Schengen.

Oczywiście nie wszystkie państwa, które wyrażą takową chęć, mają możliwość natychmiastowego przystąpienia do Strefy Schengen. By się tak stało, muszą najpierw spełnić pewne odgórnie ustalone warunki, dzięki którym pozostałe państwa członkowskie nie będą musiały obawiać się utraty wypracowanego dotychczas poziomu bezpieczeństwa i infrastruktury. 

Jak czytamy na stronie Parlamentu Europejskiego, każde państwo zainteresowane przystąpieniem do Strefy Schengen „musi wykazać, że jest w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność za kontrolowanie zewnętrznej granicy strefy Schengen w imieniu innych państw również należących do tej strefy”. Co więcej, nowy członek układu ma obowiązek stosowania przepisów Schengen dotyczących kontroli granicznej na lądzie, morzu i w powietrzu, wydawania wiz, współpracy policyjnej i ochrony danych osobowych.

Parlament Europejski zwraca także uwagę na fakt, iż zainteresowane współpracą państwo powinno nawiązać efektywne relacje partnerskie z innymi państwami Strefy Schengen w celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa po zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych. I co równie istotne, kandydat na członka grupy Schengen musi ustanowić połączenie (i je obsługiwać) z systemem informacyjnym Schengen (SIS)i wizowym systemem informacyjnym (VIS).

Podsumowanie


Źródła:
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/security/20180216STO98008/strefa-schengen-ktore-panstwa-do-niej-naleza-i-ktore-staraja-sie-o-czlonkostwo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Santander przejmuje Deutsche Bank Polska
Aktualności
author
Dominika Sobieraj
10 października 2018

Santander przejmuje Deutsche Bank Polska

„Duch natury i inne bajki” – wystawa Fundacji Sztuki Polskiej ING
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
23 listopada 2019

„Duch natury i inne bajki” – wystawa Fundacji Sztuki Polskiej ING

Odblaski od PZU – kampania promująca bezpieczeństwo
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
25 listopada 2019

Odblaski od PZU – kampania promująca bezpieczeństwo

W Euronecie wypłacisz tylko 1000 zł
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
04 czerwca 2020

W Euronecie wypłacisz tylko 1000 zł

Promocja: 600 zł do Empiku do wygrania w konkursie TaniegoKredytu
Promocje bankowe
author
Patryk Byczek
17 sierpnia 2018

Promocja: 600 zł do Empiku do wygrania w konkursie TaniegoKredytu

Finansowa pomoc BNP Paribas w związku z koronawirusem
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
25 marca 2020

Finansowa pomoc BNP Paribas w związku z koronawirusem

Porównaj